24. Престъпления против паричната и кредитната система

Разработки по НП - Специална част, съобразени с актуалното учебно съдържание.

24. Престъпления против паричната и кредитната система

от aahz » Съб Фев 05, 2011 5:55 pm

Чл. 243 - материална подправка на платежни средства:
-изпълнително деяние - изготвяне на неистински или преправяне на истински платежни средства;
-предмет - по ал.1 парични знаци с курс в страната или чужбина, по ал.2 таксови и пощенски марки, облигации, издадени от държавата, или други държавни ценни книжа, платежни инстументи (различини от пари в брой);
-пряк умисъл;

Чл.244а, ал.1 - изпълнение е изготвянето на парични знаци;
-условие - в нарушение на установения ред (всички нарушения с изключение на авторството);
-умисъл;

Чл.244, ал.1 - предмет са подправени парични знаци или други знаци и платежни инструменти по чл.243, ал.2;
-изпълнение - варианти: прокарване в обращение, придобиване или служене с тях (лицето трябва да знае, че са подправени) или пренасяне през границата;
-пряк умисъл за придобиването и служенето, умисъл за другите варианти на изпълнителното деяние;
ал.2 - изпълнително деяние: държане в големи количества (не е стойностен критерий);
-предмет - като по предходната ал.;
-умисъл;

Чл. 245 - изпълнение: прокарване в обращение на паричен или друг знак по чл.243 като истински;
-умисъл
-отграничение от чл. 244 - деецът е приел знакът като истински и след като е научил, че е подправен, е извършил изпълнителното деяние;

Чл.246, ал.1 - субсидиарен състав, наказване на приготовлението или сдружаването за извършване на престъпление по чл. 243 или за разпространение на знаци по чл. 243;
ал.3 - изпълнение: изготвяне , придобиване, пазене или укриване;
-предмет - предмети, материали, оръдия, компютърни програми или елемнти за защита на паричните знаци, които са предназначени или са послужили за подправка на знаци по чл.243;
-субективна страна - деецът трябва да съзнава обстоятелствата от обективна страна, пряк умисъл;
-в някои от вариантите на изпълнение това е последваща престъпна дейност, което обуславя особеността на субекта (той не трябва да участва в основното престъпление), може да се спори дали не влиза в обхвата на чл. 215, в останалите варианти става дума за форми на приготовление;

Чл.248, ал.1 - недоносителство:
-изпълнително деяние е неуведомяванео на властите за престъпление пт чл.243 и 244;
-ограничение във времето - само докато престъплението се извършва;
-продължено престъпление, извършвано чрез бездействие;
-пряк умисъл;
ал.2 - изключване на протвиоправността на деянието за определени лица (те не могат да бъдат субекти на престъплението);

Чл.248а, ал.1 - изпълнително деяние: представяне на на неверни данни при кредитиране;
-умисъл;
-цел - по този начин да се получи кредит;
ал.2 - представяне на неверни сведения, затаяване на сведения;
-условие - трябва да има задължение за предоставяне на такива;
-пряк умисъл;
-специфична цел - да бъдат получени средства от фонодве на ЕС или от фондове, предоставени от ЕС на РБ;
ал.5 - по-тежка наказателна отговорност, ако деецът получи средства при изпълнението на ал.2;
ал.4 - наказанието по ал. 3 (по-тежко наказуем състав с оглед качество на субекта) се налага и на лицето, разрешило или отпуснало кредита или средствата по ал.2;
-условие - да е знаело, че представените сведения са неверни;
-пряк умисъл;

Чл.249, ал.1 - предмет: платежен инстумент или данни от такъв като алтернатива на паричните знаци;
-изпълнение - използване без съгласие на титуляра;
-условие - извършеното да не съставлява по-тежко престъпление;
-умисъл;
ал.2 - основен състав, използване на платежен изнструмент, издаден в РБ или в чужбина;
условие - да няма покритите;
-умисъл;
ал.3 - изпълнително деяние: изготвяне, монтиране или използване на технологично средство;
-цел - придобиване на информация за съдържанието на платежен инструмент;
-умисъл;

Чл,250, ал.1 - незаконно превеждане на суми извън страната:
-изпълнение - използване на неистински, преправен или документ с невярно съдържание, в следствие на което лицето извърпва превеждане на сума (най-широк смисъл - и други форми на плащане). престъплението е довършено, когато посоченият бенефициер получи власт за разпореждане с паричните средства;
-умисъл;

Чл. 251, ал.1 - предмет: валутни ценности (бламкетна разпоредба);
-изпълнително деяние - нарушаване на закон, акт на МС, обнародван акт на БНБ, свързани с режима на действия с валутни ценности и задължението за деклариране на такива ценности;
-изискване за стойност на предмета - в особено големи размери;
-умисъл;

Чл.252, ал.1 - основен състав;
-изпълнително деяние - извършване по занятие на банкови, застрахователни или други финансови сделки, както и платежни сулуги (усложнена престъпна дейност);
-условие - да е без съответното разрешение;
-умисъл;
ал.3 - основен състав, във връзка с ал.2;
-изпълнение - извъшрване на банкова дейност с разрешение;
-предмет - средства, придобити в нарушение на установените разпоредби (т.е. не е нужно деянието да е съставомерно по НК);
-пряк умисъл;
-последваща престъпна дейност;
Модератор
 
Мнения: 81

Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта
cron