Отчуждаване на недв. имоти за общински нужди.

Разработки по Вещно право, съобразени с актуалното учебно съдържание.

Отчуждаване на недв. имоти за общински нужди.

от edelvais » Чет Ное 29, 2007 4:21 pm

Отчуждаване на недв. имоти за общински нужди.
Редът за отчуждаване на имот-частна собственост за общински нужди е сходен на този по отчуждаване на имоти за държавни нужди. Недвижими имоти – частна собств., могат да се отчуждават само за задоволяване на общински нужди, които не могат да бъдат задоволени по друг начин. Производството по отчуждаване се открива с решение на общинския съвет-взето с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците. Решението се съобщава на собственика от кмета на общината по реда на ГПК. След това се провеждат преговори между смета и собственика за покупко-продажба на имота или за замяна, както и за начина на обезщетяване. Ако не се постигне съгласие, в месечен срок от уведомлението общинския съвет взема решение за отнасяне на спора пред окръжен съд. Ако в 3 годишен срок от отчужд. на имота той не бъде използван по предназначение или че мероприятието за което е отчужден не е започнало, собственикът също има право да поиска от окръжния съд да отмени отчуждаването и да постанови възстановяване на даденото от двете страни. При отчуждителната процедура по ЗОС, с която е постигнато съгласие относно начина на обезщетяване и цената, и е сключен договор за продажба или замяна възникват облигационно правните последици на договор за продажба или замяна.вещно правните последици на отчуждаването се свеждат до прекратяване на правото на собственост на отчуждения имот и до неговото придобиване от държавата /общината/. Член 30, ал.1 ЗОС обявява, че “имотът се счита за отчужден, когато се изплати определеното обезщетение, или когато се издаде нотариален акт за собственост на отстъпеният в обезщетение имот”. Отчуждаването е идин от способите за придобиване направо на държавна или общинска собственост. Държавата /общината/ ще стане собственик на отчуждения имот само и доколкото това право е принадлежало на лицето от което се отчуждава.
Аватар
 
Мнения: 135

Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 3 госта