Придобиване по давност.

Разработки по Вещно право, съобразени с актуалното учебно съдържание.

Придобиване по давност.

от edelvais » Чет Ное 29, 2007 4:16 pm

Придобиване по давност.
Придобиването по давност /ПД/ е способ за придобиване право на собств.и други вещни права върху чужда вещ, чрез фактическо упражняване на тези права в продължение на определен от закона срок. Първият елемент от придобиването е упражняване на владение. Необходимо е владелецът да съдържа признаците, установени в чл. 68 ЗС, а именно владението е упражняване на фактическа власт върху вещ, която владелецът вържи лично или чрез другиго като своя. Владението трябва да е непрекъснато, а се прекъсва с изгубването му за повече от 6 месеца. Вторият елемент от придобивната давност е изтичането на определен период от време, през който се упражнява владението. Срокът за недвижими имоти е 10 години за недобросъвестния владелец и 5 години за добросъвестния. Срокът започва да тече от деня на установяване на владението и изтича в съответния ден на петата, респективно десетата година. Третият елемент е волеизявлението на владелеца. Изтичането на срока не води непременно до възникване право на собств.в полза на владелеца, защото се прилага служебно.При придобивната давност се придобиват права, а ри погасителната се погасява правото на иск. Двете давности се уреждат в различни нормативни актове – погасителната се урежда от ЗЗД, а придобивната от ЗС и се прилага само в областта на вещното право. По давност може да придобива право на собств.само владелецът, не и държателят. С придобивна давност могат да се придобиват само вещни права. Член 79 ЗС урежда придобиването ПС върху недвижим имот, а чл. 80 ЗС придобиването по давност на движима вещ. Може да се придобива по давност право на строеж и право на ползване. По давност не могат да се придобиват облигационни права. Не може да се придобива по давност вещ която е публична държавна или общинска сбств. Не може да се придобива по давност движима вещ, ако владението върху нея е установено чрез престъпление. Всеки правен субект може да придобива по давност, но може да придобива по давност само владелецът, но не и държателят. Придобивната давност бива кратка и обща. Кратката 5 годишна давност се прилага за придобиване на недвижим имот чрез добросъвестно владение. Придобивната давност е различна за движимите и недвижимите вещи. Движимата се придобива по давност с непрекъснато владение в продължение на 5 години. Началният момент на придобивната давност е момента на установяване на владението. Не всяко прекъсване на владението води до прекъсване на давността. За да се придобие по давност правото на собственост или друго вещно право е необходимо владението да е непрекъснато.
Аватар
 
Мнения: 135

Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта