Страница 1 от 1

Решение № 39 от 27.I.1995 г. по гр. д. № 519/94 г., IV г. о.

МнениеПубликувано на: Сря Яну 21, 2009 6:49 pm
от jafiso
Решение № 39 от 27.I.1995 г. по гр. д. № 519/94 г., IV г. о.

чл. 68, ал. 1 ЗС
Нищожното поради неспазване на формата прехвърляне на имот може да послужи като начало на владение върху същия имот.
------------------------

По делото по безспорен начин е било установено, че със заявление от 8.11.1950 г. Г. Н. е подарил къща, свободна от данъчни и други тежести, на ТКЗС в с. П. Било е установено, че заявлението е имало входящ номер от 11.11.1950 г. От показанията на разпитаните по делото свидетели е било установено, че ТКЗС е ползвало къщата докъм 1970 - 71 г., а след това, когато е преминало в Държавното земеделско стопанство, в сградата се е помещавала детската градина, здравната служба, имало е стая на МВР, настанявани са работници. С акт от 1983 г. Общинският народен съвет е актувал имота като държавен. При безспорните доказателства, че ищецът повече от 40 години не е бил в къщата, не е упражнявал никакви владелчески права и при изричния му отказ чрез направеното заявление за дарение незаконосъобразно съдилищата са приели, че общината не е станала собственик по давностно владение. Вярно е, че писменото съгласие за дарствения акт не е било облечено в нотариална форма, изискуема за валидността на една правна сделка. Но в конкретния случай заявлението-дарение е служило като начален момент на владение за себе си, т.е. за ТКЗС, респективно ДЗС, респективно - общината.