Страница 1 от 1

Видове учебни дисциплини (2017)

МнениеПубликувано на: Съб Сеп 09, 2017 5:01 pm
от atanassoff
Обучението по специалността „Право“ в образователната и квалификационна степен „магистър“ се извършва чрез изучаване на задължителни, избираеми и факултативни дисциплини.

(->) Задължителни учебни дисциплини са дисциплини, които осигуряват фундаменталната подготовка, необходима за придобиване на професионалната квалификация „юрист“. Изучаването им и полагането на изпити по тях е задължително за студентите.

(->) Избираеми учебни дисциплини са дисциплини, които осигуряват специализираща подготовка. Студентите са задължени да изберат определен брой от тях съобразно условия и ред, определени от факултета на висшето училище, в който се осъществява обучение по специалността „Право“.

(->) Факултативни учебни дисциплини са дисциплини, които осигуряват допълнителна подготовка в зависимост от интересите на студентите. Те се определят от факултетите на висшите училища и се изучават по желание на студентите.