ПРАВО - План на обучение в Бургаски свободен университет

Повече информация за специалността "Право" в различните юридически факултети. Учебни програми. Тук можете да коментирате и да задавате въпроси за характера, обхвата, ролята и пр. на специалността "Право"...

ПРАВО - План на обучение в Бургаски свободен университет

от Assasiyah » Вто Сеп 25, 2007 10:25 pm

Официален уеб сайт на Бургаски свободен университет


(#) Учебен план на Бургаски свободен университет


(^) I курс, I семестър
Обща теория на правото, 4 кр.
История на българската държава и право, 6 кр.
Чужд език І (избираем), 4 кр.

Избираеми курсове, 16 кр.:
Римско частно право, 6 кр.
Латински език, 3 кр.
Политология, 5 кр.
Социология на правото, 3 кр.
Реторика, 5 кр.

(^) I курс, II семестър
Обща теория на правото, 4 кр.
Конституционно право, 4 кр.
Чужд език І (избираем), 4 кр.

Избираеми курсове, 18 кр.:
Икономика, 6 кр.
Юридическото мислене, 3 кр.
История на европейската идея, 3 кр.
Информационни системи и технологии, 6 кр.
Теория на международните отношения, 6 кр.

(^) II курс, I семестър
Административно право и административен процес, 5 кр.
Гражданско право (обща част), 4 кр.
Конституционно право, 5 кр.
Международно публично право, 6 кр.
Чужд език ІІ (избираем) , 4 кр.

Избираеми курсове, 6 кр.:
Бежанско право, 3 кр.
Омбудсман, 3 кр.
Политология ІІ, 3 кр.

(^) II курс, II семестър
Административно право и административен процес, 5 кр.
Гражданско право (обща част), 4 кр.
Вещно право, 5 кр.
Учебна практика (или стаж в правна клиника), 6 кр.
Чужд език ІІ (избираем) , 4 кр.

Избираеми курсове, 6 кр.:
Конституционен контрол, 3 кр.
Медийно право, 3 кр.
Европейска публична администрация, 3 кр.
Международни организации, 3 кр.

(^) III курс, I семестър
Наказателно право, 6 кр.
Облигационно право, 5 кр.
Семейно и наследствено право, 7 кр.
Правна информатика, 5 кр.

Избираеми курсове, 8 кр.:
Криминология, 8 кр.
Правен режим на държавната служба, 4 кр.
Международно морско право (публично и частно), 4 кр.
Лаборатория по морско право

(^) III курс, II семестър
Наказателно право, 6 кр.
Облигационно право, 6 кр.
Финансово право, 7 кр.
Учебна практика (или стаж в правна клиника), 6 кр.

Избираеми курсове, 4 кр.:
Наказателно-изпълнително право, 4 кр.
Международна закрила правата на човека, 4 кр.
Дипломатическо и консулско право, 4 кр.
Информационно право, 4 кр.
Лаборатория по морско право, 6 кр.

(^) IV курс, I семестър
Търговско право, 5 кр.
Трудово право, 5 кр.
Данъчно право, 5 кр.

Избираеми курсове, 12 кр.:
Криминалистика, 12 кр.
Международно хуманитарно право, 3 кр.
Право на интелектуалната собственост, 3 кр.
Право на международния транспорт, 3 кр.
Общинско право, 3 кр.
Лаборатория по морско право
Правна клиника

(^) IV курс, II семестър
Търговско право, 6 кр.
Трудово право, 4 кр.
Осигурително право, 5 кр.
Международно частно право, 7 кр.

Избираеми курсове, 6 кр.:
Институции за превенция и ресоциализация, 3 кр.
Международно наказателно право и процес, 3 кр.
Право на защита на конкуренцията и потребителя, 3 кр.
Лаборатория по морско право, 6 кр.
Правна клиника, 6 кр.

(^) V курс, I семестър
Гражданско процесуално право, 6 кр.
Наказателно процесуално право, 6 кр.
Право на Европейския съюз, 5 кр.
Административно правосъдие, 3 кр.
Учебна практика (или стаж в правна клиника), 6 кр.

Избираеми курсове, 6 кр.:
Съдебни експертизи, 3 кр.
Банково и застрахователно право, 3 кр.
Управление на общинските имоти, 3 кр.

(^) V курс, II семестър
Гражданско процесуално право, 6 кр.
Наказателно процесуално право, 6 кр.
Международно правораздаване, 3 кр.

Избираеми курсове, 3 кр.:
Международен търговски арбитраж, 3 кр.
Арбитраж и медиация, 3 кр.
Лаборатория по морско право, 3 кр.
Правна клиника, 3 кр.
Изображение
Аватар
 
Мнения: 531

Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта