Семейно и наследствено право

Брак. Съпружеска имуществена общност. Брачен договор. Отношения между родители и деца. Осиновяване. Наследяване. Завещание. Запазени части.

Семейно и наследствено право

от bmw_fen » Вто Авг 26, 2014 5:15 pm

РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "А.КЪНЧЕВ"
ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

КОНСПЕКТ по СЕМЕЙНО И НАСЛЕДСТВЕНО ПРАВО
1. Понятие и предмет на семейното право. Развитие на семейното право.
2. Сключване на брак - форма и процедура.
3. Условия и пречки за брак - понятие.
4. Пълнолетието като условие за брак. Наличност на друг брак като пречка.
5. Болестта като пречка за брак. Родството и осиновяването като пречка за брак.
6. Лични отношения между съпрузите. Имуществени отношения между съпрузите - обща характеристика на режима.
7. Общи имущества на съпрузите.
8. Лични имущества на съпрузите.
9. Управление и разпореждане с общи и лични имущества на съпрузите. Ю.Унищожаемост на брака - понятие и обща характеристика на режима.

11. Причини и ред за унищожаване на брака.
12. Развод - общи положения, законодателно развитие, на уредбата.
13. Развод по исков ред.
14. Развод по взаимно съгласие.
15. Лични последици от развода.
16. Имуществени последици, от развода - относно имуществената общност.
17. Други имуществени последици от развода.
18. Последици от развода свързани с децата - упражняване на родителски права.
19. Произход - понятие. Произход от майката.
20. Предположение за бащинство на съпруга.
21. Иск за дирене на бащинство.
22. Припознаване.
23. Родство. Сватовство.
24. Осиновяване - условия и необходими съгласия.
25. Ред за извършване на осиновяването.
26. Действие на осиновяването - двата типа осиновяване. 27." Прекратяване на осиновяването.

28. Права и задължения на родителите по отношение личността и имуществото на децата.
29. Ограничаване на родителските права. Лишаване от родителски права.
30. Задължение за издръжка - обща характеристика, кръг и ред на задължените и оправомощени лице, предпоставки, размер. Изменение и отпадане на издръжката.
31. Особени видове издръжка.
32. Настойничество и попечителство.
33. Понятие, принципи и развитие на българското наследствено право.
34. Наследяване. Наследство. Откриване на наследство.
35. Наследодател. Наследник.
36.Способност за наследяване. Недостойнство за наследяване.
37. Наследяване по закон - кръг и ред на законните наследници.
38. Размер на наследствените дялове.
39. Наследственоправно положение на съпруга.
40. Наследяване по право на заместване.
41. Особени правила при наследяването по закон.
42. Преминаване на наследственото имущество към държавата.
43. Завещание - понятие и обща характеристика.
44. Съдържание на завещанието.
45. Активна и пасивна способност при завещанието.
46. Нотариално завещание.
47. Саморъчно завещание.
48. Ограничения на завещателната свобода. Възстановяване на запазена част.
49. Отменяне на завещанието.
50. Нищожност на завещанието.
51. Унищожаемост на завещанието.
52. Приемане на наследството.
53. Приемане на наследство по опис.
54. Отказ от наследство.
55. Наследствена трансмисия.
56. Отношения между сънаследниците - наследствена общност.
57. Отношения между сънаследниците и третите лица, отговорност за задълженията и заветите.
58. Делба на наследство - общи положения, видове, действие.
59. Доброволна делба.
60. Делба, извършена от наследодателя приживе.


Русе, 2010год.

КАТЕДРА "ЧАСТНОПРАВНИ НАУКИ" СЪСТАВИЛ: проф. д-р С.Тасев
 
Мнения: 5

Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта