Страница 1 от 1

Конспект по Застрахователно право (ПУ)

МнениеПубликувано на: Нед Сеп 23, 2007 10:14 pm
от Nelly
Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”
Юридически факултет

Въпросник по Застрахователно право

1. Съществени белези на застраховането
2. Общи изисквания към застрахователите
3. Учредяване и преобразуване на застрахователи. Прехвърляне на застрахователни договори
4. Държавен надзор върху застрахователите
5. Застрахователен брокер и застрахователен агент
6. Застрахователен договор – понятие, същност, характеристика
7. Форма и сключване на застрахователния договор
8. Преддоговорна информация
9. Застрахователен риск и застрахователно събитие
10. Застрахователно обезщетение и застрахователна сума
11. Застрахователен интерес
12. Задължения на застрахования преди настъпване на застрахователното събитие и последици от тяхното неизпълнение
13. Задължения на застрахования след настъпване на застрахователното събитие и последици от тяхното неизпълнение
14. Задължения на застрахователя и последици от тяхното неизпълнение
15. Суброгация на застрахователя
16. Погасителна давност при застрахователното отношение
17. Презастраховане
18. Видове застраховане
19. Общи положения на имущественото застраховане
20. Обща застраховка “гражданска отговорност”
21. Задължителна застраховка “гражданска отговорност” при моторните превозни средства
22. Застраховане срещу рисковете на превоза
23. Експортно кредитно застраховане
24. Застраховка на банкови депозити и банкови кредити
25. Застраховка “заболяване”
26. Застраховка на правни разноски
27. Договор за застраховка “живот”
28. Застраховка “злополука”

Уч. 2004-2005 г.