20. Правно положение на кмет на район и кмет на кметство

Теми, нормативни актове, статии, публикации и разработки посветени на общинското право.

20. Правно положение на кмет на район и кмет на кметство

от Marv » Чет Юли 28, 2011 12:57 am

20. Правно положение на кмет на район и кмет на кметство

В района няма Районен съвет, докато в кметството ЗМСМА позволява да се избира съвет на кметството.
Кмет на район и кмет на кметство са органи на изпълнителната власт на местното самоуправление и съгласно ЗМСМА изпълняват следните функции: - те изпълняват частта на бюджета; - следят за изпълнението на частта на бюджета за съответния район или кметство; - организират провеждането на териториални благоустройствени и други мероприятия; - отговарят за стопанисването на обектите на общинската собственост на територията на съответните единици; - ръководят системата ЕСГРАОН; - осъществяват административни услуги за граждани и оганизации, назначават служителите в съответната администрация; -представляват района и кметството пред другите правни субекти; - имат дъжавни функции: ЕСГРАОН системата е държавна функция; - на тях също е предоставена Защитата на населението при бедствия и аварии; - опазването на обществения ред съвместно с органите на МВР това също е държавна функция; - кмета на район и кметство участват във всички заседания на ОС със съвещателен глас по въпроси които засягат района и кметството. На тях могат да се възлагат и други функции свързани с особеностите на съответната териториална единица.
В населените места до 500 жители да има кметски наместник. Той се назначава от кмета, и се освобождава от него. Срокът е 4 години (колкото е мандатът на кмета) като кметът възлага изпълнение на негови функции на съответното място. Както и те имат право да участват със съвещателен глас в заседанията на общинския съвет.
Кметовете на общини могат в рамките на своя мандат да назначават и т.нар. кметски наместници в места, които нямат административен център, но не са достатъчно големи, за да станат кметство (над 150 души). Кметските наместници според ЗМСМА също имат статус на органи на изпълнителната власт.
Кметските наместници са органи на изпълнителната власт в населеното място - орган на местното самоуправление.
Актовете които издават кметове на райони и кметове на кметство са в по-голямата си част Заповеди.
Мандата на кмета на район или кметство е 4 години, може и предсрочно --- оставка смърт, трайна невъзможност. Докато кметския наместник - може да бъде освободен от кмета на общината дори и предсрочно без предизвестие.
 
Мнения: 26

Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта