8. Правно положение на областния управител

Теми, нормативни актове, статии, публикации и разработки посветени на общинското право.

8. Правно положение на областния управител

от Marv » Чет Юли 28, 2011 12:34 am

8. Правно положение на областния управител

Фигурата на областния управител е традиционна за българските земи, тя е съществувала по време на І и ІІ българско царство. Историческият преглед показва, че по време на Първото българско царство са имали първо византийско наименование и не са били толкова независими от централната власт и обратно, по време на Второто българско царство (Добротица) е налице разпокъсаност на местната власт.
По време на османското присъствие ние сме вкарани във феодалната система и не може да се говори за областен управител. По-късно, с приемане на Хатишерифа и Хатихумаюна, Високата порта въвежда половинчати отстъпки, но не е позволявала областния управител (мидюрина) да бъде български гражданин.
С приемането на Търновската конституция, в България е приет Закон за областните директори и околийски началници. С този закон са искали за областен управител да се назначават млади хора, с висше юридическо образование. Повечето от функциите на областния управител са юридически и са виждали това още тогава. Областният оправител по ТК се назначавал от министъра на вътрешните работи.
При Конституцията от 1945 и 1971г. няма такава фигура. Тогава има избирателни комитети.
Едва с Конституцията от 1991г., след това със ЗА, последните изменения от чл. 45 на ЗМСМА, той е изграден като едноличен териториален орган на изпълнителната власт с обща компетентност, назначава се от МС безсрочно. Функциите(за справка : Чл. 143. КРБ, чл.29 – чл. 32 ЗА)
(->) следи за изпълняване актовете на централната изпълнителна власт,
(->) дава разпореждане на директорите на полицейските служби,
(->) отговаря по Закона за управление на кризи за защита на населението от бедствия, аварии и т.н.,
(->) упражняват юридически контрол:
(*) първо при създаването на административно-териториалните единици,
(*) второ за законосъобразност актовете на Общинският съвет и на кмета.
По отношение на тях той има две възможности:
(->) да върне акта;
(->) да отнесе въпроса в едномесечен срок пред административен съд – чл. 45.
Актовете, които областният управител издава са заповеди. Те могат да се оспорват пред административните съдилища. Функциите на областния управител се прекратяват при смърт, трайна невъзможност, при преустройство на административно-териториалната единица или от МС.
 
Мнения: 26

Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта