Конспект по Осигурително право

Трудови и осигурителни правоотношения. Субекти на трудовото и осигурително право. Разлика между трудово и служебно правоотношение. Задължително и доброволно осигуряване. Осигурителни вноски. Нормативна уредба.

Разработки по трудово право

Разработки по осигурително право

Конспект по Осигурително право

от stancho_83bg » Нед Юли 06, 2008 6:14 pm

ВЪПРОСНИК ПО ОСИГУРИТЕЛНО ПРАВО

1. Предмет на осигурителното право като отрасъл, като наука и като учебна дисциплина.
2. Метод на регулиране на осигурителното право.
3. Източници на осигурителното право.
4. Осигурителноправни норми-понятие, правна характеристика, видове.
5. Основни принципи на осигурителното право.
6. Обществено осигуряване-понятие, обща характеристика, принципи, различия със социалното подпомагане.
7. Задължително обществено осигуряване.
8. Доброволно обществено осигуряване.
9. Осигурени лица-понятие, правна характеристика, категории.
10. Осигуряване на работниците и служителите и други лица на основание полагане на зависим труд.
11. Осигуряване на лицата, които осъществяват трудова дейност за своя сметка.
12. Осигурителен доход.
13. Осигурителен стаж. Осигурителна книжка.
14. Осигурители. Осигурителни каси.
15. Осигурителни вноски.
16. Осигурителни органи.
17. Осигурителни фондове.
18. Осигурителни правоотношения-понятие, обща характеристика, особености.
19. Правоотношение между осигурителя и осигурителния орган.
20. Правоотношение между осигуреното лице и осигурителния орган.
21. Осигурен социален риск-понятие, обща характеристика, видове.
22. Трудова злополука.
23. Приравнени на трудова злополука случаи.
24. Ред за установяване на трудова злополука и на приравнените й случаи.
25. Професионална болест-понятие и ред за установяване.
26. Безработица-понятие и ред за установяване.
27. Общо заболяване и приравнени на общо заболяване случаи.
28. Ред за установяване на общо заболяване и на приравнените му случаи.
29. Майчинство-понятие, елементи, ред за установяване.
30. Старостта и смъртта като осигурени социални рискове.
31. Неработоспособност-понятие, правна характеристика, видове.
32. Експертиза на неработоспособността.
33. Краткосрочно обществено осигуряване-понятие, обща характеристика, видове осигурителни плащания.
34. Обществено осигуряване при временна нетрудоспособност.
35. Обществено осигуряване при намалена работоспособност.
36. Обществено осигуряване при майчинство.
37. Обществено осигуряване при безработица.
38. Ред за упражняване на правата по краткосрочното обществено осигуряване.
39. Дългосрочно/пенсионно/ обществено осигуряване-понятие, обща характеристика, видове осигурителни плащания.
40. Основно и допълнително задължително пенсионно осигуряване.
41. Пенсии-понятие, обща характеристика, видове.
42. Общи правила за пенсиите.
43. Пенсии за осигурителен стаж и възраст.
44. Допълнителна пенсия за старост.
45. Пенсия за ранно пенсиониране.
46. Пенсия за инвалидност поради общо заболяване.
47. Пенсия за инвалидност поради трудова злополука или професионална болест.
48. Пенсия за гражданска инвалидност.
49. Пенсия за военна инвалидност.
50. Пенсия за особени заслуги.
51. Персонални пенсии.
52. Социални пенсии за старост и за инвалидност.
53. Наследствени пенсии.
54. Отпускане и изменение на пенсия-основания и ред.
55. Спиране и възобновяване на пенсия-основания и ред.
56. Прекратяване и възстановяване на пенсия-основания и ред.
57. Здравно осигуряване-понятие, функции, основания.
58. Здравноосигурителни престации.
59. Изпълнители на медицинска помощ.
60. Спорове по общественото осигуряване-понятие и правна характеристика. Разлика със споровете относно експертизата на неработоспособността.
61. Ред за уреждане на споровете по общественото осигуряване.
62. Контрол за спазване на осигурителното законодателство.
63. Отговорност за нарушаване на осигурителното законодателство-понятие, правна характеристика, видове.
64. Имуществена отговорност за нарушаване на осигурителното законодателство.
65. Административнонаказателна отговорност за нарушаване на осигурителното законодателство.
66. Социално подпомагане-понятие, обща характеристика, принципи.
67. Финансиране и управление на социалното подпомагане.
68. Право на социално подпомагане.
69. Социална помощ-понятие, обща характеристика, видове.
70. Социална помощ за обща издръжка на живота.
71. Целеви социални помощи.
72. Ред за определяне и изплащане на социални помощи.
73. Социални услуги-понятие, обща характеристика, видове.
74. Ред за предоставяне на социални услуги.
75. Спорове по социалното подпомагане.
76. Контрол за спазване на законодателството по социалното подпомагане.
77. Отговорност за нарушаване на законодателството по социалното подпомагане.
78. Международно осигурително право.
79. Правна уредба на общественото социално подпомагане в ЕС.

Гл.ас.д-р Миролюб Топалов
 
Мнения: 48

Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта
cron