Актове за недвижими имоти.

Разработки по Вещно право, съобразени с актуалното учебно съдържание.

Актове за недвижими имоти.

от edelvais » Чет Ное 29, 2007 4:22 pm

Актове за недвижими имоти.
С нотариален акт могат ада се удостоверяват всякакви правни сделки – едностранни /завещание/, двустранни и то не само когато НА е условие на тяхната действителност. Определението НА обхваща удостоверително изявление на нотариуса относно съществуването на обстоятелствата, които удостоверява, така и самата писмена форма, в която то се облича. Производството за издаване на НА за сделки с недвижими имоти или ВП върху такъв имот започва по молба на лицето/лицата/, чиято сделка следва да се извърши във формата на нотариален акт. Необходимо е страните по сделката или упълномощените от тях лица да се явят лично пред нотариуса. След явяване на страните по сделката нотариусът извършва проверка на редица изисквания, за да пристъпи към издаване на нотариален акт. Такива изисквания са: проверка на компетентността за извършване на удостоверяването; проверка на самоличността, дееспособността и представителната власт на лицата, чиито волеизявления удостоверява; проверка на съдържанието на проекта за нотариален акт с оглед установените по чл. 476 ГПК изисквания, дата, място на съставяне име и презиме на нотариуса, име презиме и фамилия местожителства на участващите лица, волеизявленията и предмета на сделката, представените документи. След прочитането на НА, нотариуса трябва да запита участващите в акта лица дали желаят записаните в него волеизявления. Предмет на НА са само сделки, с които се прехвърля собственост или се учредява ПВ върху недвижими имоти. Компетентен да издаде НА е нотариуса в чиито район се намира недвижимия имот.за да се породят вещноправни последици на сделките с недвижим имот праводателят трябва да е собственик на имота.ако нотариусът не се увери че праводателят е собственик отказва да издаде нотариален акт. За да се издаде НА трябва ада се спазят изисквания установени от специални закони – например, удостоверение за пазарна оценка на имота, за платени данъци и държавни такси и др. НА се съставя съобразно изискванията на чл. 474 ГПК, като в зависимост от конкретната сделка се посочва и нейният предмет. Констативни НА – съвременните НА удостоверяващи ПС, са уредени в чл. 465,483, 484 ГПК и са известни като констативни нотариални актове. При тях за разлика от НА за правни сделки не се удостоверяват сделки, а наличието на самото ПС върху недвижимия имот. Те предоставят едно съществуващо право на собственост, което удостоверяват, констатират. Всяко лице, което е собственик на недвижим имот но няма документ за ПС може да се снабди с НА като докаже своето право с други документи. Констативният НА се издава по писмена молба от лицето което има правен интерес да се снабди с такъв НА. Молителят е собственик без НА, затова нотариусът трябва да провери дали наистина е собственик, а от своя страна молителят да докаже че е собственик чрез други документи. Такъв документ може да бъде съдебно решение по чл. 19 ЗЗД; постановление за съдебен изпълнителен лист за възложен имот и др. молителят може да не разполага с писмени документи с които да докаже своето право на собственост. В такъв случай той може да се позове на придобивната давност и да поиска да се извърши проверка от нотариуса на ПС от свидетели. Тази проверка се нарича обстоятелствена проверка. Издаден въз основа на документи представени от молителя или чрез производство по обстоятелствена проверка НА възпроизвежда само правният извод на нотариуса, че лицето е собственик. Затова той не се прочита, не се одобрява от молителя, не се подписва от него, а само от нотариуса. Този НА се ползва с доказателствена сила спрямо всички други лица. Констативните НА биват:1/НА по правоприемство /придобиване по наследство/;2/ НА по правоприемство на основание съдебно решение/ чл.19 ЗЗД/; 3/ НА издаден на основание административен акт;4/ НА във връзка със ЖСК; 5/ НА за недвижими имоти, придобити по давност /обстоятелствена проверка/.
Аватар
 
Мнения: 135

Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта