1. Общинско право – предмет и метод

Теми, нормативни актове, статии, публикации и разработки посветени на общинското право.

1. Общинско право – предмет и метод

от Marv » Пон Май 23, 2011 9:50 am

1.Общинско право – предмет и метод
Относно статута на общинското право има изразени различни становища – според западноевропейското право, ОП се приема за самостоятелен отрасъл . Във Франция една от теориите е, че 4-та власт е общинската власт (по-подробно в тема 4). По българската правна система, освен термина общинско право, се използва и местно самоуправление. За статута му има различни становища:
І теза на проф. Ангел Ангелов – Общинското право е специална част на административното право и то онази част, която се занимава с общините, техните органи, функции и взаимодействието им с централната власт.
ІІ теза на Живко Миланов – Общинското право се включва изцяло в материалното административно право. Същата теза поддържат проф. Х.Балабанова и доц. Ц. Сивков - общинското право се отнася към публичните права.
ІІІ теза на проф. Борис Спасов – Общинското право е по-малък комплекс от норми, това е клон на правото, но тясно свързан с материалното административно право.
В предмета на този клон се включват две групи отношения. Основната група са административните отношения от типа на вертикалните т.е. с публичен характер:
1. при териториално-административното деление на страната;
2. при учредяване на органите и др.
Актовете, които издават органите също имат характер на административни актове, подлежат на административен и съдебен контрол пред Административният съд по АПК.
В предмета се наблюдават и отношения на равнопоставеност – гражданскоправни и търговски правоотношения:
1. когато има сдружения на общините;
2. когато общината пуска облигации, взема банкови кредити, създава публично-търговски дружества;
3. когато отдава под аренда, сключва сделки, отдава концесии и др.
Наличието на два типа отношения обуславя и факта, че при регулирането се използва двоен метод. При публичните отношения методът е императивен, административен метод, а при втората група е метод на равнопоставеност – диспозитивен за търговските и облигационните отношения.
Общинското право може да се определени като клон на правото с малък комплекс норми, повечето от публичен характер и в сферата на местно самоуправление се уреждат най-често с императивен метод.
Общинското право е специализирана учебна дисциплина – дава знание за принципите, върху които се изгражда, за административно-териториалното устройство за функциите на органите
 
Мнения: 26

Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта