Q:Относно работата на студентите редовно обучение и отпускит

Трудови и осигурителни правоотношения. Субекти на трудовото и осигурително право. Разлика между трудово и служебно правоотношение. Задължително и доброволно осигуряване. Осигурителни вноски. Нормативна уредба.

Разработки по трудово право

Разработки по осигурително право

Q:Относно работата на студентите редовно обучение и отпускит

от the_snake » Сря Фев 06, 2008 9:58 pm

Първо искам да се извиня ако темата не е в правилния раздел, но не съм юрист. Даже не успях да си взема изпита по право (не съм се и явявал де (blush) (blush) (blush) ). значи.... чух от позната че ПО ЗАКОН като работещ студент ти се полагат някъде към 30 дни годишен учебен отпуск, освен обичйния (не разбрах платен или неплатен). Мъчих се с кодекса на труда обаче да си призная няма време да го чета половината и да го тълкувам тепърва. от това, което прочетох разбрах че се полага отпуск за докторанти и за държавен изпит, обаче нищо не видях за студенти по време на сесия. та...... питането ми е: може ли някои да преведе кодеска като за нас простите хора (rofl) по отношение на този въпрос, или да каже със сигурност дали има такова нещо и каква е процедурата за да си го получиш. та да знам дали да се разправям с милите колежки от счетоводството.
мерси предварително и още един път се извинявам ако не съм постнал темата в правилният раздел.
 
Мнения: 1

Re: Q:Относно работата на студентите редовно обучение и отпускит

от edelvais » Чет Фев 07, 2008 10:02 am

Здравей,
В кодекса на труда чл. 169 е описано всичко много ясно:

Платен отпуск за обучение
[Препратки от актове] [Препратки от практика] [Препратки от статии] [4 редакции на елемента]
Чл. 169. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) Работник или служител, който учи в средно или висше училище без откъсване от производството със съгласието на работодателя, има право на платен отпуск в размер 25 работни дни за всяка учебна година.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) Отпускът по ал. 1 се ползва независимо от всички останали видове отпуски. Той може да се ползва наведнъж или на части и не се предоставя на работник или служител, който повтаря учебната година по неуважителни причини.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) Учащите се по ал. 1 имат право еднократно и на платен отпуск от 30 работни дни за подготовка и явяване на зрелостен или държавен изпит, включително и за подготовка и защита на дипломна работа, дипломен проект или дисертация.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) За подготовка на дисертационен труд за получаване на научна степен "доктор" работниците и служителите, зачислени на задочна или на докторантура на самостоятелна подготовка, имат право еднократно на 6 месеца платен отпуск, а за подготовка на дисертационен труд за получаване на научна степен "доктор на науките" - 12 месеца. Това право се ползва със съгласието на работодателя.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г., доп. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) Работниците и служителите, които учат във вечерни учебни заведения със съгласието на работодателя, освен тези, които работят при намален работен ден от 7 или по-малко часа, се освобождават 1 час по-рано от работа всеки учебен ден.
Аватар
 
Мнения: 135

Re: Q:Относно работата на студентите редовно обучение и отпускит

от edelvais » Чет Фев 07, 2008 10:09 am

Ето погледни и следващите два члена: за неплатен отпуск на учащи и отпуск за приемен изпит. На кратко: имаш право на 25 дни платен и 20-30 дни, до 4-ри месеца, ако работодателя не е съгласен, можеш да ползваш по право само половината: зависи какъв е твоя случай. Питай конкретно, ако нещо не ти е ясно.

Отпуск за приемен изпит в учебно заведение
[Препратки от актове] [Препратки от практика] [Препратки от статии] [4 редакции на елемента]
Чл. 170. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) Когато със съгласието на работодателя работникът или служителят кандидатства в училище, приемането в което става с изпит, работникът или служителят има право на платен отпуск, както следва:

1. при кандидатстване в средно училище - 6 работни дни;

2. при кандидатстване във висше училище или за докторантура - 12 работни дни.

(2) (Нова - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) Когато съгласие на работодателя не е дадено, работникът или служителят има право на неплатен отпуск в размерите по ал. 1, намалени наполовина, който се признава за трудов стаж.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г., предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) Когато работникът или служителят е ползвал платения или неплатения отпуск по ал. 1 и 2, но не е бил приет в съответното учебно заведение или за докторант, за следващите години той има право на неплатен отпуск в размер, равен на половината от отпуска по ал. 1, който се признава за трудов стаж.


Неплатен отпуск на учащи се
[Препратки от актове] [Препратки от практика] [Препратки от статии] [3 редакции на елемента]
Чл. 171. (1) (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) Работниците и служителите по чл. 169, ал. 1 имат право и на неплатен отпуск в следните размери:

1. за подготовка и явяване на изпит - до 20 работни дни за учебна година;

2. (изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) за подготовка и явяване на приемен, на зрелостен или на държавен изпит, включително и за подготовка и защита на дипломна работа или дипломен проект в средни учебни заведения - до 30 работни дни;

3. за подготовка и явяване на държавен изпит, включително и за подготовка и защита на дипломна работа или на дипломен проект във висши учебни заведения - до 4 месеца;

4. (изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) за подготовка и защита на дисертация от задочни докторанти или от докторанти на самостоятелна подготовка - до 4 месеца.

(2) (Нова - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) Когато съгласие на работодателя не е дадено, работникът или служителят, който учи в средно или във висше училище без откъсване от производството, има право на неплатен отпуск в размерите по ал. 1, намалени наполовина.

(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) Неплатеният отпуск по ал. 1 и 2 се признава за трудов стаж.


Ползване на отпуските от учащите се
[Препратки от актове] [Препратки от практика] [Препратки от статии]
Чл. 171а. (Нов - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) Отпуските на учащите се по този раздел се ползват във време, определено от работника или служителя в зависимост от организацията на учебния процес, след писмено уведомяване на работодателя най-малко 7 дни предварително.
Аватар
 
Мнения: 135

Re: Q:Относно работата на студентите редовно обучение и отпу

от Josefinne » Пон Юни 09, 2008 11:18 am

Като изключим законовата уредба, повечето работодатели, особено големите фирми, не са склонни да дават такъв вид отпуск. Аргументират се с това, че повечето им служители са студенти ( ако не е специализиран труд, особено), така че още когато постъпваш на работа, те предупреждават, че ще те вземат, ако се откажеш (неофициално разбира се) от това право. Като цяло този отпуск се дава с разрешение на работодателя, така че... Ако не си гъст с шефа - забрави :D... Повечето са склонни за ден - два - три, но не и за 20 отгоре!
Аватар
Администратор
 
Мнения: 116


Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта