68. Търговска неплатежоспособност и несъстоятелност.

Обща част; търговско качество; търговски регистър; дружествено право (ТЗ, ЗППЦК, ЗКФН); несъстоятелност.

68. Търговска неплатежоспособност и несъстоятелност.

от atanassoff » Вто Мар 16, 2010 2:47 pm

68. Търговска неплатежоспособност и несъстоятелност – понятие и същност.

1. Понятие и правна уредба. Нормативна уредба: чл. 607 – 760 ТЗ

Терминът несъстоятелност има няколко значения.
а) Като правен институт – съвкупност от материални и процесуално правни норми, които уреждат отношенията в случай, че търговец не може да плаща търговските си и някои други задължения.
б) Като състояние на търговеца, при което той е изгубил търговското си качество, търговската дейност е прекратена и той не може да се разпорежда с търговското си предприятие.
в) Като производство – динамичен фактически състав, при който съществува поредица от юридически факти. Всеки предходен юридически факт е предпоставка за проявата на всеки следващ. Несъстоятелността е съдебно производство по универсално принудително изпълнение, насочено към съразмерно удовлетворяване на кредиторите на търговеца. В рамките на несъстоятелността обаче има и искови производства, квазиискови производства, обезпечителни производства и огранителни производства.
Несъстоятелността преминава през две големи фази: 1) откриване на производството по несъстоятелност и 2)същинско производство по несъстоятелност.

2. Отрганичения.

2.1. От индивидуалното принудително изпълнение по ГПК. Последното започва по иск само на кредитор възоснова на изпълнителен лист и е насочено към удовлетворяване само на един кредитор. Производството по несъстоятелност може да започне и по инициатива на длъжника, не се издава изпълнителен лист и е насочено към удовлетворяване на всички кредитори съразмерно.
2.2. От ликвидацията. Ликвидацията представлява доброволно безспорно производство при наличието на достатъчно средства за погасяване на всички задължения на търговеца, което се провежда в интерес на съдружниците респ. акционерите
Аватар
Администратор
 
Мнения: 972

Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта