конфликт на интереси

За нещата от живота... и не само! Не всичко е право...

конфликт на интереси

от Yanyiii » Пон Мар 29, 2010 11:30 am

Здравейте,
изправен съм пред следния казус и ще се радвам ако някой може да ми даде компетентно мнение. Работя на трудов договор в частно предприятие, но същевременно съм общински съветник. Против съм безчинствата на Г-н Кмета, боря срещу това и следователно той се бори срещу мен всячески. Последният му удар е следния. Аз съм църковен настоятел към местната църква. В един момент той решава, че има конфликт на интереси. Но ето подробно неговия сигнал:
"...С решение № 305, прието по протокол № 26 от 28.10.2009г, Общински съвет ***, на основание чл.21,ал.1,т.6 и чл.23 отЗМСМА ,е дал съгласието си за довършване на изографисването на Параклис ,, ***" да се отпуснат 6000 лева от Бюджета на община *** за 2009г от резерва на Дейност „ Осветление на улици и площади" и „ Отбрана и сигурност
Видно от протокола на проведеното на 28.10.2009г, редовно заседание на Общински съвет *** ,цитираното по-горе решение е прието по т.10 от дневния ред , а именно „ Разглеждане на заявление от свещенник **** и Фондация „ ****" относно: осигуряване на финансови средства за завършване изографисването на Параклис ,, ***”, от 11 общински съветници, като участие в обсъждането и гласуването при вземане на решението е взел и общински съветник ****,
С решение № 343 прието по протокол №29 от 27.01.2010г, Общински съвет ***, на основание чл.21,ал.2 и чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, е дал съгласието си и е възложил на Кмета на Община *** да се отпусне финансова помощ от 150 лева месечно на свещенник *** за периода от 01.01.2010г. до 31.12.2010г.
Видно от протокола на проведеното на 27.01.2010г. редовно заседание на Общински съвет ***, това решение е прието по точка други от дневния ред: Разглеждане на молба от свещенник *** относно отпускане на финансови средства за 2010г, която молба е докладвана от общински съветник ****, който е направил и предложение общинския съвет да вземе решение за отпускане на исканите средства на лицето свещенник *** за покриване на пътните разходи между *** до гр.София, където живее неговото семейство. В обсъждането и гласуването при вземане на това решение , е участвал общински съветник ***.
Видно от подадена на 29.01.2009г. декларация по чл.12,т.2,във вр. с чл14 от ЗПРКИ / която е публична / от ***, в качеството му на лице заемащо публична длъжност - общински съветник, , в т.1 от същата е посочил, че е член на църковното настоятелство към църква „***'' , т.е. декларирал е наличието на „ частен интерес" , който може да повлияе върху обективното и безпристрастно изпълнение на задълженията му като лице заемащо публична длъжност-общински съветник
Съгласно чл149,ал.1,т.1 от Устава на Българската православна църква /приет на 11.12.2008г от IV - ти Църковно-народен събор/ , в имуществото на църквата като юридическо лице се включват храмът / зданието/ и принадлежностите му, както и други храмове и параклиси към него., т.е Параклис „ ***" е част от имуществото на църквата /”***,, като в чл, 154 от този устав са посочени правата и задълженията на църковното настоятелство/член на което е г-н **** съгласно декларираното от него /, сред които са да се грижи за благолепието на храма и за доброто състояние и осигуряване на църковните имоти, както и да подпомага материално свещеннослужителите при храма при необходимост и възможност,
Съгласно разпоредбата на чл.19,ал.4 от ЗПРКИ когато държавен орган, орган на местното самоуправление / в случая Общински съвет ***/ или друг орган обсъжда и решава въпрос, по който негов член е декларирал частен интерес, последният не участва в обсъждането и гласуването, В тези случаи решенията се приемат с предвиденото мнозинство от членовете на органа, като се изключи лицето, за което е налице конфликт на интереси.
С оглед на горното , моля Постоянната комисия за установяване на конфликт на интереси при Общински съвет *** ,да извърши проверка съгласно чл,25,ал«2,т.3,вр. с ал.1 от ЗПРКИ , относно това спазил ли е задълженията си вменени му в чл.7,ал.1 и чл.8 , вр. с чл.19,ал.4 от ЗПРКИ, г-н ***, в качеството му на лице заемащо публична длъжност - общински съветник ,декларирал частен интерес, като член на църковното настоятелство на църква „ ***'' , да не участва в обсъждането и гласуването на конкретно посочените решение № 305, прието по протокол № 26 от 28.10.2009г. и решение № 343 прието по протокол №29 от 27.01.2010Г., и налице ли е конфликт на интереси при участието му във вземане на цитираните решения и декларирания от него частен интерес като член в църковното настоятелство на църква „***"
Има ли наистина според вас конфликт на интереси в случая, при положение, че като църковен настоятел не получавам никакво материално или друго възнаграждение. Освен това дарявам заплатата си от Общинския съвет за плащане на консумативите на църквата и за това имам документ?
 
Мнения: 1

Re: конфликт на интереси

от atanassoff » Пон Мар 29, 2010 7:55 pm

Статутът на Църквата и нейните храмове е особен. Отделните храмове респ. енории се представляват от свещеника председател на храма. Църковното настоятелство има консултативни функции. Църковното настоятелство има право, но не и задължение да участва в управлението и контрола. То е представителство на хората от съответната енория.

Вие като църковен настоятел нямате частен интерес по смисъла на ЗПРКИ от така постановеното решение на ОС, т.к. длъжността църковен настоятел е изборна и почетна, за нея не се получават никакви преки и косвени облаги от енорията респ. храма на който сте настоятел.

При Ваше желание за по-задълбочено проучване може да установите контакт с мен на e-mail: atanassoff@mail.bg
Аватар
Администратор
 
Мнения: 972


Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта
cron