Придобиване по чл. 78 ЗС.

Разработки по Вещно право, съобразени с актуалното учебно съдържание.

Придобиване по чл. 78 ЗС.

от edelvais » Чет Ное 29, 2007 4:15 pm

Придобиване по чл. 78 ЗС.
Съгласно чл. 78 ЗС “който придобие по възмезден начин владението на движими вещи или на ценна книга на приносител на правно основание, макар и от несобственик, но без да знае това, придобива собствеността”. Придобилият добросъвестно и възмездно владението върху движима вещ става неин собственик, макар праводателят да не е собственик. Чрез това правило отпада нуждата купувачът да проверява дали неговият праводател е собственик. Чрез посоченото правило интересът на купувача е защитен – владението се отъждествява със собствеността. В приложното поле на чл.78 ЗС влизат два вида вещи – движими вещи и ценни книги на приносител. От правилото на чл. 78 ЗС има изключения които се изразяват в това, че “собственикът на открадната или загубена вещ може да я иск от добросъвестния владелец в тригодишен срок от кражбата или изгубването. Изгубени вещи са тези които имат собственик, но не се владеят от никого. Ако несобственик намери такава вещ той е длъжен да я предаде на собственика, а когато не е известен да я предаде в съответната служба. Ако в едногодишен срок собственикът не се яви веща става общинска собственост. Добросъвестният владелец става собственик на ценните книги когато те са изгубени или откраднати. Не може да се придобива по давност движима вещ, върху която е установено владение чрез престъпление.Правилото на чл.78 ЗС не се прилага когато за прехвърляне на собствеността върху движима вещ се изисква нотариален акт или нотариална заверка. Например при покупка на лек автомобил от несобственик, купувачът няма да придобие собствеността по чл. 78 ЗС макар да е добросъвестен. Действието на правилото на чл. 78 ЗС се прилага при наличие на три лица – собственик, несобственик и владелец. Несобственикът придобива фактическа власт от собств.,но няма да стане собственик защото няма правно основание или защото то е опорочено чл. 78 ЗС урежда първичен способ за придобиване на право на собственост, тъй като в случая няма правоприемство. Праводателят не е собственик и правоприемникът не може да придобие веща от него. Той става собственик по силата на закона, на основание добросъвестно владение на движима вещ. Според някои автори чл. 78 ЗС установява презумпция, че владелезът е собственик. Приема се, че тази презумпция е необорима.
Аватар
 
Мнения: 135

Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта