30.(СУ) Произведения на литературата, изкуството и науката..

Разработки по Интелектуално право (Авторско и Патентно право), съобразени с актуалното учебно съдържание

30.(СУ) Произведения на литературата, изкуството и науката..

от atanassoff » Сря Фев 04, 2009 5:02 pm

30. ПРОИЗВЕДЕНИЯТА НА ЛИТЕРАТУРАТА, ИЗКУСТВОТО И НАУКАТА КАТО ОБЕКТИ НА АВТОРСКОТО ПРАВО.

1. Обект на авторското право - понятие.

Според чл. 3, ал. 1 от Закона за авторското право и сродните нему права (ЗАвтПСП) „обект на авторското право е всяко произведение на литературата, изкуството и науката, което е резултат на творческа дейност и е изразено по какъвто и да е начин и в каквато и да е обективна форма”. Правната теория определя понятието „произведение” като съвкупност от идеи, мисли и образи, които в резултат от творческата дейност на автора са изразени в достъпна за възприемане с човешките органи за възприятие конкретна форма, която дава възможност за възпроизвеждане. В чл. 3, ал. 1, т. 1-10, както и в ал. 2 са изброени редица примери за обекти на закрила на авторското право. Обект на авторското право може да бъде и част от произведение по ал. 1 и 2, както и подготвителните скици, планове и други подобни – ал. 3.

2. Признаци на обектите на авторското право.

Обектът на авторското право трябва да притежава едновременно три признака: 1) да е резултат от творческа дейност; 2) да е изразен по какъвто и да е начин и в каквото и да е обективна форма; 3) да е произведение на литературата, изкуството и науката.

2.1. Творческа дейност. Творческата дейност представлява интелектуална дейност, която създава нещо ново, оригинално – дейност, отличаваща се със самостоятелна мисъл, чрез която се поставя индивидуален отпечатък върху новосъздаденото произведение. Новостта на едно произведение следва да бъде разбирана не като нещо ново, което е било никому неизвестно, а като новост в широк смисъл. Творческият елемент може да се отнася както до формата, така и до съдържанието на произведението. Формата – това са изразните средства и вътрешната организация, структура, композиция. Оригиналността представлява определено интелектуално усилие, самостоятелна мисъл.

2.2. Обективна форма. Авторското произведение следва да бъде изразено в обективна форма. В този смисъл понятието „форма” се разбира като външно изразяване на мисли, образи и идеи по начин, който позволява те да се възприемат от други лица. Формата може да бъде:
(->) материална (ръкопис, живопис, печатна форма);
(->) нематериална (устно изнасяне на лекция, рецитал и т.н.).

2.3. Произведения на литературата, изкуството и науката. ЗАвтПСП предвижда закрила на произведенията на литературата, изкуството и науката, независимо от техните качества, обем и предназначение. Закрилата се разпростира по отношение на формата на изразяване, а не върху идеята, мисълта и т.н. Произведения на литературата – това са художествените произведения, изразени в словесна форма. Произведенията на науката са такива произведения , чието основно съдържание се свежда до излагане и систематизиране на обективни знания за действителността, включително и произведения на научната литература. Към произведенията на изкуството се отнасят всички други видове произведения на художествено творчество, включително произведенията на архитектурата, живописта, графиката, скулптурата, музиката, киното, театъра.
Аватар
Администратор
 
Мнения: 972

Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта