Страница 1 от 1

Въпросник по Изборно право (ПУ)

МнениеПубликувано на: Пет Сеп 21, 2007 5:09 pm
от Nelly
ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИХЕНДАРСКИ"
ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ


Въпросник по Изборно право и избирателни системи

1. Избори. Същност и функции.
2. Избирателно право – правна природа.
3. Субективно избирателно право.
4. Публична функция на избирателното право.
5. Всеобщо и равно избирателно право – характеристика.
6. Преки избори и тайно гласуване – описание и характеристика.
7. Лично гласоподаване. Задължително гласуване – понятие и правна характеристика.
8. Избирателни списъци – понятие, начин на съставяне, особености и актуална правна уредба. Систематично място на системата ЕСГРАОН.
9. Изборни системи – понятие, същност и предназначение.
10. Мажоритарна система. Понятие, предимства и недостатъци.
11. Пропорционална система. Понятие, историческо развитие и характеристики.
12. Смесена изборна система. Предимства и недостатъци. Приложение.
13. Активно избирателно право в Република България. Понятие и особености.
14. Пасивно избирателно право – понятие и особености.
15. Новости в правната уредба на изборното право.
16. Правна уредба на изборите за народни представители.
17. Правна уредба на изборите за президент и вицепрезидент.
18. Правна уредба за местните избори.
19. Основни моменти в правната уредба на Закона за допитване до народа.
20. Местен референдум.
21. Общо събрание на населението. Подписка.

ИЗГОТВИЛ: Ст. н. с. д-р по право Веселин Цанков