Конспект по Теория на международните отношения

Система на МО: структура и полиструктурност на системата, субекти, състояние на системата, подсистемни равнища. Подсистеми на МО. Основни периоди в развитието на международните отношения: Античност, Средновековие, Ново и Най-ново време.

Разработки по Международни отношения

Документация

Конспект по Теория на международните отношения

от stancho_83bg » Пет Окт 10, 2008 5:55 pm

Въпросник за изпита по
Теория на международните отношения

1. Проблемът за дефиницията на международните отношения (МО). Системата на МО – основни понятия.
2. Функции, цели и движение на системата. Външна среда на системата.
3. Глобализация на международната среда.
4. Структура на системата. Структурни конфигурации.
5. Участници (субекти) на МО. Цели, средства и стратегии на участниците.
6. Теоретични подходи към МО. Обща характеристика на основните направления и школи в теорията на международните отношения.
7. Политически реализъм.
8. Либерализъм.
9. Международна политическа икономия.
10. Теории за международната общност.
11. Основни етапи в развитието на системата на международните отношения.
12. Студената война като тип международна система – обща характеристика, причини, основни понятия, политически отношения.
13. Военно-стратегически отношения по време на Студената война.
14. Системата на международните отношения след края на Студената война – основни проблеми, тенденции и възгледи.
15. Понятие за външна политика. Източници и средства. Външнополитически процес и курс. Субекти. Външнополитически механизъм.
16. Национални интереси. Външнополитически цели.
17. Външнополитическо решение – същност и видове.
18. Процес на вземане на външнополитически решения.
19. Външнополитическо прогнозиране – основни методи. Други методи за нализ.
20. Понятие за дипломация. Форми на дипломатическо общуване.
21. Дипломатическа преписка.
22. Дипломатически преговори – същност, видове, фази и техники за воденето им.
23. Теоретични въпроси на сигурността. Национална и международна сигурност.
24. Равнища на сигурността. Роля на ОССЕ, НАТО и ЕС в сферата на сигурността.
25. Международни конфликти – понятие, структура, фази, видове.
26. Разрешаване на международните конфликти.
27. Основни направления в изследвания на международните конфликти.
28. Войната в системата на МО.
29. Проблеми на разоръжаването. Основни договори в сферата на разоръжаването.
30. Ядрено разоръжаване.


Доц. д-р Благой Видин
Ст. Ас. Мариета Рабохчийска
 
Мнения: 48

Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта