Конспект по Патентно право (ПУ)

Авторско право. Обекти на интелектуалната собственост. Защита на авторските права. Нормативна уредба.

Конспект по Патентно право (ПУ)

от Nelly » Нед Сеп 23, 2007 6:57 pm

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"
ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

КОНСПЕКТ ПО ПАТЕНТНО ПРАВО, МАРКИ И НЕЛОЯЛНА КОНКУРЕНЦИЯ

1. Обща характеристика на нематериалните блага като обект на правна закрила. Интелектуална и индустриална собственост - определение и обекти на закрила.
2. Източници на патентно право. Организация на патентната система в България.
3. Патентоспособни изобретения. Изключения от патентоспособност.
4. Новост на изобретенията. Привилегия на новостта.
5. Изобретателско равнище и промишлена приложимост на изобретенията.
6. Служебни изобретения. Изобретателски принцип. Право на авторско възнаграждение.
7. Права, произтичащи от патента. Граници на патентната закрила. Преждеползване и послеползване. Срокове и прекратяване действието на патента.
8. Патентоване в чужбина. Секретни патенти - понятие, издаване, разсекретяване.
9. Обявяване недействителност на патента - основания, последици.
10. Нарушение на патентни права. Форми на контрол. Защита от нарушения.
11. Лицензионна готовност и принудителна лицензия.
12. Процедура по заявяване на патенти - формалноправни предпоставки, съдържание на заявката.
13. Оформяне на описанието и патентните претенции. Обхват на патентната закрила.
14. Право на приоритет. Видове приоритети.
15. Експертиза по същество и решение на заявката. Публикации и такси по заявяването, издаването и поддържане на патентите.
16. Спорове. Административен ред, органи и срокове.
17. Съдебен контрол. Видове съдебни спорове и санкции.
18. Международни заявки по Договора за патентно коопериране (PCT) - международна и национална фаза.
19. Европейска патентна система. Европейски патент - заявяване, издаване и действие на патента.
20. Прехвърляне на правата и лицензиране на патент. Форма на прехвърлянето. Правна същност на лицензията. Видове лицензии.
21. Характеристика на лицензионния договор. Отграничаване на лицензионния договор от другите видове договори - продажба, наем, опция и дружество.
22. Задължения на лицензедателя и отговорност за неизпълнение.
23. Задължения на лицензеполучателя - форми на лицензионното възнаграждение и задължение за използване на лицензионния предмет и др.
24. Клауза за най-облагодетелствуваната страна по лицензионния договор.
25. Арбитражна клауза и приложимото право при лицензионния договор.
26. Поява и развитие на марките в света. Развитие на законодателството за закрила на марките в България. Източници на правно регулиране.
27. Същност, определение и и функции на марката. Видове марки.
28. Законови забрани за регистрация на марки. Известни марки и допустимост на регистрацията.
29. Регистрация на марките - съдържание и приоритет на искането за регистрация. Експертиза по същество и видове решения на експертизния отдел.
30. Придобиване, същност и действие на правото върху марката.
31. Понятие и форми на нарушаване правото върху търговската марка. Видове отговорност.
32. Прекратяване, отмяна и заличаване на правото върху марката.
33. Прехвърляне и лицензиране на правото върху марката.
34. Същност и определение на нелоялната конкуренция. Генерална клауза - предпоставки на фактическия състав и функции.
35. Действия, съставляващи в частност нелоялна конкуренция.
36. Държавно въздействие срещу нелоялната конкуренция - Комисия за защита на конкуренцията. Съдебна и административнонаказателна отговорност. Имуществени санкции.

Уч. 2004-2005 г.
ИЗГОТВИЛ: Доц. д-р Стефан Стефанов
Аватар
Модератор
 
Мнения: 200

Re: Конспект по Патентно право (ПУ)

от Панайот » Сря Сеп 22, 2010 9:43 am

Как мога да запиша да уча това, ако не съм специалист.
Имате ли информация?
Моля ви пишете ми на
pshilkov@gmail.com
Безкрайни благодарности!
 
Мнения: 1


Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта