Права и задължения на владелеца и държателя!!!!!!!!!!!!

Разработки по Вещно право, съобразени с актуалното учебно съдържание.

Права и задължения на владелеца и държателя!!!!!!!!!!!!

от edelvais » Чет Ное 29, 2007 4:12 pm

Права на владелецът и държателя за разноски и подобрения, направени в чужд имот. Права и задължения на владелеца и държателя за плодовете, които са получени от чуждия имот.

1. Общи бележки. Законът урежда владението като факт не само за да му даде защита, но и за да уреди отношенията между владелеца и собственика във връзка с разноските направени за чуждата вещ. В противен случай би се получило крайно несправедливото положение собственикът да се обогати без основание, а владелецът да обеднее. Законът не допуска неоснователното обогатяване, но облигационните отношенията между владелец и държател не се разрешават на плоскостта на ЗЗД, а на чл. 71-74 ЗС. В теорията единодушно е прието, че тези разпоредби уреждат само и единствено отношенията между владелец и собственик. Следователно извън приложното поле на чл. 71-74 остават:
1) Държателят – отношенията между него и собственика ще се решават от облигационното право. Ако държателят е наемател то чл. 231, ал. 2 му дава правото да прихване разноските, които е направил за дребни повреди, от наема. По принцип обаче вземанията на държателя за подобренията се уреждат съгласно разпоредбите за вършени на чужда работа без пълномощие (чл. 60-62) или според разпоредбите за неоснователно обогатяване.
2) Носителят на вещно право върху чужда вещ – ползвателят или суперфициарът правят разноски за чуждия имот но тези разноски си остават за тяхна сметка. Владелецът на ограничено вещно право има срещу титуляра му всички права по чл. 71-74.
3) Съсобственика – съсобственика обикновено владее имота съответно на своя дял, ако упражнява фактическа власт върху целият имот обаче, за останалите собственици той е държател. В такъв случай отношенията между тях ще се уредят или по правилата на чл. 30, ал.2 ЗС.
4) Вземания за разноски направени от лице, което не е нито владелец, нито държател, нито е в договорни отношения със собственика за извършване на подобренията. При него положението е същото като при държателя.
5) Вземания за разноски направени от лице, което не е нито владелец, нито държател, но е в договорни отношения със собственика за извършване на подобренията. Щом има договор положението ще се решава според него. Ако договорът бъде развален вземането ще се търси по чл. 55.
За да се търсят разноски трябва да има подобрения и те като и вещта да съществуват, ако вещта е погинала след подобренията те не могат да се търсят от собственика.
При определянето на правата и задълженията на владелеца спрямо собственика се взима предвид дали владението е добросъвестни или не. В тази връзка трябва да се отбележи, че относно правата срещу собственика недобросъвестния владелец с предварителен договор е приравнен на добросъвестния (чл. 70, ал. 3).
2. Видове разноски:
2.1. Необходими разноски – без тях вещта чувствително би се повредила или би погинала. Необходими обаче означава необходими за съществуването на вещта, а не необходими, т.е. задължителни.
2.2. Полезни разноски – онези разноски, които без да са необходими за запазването на вещта водят до увеличаване на нейната стойност. Полезните разноски се наричат още подобрения. Няма значение с каква цел са направени и дали собственикът ги иска.
Необходимите и полезните разноски влизат в обхвата на чл. 71-74 ЗС.
2.3. Разноски за плодовете (добивите) – те са разноски, които са извършени от владелеца и без които не биха се получили добиви (плодове) от вещта. Тези разноски не се обезщетяват.
2.4. Луксозни разноски – излишни разноски, който имат естетически характер, но не увеличават стойността на вещта. Те не се обезщетяват и владелецът може да си ги прибере ако това е възможно, без да се увреди вещта или имота, върху който са направени.
3. Права и задължения на владелеца за разноски и подобрения:
3.1. Вземания за необходимите разноски: необходимите разноски се дължат от собственика на добросъвестния (чл. 72, ал. 2) и на недобросъвестния владелец (чл. 73, ал. 2).За направата на необходими разноски трябва да е съществувала обективна необходимост, която трябва да бъде доказана от владелеца.
3.2. Вземания за подобренията (полезните разноски): дължат се на добросъвестния и на недобросъвестния владелец, но при различни условия.
1) Добросъвестният владелец може да иска за подобренията, които е направил, сумата, с която се е увеличила стойността на вещта вследствие на тези подобрения. Това увеличение се определя към деня на постановяване съдебното решение (чл. 72 ЗС).
2) Недобросъвестният владелец може да иска за подобренията, които е направил, само по-малката сума измежду сумата на направените разноски и сумата, с която се е увеличила стойността на имота вследствие на тези подобрения (чл. 74 ЗС). Когато собственикът е знаел, че се правят подобрения върху имота му и не се е противопоставил, правата на недобросъвестния владелец се изравняват с правата на добросъвестния.
4. Права и задължения на владелеца за плодовете, които са получени от чуждия имот:
4.1. Добросъвестният владелец се ползува от вещта и получава добивите, които тя е дала, до предявяването на иска за връщането й (чл. 71).
4.2. Недобросъвестният владелец дължи на собственика 1) добивите, които е получил и 2) които е могъл да получи, както и 3) обезщетение за ползите, от които го е лишил, като се приспаднат направените за това разноски (чл. 73, ал. 1).
5. Право на задържане:
5.1. До заплащане на подобренията и на разноските добросъвестният владелец има право да задържи вещта (чл. 72, ал. 3).
5.2. Такова право има и недобросъвестния владелец, когато собственикът е знаел, че се правят подобрения върху имота му и не се е противопоставил.
6. Предявяване на вземанията за разноски и подобрения. Могат да се предявят:
1) в първоначалния иск на владелеца;
2) в насрещен иск;
3) чрез възражение по предявен иск за връщане на вещта;
4) с установителен иск по чл. 97 ГПК.
Аватар
 
Мнения: 135

Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта
cron