ПРАВО - Магистърска програма в Нов български университет

Повече информация за специалността "Право" в различните юридически факултети. Учебни програми. Тук можете да коментирате и да задавате въпроси за характера, обхвата, ролята и пр. на специалността "Право"...

ПРАВО - Магистърска програма в Нов български университет

от atanassoff » Нед Сеп 16, 2007 12:53 pm

http://www.nbu.bg
Нов български университет
Изображение
Магистърски факултет
Програма: Право


Изображение Курсове

ПЪРВА ГОДИНА

I семестър

Изображение Аудиторни курсове (кредитни)

LAWM100 Английски език за юристи - І част (Жанета Декова-Сивриева, Пламенка Кръстева / 120 ч. 12 кр. )


LAWM102 Френски език за юристи - І част (120 ч. 12 кр. )


LAWM104 Немски език за юристи - І част (120 ч. 12 кр. )


LAWM150 Обща теория на правото (доц. д-р Росен Ташев / 90 ч. 9 кр. )


Изображение Аудиторни тренингови курсове (некредитни)

LAWM103 Упражнения към курс LAWM153 (ас. Петя Неделева / 20 ч. )

LAWM105 Упражнения към курс LAWM150 (д-р Иван Кьосев / 20 ч. )

LAWM110 Обща теория на правото (доц. д-р Росен Ташев / 10 ч. )

LAWM153 История на българската държава и право (проф. д-р Гълъбина Дупинова / 70 ч.
)

II семестър

Изображение Аудиторни курсове (кредитни)

LAWM200 Английски език за юристи - II част (Жанета Декова-Сивриева / 120 ч. 12 кр.)


LAWM203 Немски език за юристи - II част (д-р Виолина Андреева / 120 ч. 12 кр.)


LAWM204 Френски език за юристи - II част (120 ч. 12 кр. )


LAWM252 Римско частно право (доц. Малина Новкиришка - Стоянова / 90 ч. 9 кр. )


Изображение Аудиторни тренингови курсове (некредитни)

LAWM260 Конституционно право (проф. д-р Евгени Танчев / 100 ч. )

LAWM261 Упражнения към курс LAWM 260 (Мартин Белов / 40 ч. )


Втора година

III семестър

Изображение Аудиторни тренингови курсове (кредитни)

LAWM300 Английски език за юристи - III част (60 ч. 6 кр. )


LAWM302 Гражданско право (проф. д-р Владимир Петров / 50 ч., 1/2, 5 кр. )


LAWM303 Немски език за юристи - III част (60 ч. 6 кр. )


LAWM304 Френски език за юристи - III част (60 ч. 6 кр. )


LAWM319 Административно право и административен процес (проф. д-р Александър Воденичаров / 120 ч. 12 кр. )


LAWM369 Администрация на правозащитните органи (проф. д-р Александър Воденичаров / 10 ч. 1 кр. )


Изображение Аудиторни тренингови курсове (некредитни)

LAWM120 История на институциите (доц. Иван Билярски / 20 ч. )

LAWM122 Латински език за юристи (ас. Божидар Христов / 20 ч. )

LAWM128 Външна политика на Република България / доц. Благой Видин / 20 ч. )

LAWM130 Политическа икономия (доц. д-р Стоян Хаджиев / 20 ч. )

LAWM151 Обща теория на държавата (доц. д-р Георги Близнашки / 20 ч. )

LAWM157 Правна социология (д-р Иво Христов / 20 ч. )

LAWM158 Основи на философията на правото (гл.ас. д-р Георги Денков / 20 ч. )

LAWM164 Нормотворчество (д-р Иван Кьосев / 20 ч. )

LAWM272 Всеобща история на държавата и правото (проф. д-р Гълъбина Дупинова / 20 ч. )

LAWM301 Упражнения към курс LAWM 302 (ст. ас. Емилия Димитрова / 40 ч., 1/2 )

LAWM320 Упражнения към курс LAWM 319 (ас. Памела Бучкова / 30 ч. )

LAWM321 Административно правосъдие (проф. д-р Александър Воденичаров / 20 ч. )

LAWM322 Сравнително конституционно право (проф. д-р Евгени Танчев / 20 ч. )

LAWM323 Административно наказване (проф. д-р Александър Воденичаров / 20 ч. )

LAWM328 Общинско право (доц. д-р Георги Близнашки / 20 ч. )

LAWM380 Администрация на правозащитните органи (проф. д-р Александър Воденичаров / 20 ч. )

LAWM921 Международно административно право (проф. д-р Александър Воденичаров / 20 ч. )

Изображение Извънаудиторни учебни форми (кредитни)

LAWM381 Курсова работа по Гражданско право 3 кр.

LAWM382 Курсова работа по административно право и граждански процес 3 кр.


Четвърти семестър

Изображение Аудиторни тренингови курсове (кредитни)

LAWM302 Гражданско право

проф. д-р Владимир Петров

20 ч., 2/2, 2 кр.

LAWM400 Английски език за юристи - IV част

60 ч. 6 кр.

LAWM402 Вещно право

проф. д-р Владимир Петров

70 ч. 7 кр.

LAWM403 Финансово право

доц. Емилия Станкова

90 ч. 9 кр.

LAWM405 Немски език за юристи - IV част

60 ч. 6 кр.

LAWM406 Френски език за юристи - IV част

60 ч. 6 кр.

Аудиторни тренингови курсове (некредитни)

LAWM161 Парламентарно право

доц. д-р Георги Близнашки

20 ч.

LAWM201 Латински език за юристи – II част

ас. Божидар Христов

20 ч.

LAWM212 Избирателни системи и избирателни процедури

доц. д-р Пламен Киров

20 ч. 2 кр.

LAWM227 Основни права на гражданите и тяхната защита

проф. д-р Евгени Танчев

20 ч.

LAWM262 Църковно право

проф. д-р Гълъбина Дупинова

20 ч.

LAWM266 Международни отношения

доц. Благой Видин

20 ч.

LAWM274 Конституционно правосъдие

проф. д-р Евгени Танчев

20 ч.

LAWM301 Упражнения към курс LAWM 302

ст. ас. Емилия Димитрова

10 ч., 2/2

LAWM401 Упражнения към курс LAWM 402

ас. Цветалина Петкова

20 ч.

LAWM404 Упражнения към курс LAWM 403

ст. ас. Здравко Славчев

30 ч.

LAWM412 Правен режим на кадастъра и устройство на територията

проф. д-р Владимир Петров

20 ч.

LAWM427 Екологично право

Чавдар Георгиев

20 ч.

LAWM611 Кооперативно право

проф. д-р Владимир Петров

20 ч.

LAWM691 Държавна служба

Мария Казанджиева

20 ч.

LAWM711 Международна уредба на правата на човека

проф. д-р Евгени Танчев

20 ч.

LAWM920 Международно финансово право

доц. Емилия Станкова

20 ч.

Извънаудиторни учебни форми (кредитни)

LAWM460 Стаж в община

6 кр.

Трета година

Пети семестър

Аудиторни курсове (кредитни)

LAWM500 Английски език за юристи - V част

60 ч. 6 кр.

LAWM505 Данъчно право

доц. Емилия Станкова

60 ч. 6 кр.

LAWM507 Немски език за юристи - V част

60 ч. 6 кр.

LAWM508 Френски език за юристи - V част

60 ч. 6 кр.

LAWM520 Семейно право

проф. Цанка Цанкова-Петрова

40 ч. 4 кр.

LAWM521 Наследствено право

проф. Цанка Цанкова-Петрова

40 ч. 4 кр.

LAWM523 Облигационно право

проф. Поля Голева-Попова

40 ч., 1/2, 4 кр.

Аудиторни тренингови курсове (некредитни)

LAWM410 Счетоводство

д-р Радка Абаджиева

20 ч.

LAWM501 LAWM 501 Упражнения към курс LAWM 505

ст. ас. Здравко Славчев

20 ч.

LAWM502 Упражнения към курс LAWM 520

ас. Цветалина Петкова

20 ч.

LAWM503 Правни информационни системи

Димитър Карагьозов

20 ч.

LAWM504 Упражнения към курс LAWM 523

ст. ас. Силвия Цонева

20 ч., 1/2

LAWM506 Упражнения към курс LAWM 521

ас. Цветалина Петкова

20 ч.

LAWM525 Валутно право

Венцислав Великов

20 ч.

LAWM526 Митническо право

Венцислав Великов

20 ч.

LAWM527 Полицейско право

доц. д-р Константин Мариновски

20 ч.

LAWM657 Право на електронните медии

доц. д-р Райна Николова

20 ч.

Извънаудиторни учебни форми (кредитни)

LAWM530 Курсова работа по данъчно право

2 кр.

LAWM531 Курсова работа семейно право

2 кр.

LAWM532 Курсова работа по облигационно право

2 кр.


Шести семестър

Аудиторни курсове (кредитни)

LAWM523 Облигационно право

проф. Поля Голева-Попова

80 ч., 2/2, 8 кр.

LAWM600 Английски език за юристи - VI част

60 ч. 6 кр.

LAWM601 Търговско право - І част

доц. Екатерина Матеева-Стоянова

80 ч. 8 кр.

LAWM603 Немски език за юристи - VI част

60 ч. 6 кр.

LAWM604 Френски език за юристи - VI част

60 ч. 6 кр.

LAWM690 Данъчно процесуално право

доц. Емилия Станкова

20 ч. 2 кр.

Аудиторни тренингови курсове (некредитни)

LAWM504 Упражнения към курс LAWM 523

ст. ас. Силвия Цонева

30 ч., 2/2

LAWM524 Застрахователно право

проф. Поля Голева-Попова

20 ч.

LAWM602 Упражнения към курс LAWM 601

доц. д-р Трифон Трифонов

20 ч.

LAWM610 Правен режим на маркетинга и рекламата

доц. Нели Огнянова

20 ч.

LAWM622 Борсово право

доц. д-р Борис Ланджев

20 ч.

LAWM699 Данъчно процесуално право

доц. Емилия Станкова

20 ч.

LAWM713 Правна информатика

доц. Нели Огнянова

20 ч.

LAWM714 Авторско право

доц. д-р Емил Марков

20 ч.

LAWM715 Международноправна защита на интелектуалната собственост

доц. д-р Божана Неделчева

20 ч.

LAWM716 Патентно право

20 ч.

LAWM725 Бежанско право

доц. Благой Видин

20 ч.

LAWM930 Право на информационните и комуникационните технологии

20 ч.

Извънаудиторни учебни форми (кредитни)

LAWM660 Стаж в прокуратура

6 кр.

Четвърта година

Седми семестър

Аудиторни курсове (кредитни)

LAWM710 Търговско право - ІІ част

доц. Екатерина Матеева-Стоянова

70 ч. 7 кр.

LAWM712 Международно частно право

д-р Венцислава Григорова

20 ч., 1/2, 2 кр.

LAWM733 Трудово право

доц. д-р Ванюшка Ангушева

90 ч. 9 кр.

Аудиторни тренингови курсове (некредитни)

LAWM529 Дипломатическо право

доц. Благой Видин

20 ч.

LAWM606 Морско търговско право

Антон Антонов

20 ч.

LAWM607 Банково право

доц. Екатерина Матеева-Стоянова

20 ч.

LAWM700 Международно търговско право

доц. Екатерина Матеева-Стоянова

20 ч.

LAWM701 Упражнения към курс LAWM 710

ас. Иван Мангачев

20 ч.

LAWM703 Упражнения към курс LAWM 733

гл. ас. Ивайло Стайков

50 ч.

LAWM704 Сравнително търговско право

доц. Екатерина Матеева-Стоянова

20 ч.

LAWM780 Международно частно право

д-р Венцислава Григорова

30 ч.

LAWM804 Правен режим на профсъюзите

гл. ас. Ивайло Стайков

20 ч.

LAWM805 Трудови спорове

гл. ас. Ивайло Стайков

20 ч.

LAWM906 Международни договори

доц. Благой Видин

20 ч.

LAWM922 Международно наказателно право

проф. д-р Румен Владимиров

20 ч.

LAWM925 Международни организации

доц. Благой Видин

20 ч.

LAWM988 Съдебни експертизи

проф. д-р Евгения Коцева

20 ч.

Извънаудиторни учебни форми (кредитни)

LAWM730 Курсова работа по търговско право

ас. Иван Мангачев

6 кр.

LAWM731 Курсова работа по трудово право

гл. ас. Ивайло Стайков

6 кр.


Осми семестър

Аудиторни курсове (кредитни)

LAWM009 Международно публично право

доц. Благой Видин

70 ч. 7 кр.

LAWM712 Международно частно право

д-р Венцислава Григорова

60 ч., 2/2, 6 кр.

LAWM802 Осигурително право

доц. д-р Ванюшка Ангушева

50 ч. 5 кр.

Аудиторни тренингови курсове (некредитни)

LAWM001 Упражнения към курс LAWM 009

доц. Благой Видин

20 ч.

LAWM004 Изпълнение на наказанията

ст. ас. Елена Недялкова

20 ч.

LAWM016 Арбитраж

доц. Теодор Чипев

20 ч.

LAWM017 Международен граждански процес

доц. Теодор Чипев

20 ч.

LAWM033 Право на чуждестранните инвестиции

доц. д-р Борис Ланджев

20 ч.

LAWM065 Конкурентно право на Европейския съюз

проф. д-р Евгени Танчев

20 ч.

LAWM487 Медиация по граждански и наказателни дела

доц. д-р Добринка Чанкова

20 ч.

LAWM536 Нотариално право

доц. Екатерина Матеева-Стоянова

20 ч.

LAWM803 Упражнения към курс LAWM 802

гл. ас. Ивайло Стайков

30 ч.

LAWM822 Криминология

проф. Боян Рангелов , д.н.

20 ч.

LAWM824 Държавно регулиране на икономиката

проф. д-р Филип Рачев

20 ч.

LAWM826 Федерации и федерализъм

доц. Благой Видин

20 ч.

LAWM828 Правна защита на конкуренцията

доц. д-р Методи Марков

20 ч.

LAWM844 Медицинско право

доц. д-р Дарина Зиновиева

20 ч.

LAWM886 Съдебна психиатрия

проф. д-р Йордан Стоименов

20 ч.

LAWM907 Право на международния транспорт

доц. д-р Божана Неделчева

20 ч.

Извънаудиторни учебни форми (кредитни)

LAWM860 Стаж в съд

12 кр.

Пета година

Девети семестър

Аудиторни курсове (кредитни)

LAWM808 Наказателно право

проф. д-р Румен Владимиров

70 ч., 1/2, 7 кр.

LAWM901 Наказателно процесуално право

доц. Никола Манев

40 ч., 1/2, 4 кр.

LAWM917 Гражданско процесуално право

доц. Теодор Чипев

70 ч., 1/2, 7 кр.

Аудиторни тренингови курсове (некредитни)

LAWM801 Упражнения към курс LAWM 808

ст. ас. Ралица Костадинова

20 ч., 1/2

LAWM809 Наказателно право - практически семинар

проф. д-р Румен Владимиров

10 ч.

LAWM902 Криминалистика

проф. д-р Евгения Коцева

60 ч.

LAWM908 Упражнения към курс LAWM 917

д-р Маргарита Златарева

20 ч., 1/2

LAWM910 Упражнения към курс LAWM 901

ст. ас. Елена Недялкова

20 ч., 1/2

Извънаудиторни учебни форми (кредитни)

LAWM810 Курсова работа по наказателно право

ст. ас. Ралица Костадинова

6 кр.

LAWM811 Курсова работа по гражданско процесуално право

д-р Маргарита Златарева

6 кр.


Десети семестър

Аудиторни курсове (кредитни)

LAWM808 Наказателно право

проф. д-р Румен Владимиров

50 ч., 2/2, 5 кр.

LAWM901 Наказателно процесуално право

доц. Никола Манев

60 ч., 2/2, 6 кр.

LAWM917 Гражданско процесуално право

доц. Теодор Чипев

70 ч., 2/2, 7 кр.

Аудиторни тренингови курсове (некредитни)

LAWM019 Право на Европейския съюз

проф. д-р Евгени Танчев

80 ч.

LAWM801 Упражнения към курс LAWM 808

ст. ас. Ралица Костадинова

30 ч., 2/2

LAWM908 Упражнения към курс LAWM 917

д-р Маргарита Златарева

20 ч., 2/2

LAWM910 Упражнения към курс LAWM 901

ст. ас. Елена Недялкова

20 ч., 2/2

Извънаудиторни учебни форми (кредитни)

LAWM020 Курсова работа по право на ЕС

проф. д-р Евгени Танчев

6 кр.

LAWM911 Курсова работа по наказателно процесуално право

ст. ас. Елена Недялкова

6 кр.


Структура
______________________________________________________________________________________________________

Необходими образователни кредити за завършване на програмата:

Учебната програма е изцяло съобразена с Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше обрзование по специалността "Право" и професионална квалификация "юрист".

Хорариум: общ брой часове - 3500 учебни часа в рамките на 10 семестъра.:

- задължителни курсове - 2620 часа;

- избираеми курсове - 460 часа;

- общоуниверситетски курсове - 420 часа.Дипломиране:Студентите се дипломират след успешно положени държавни изпити по публичноправни, наказателноправни и гражданскоправни науки. Всеки държавен изпит се полага пред тричленна държавна комисия, назначена от Ректора на НБУ, в състав: двама хабилитирани преподаватели по научното направление на съответната научна дисциплина, включена в държавния изпит; съдия от Върховния касационен съд или от Върховния административен съд; прокурор от Главна прокуратура или представител на Министерството на правосъдието.

Производството по допускане до държавни:


Първа фаза:


Студентът подава молба до директора на МП "Право", с петитум допускането до държавната изпитна сесия, с цел да получи отговор от директора на МП " Право" и Отдел "Акредитация и дипломиране" дали е налице необходимия брой кредити за успешното семестриално завършване на Програма Право. Към нея се прилага обща справка с печат на отдел "Студенти" и копие от студентската книжка, от която е видно полагането на стажовете след втори, трети и четвърти курс (в община, прокуратура и съд). Заедно с тези страници, студентът предава и копие от заглавната страница на книжката, от която е видно името и снимката му. Студентът носи студентската си книжка за удостоверяване истинността на копието.

Молбата се разглежда от директора на програмата, който дава своята резолюция. Молбите се предават на Отдел "Акредитация и дипломиране" от където се дава отговор дали са налице необходимите общоуниверситетски изисквания за дипломиране.

(вж. Приложение 1);


Втора фаза:


След положителния отговор на първата молба, студентът подава молба до Директора на Програма Право, в която уточнява до кой от трите държавни изпити желае да бъде допуснат. Към молбата се прилага документ, удостореряващ внесена такса за държавен изпит. Студент, който желае да се яви и на трите държавни изпити, подава молбите поотделно за всеки един от тях в определения за всеки държавен изпит срок за приемане на молбите.

Въз основа на молбата от втората фаза, студентите се включват в списъка за допускане на държавен изпит.

(вж. Приложение 2).


Място на подаване и регистриране:


Молбите от първа и втора фаза се подават в офиса на Програма "Право" - стоя 412. Всяка молба се вписва в нарочна входяща книга и получава входящ номер с подписа на директора, приел молбата.


Двете фази се провеждат поотделно за трите държавни изпити и за всеки един изпит молбите се приемат поотделно, съобразно определените срокове.

При спор за датата, на която е подадена молба, важи датата от входящия номер, записана във входящата тетрадка в Програма "Право". При липсата на входящ номер на молбата се счита, че молбата не е надлежно подадена.


Срокове:


Молби от първа фаза се приемат между тридесетия и двадесетия ден преди датата на изпита. Времето за вземане на становище по молбите от директора на Програма Право и Отдел "Акредитация и дипломиране" е до 5 (пет) дни. Този срок е в съответствие с чл. 50, ал. 2 от Наредбата за студенти на НБУ.

Молби от втората фаза се приемат при условие, че на молбата от първата фаза директорът на Програма Право и служителят на Отдел "Акледитация и дипломиране" е дал положителна резолюция. Срокът за приемането на молбите е между десетия и петия ден преди началото на изпита.

Когато срокът изтича в неработен ден, молбите могат да се подават най-късно до приключването на първия работен ден, следващ почивния ден.

(Заб.: За всеки отделен изпит датите се определят конкретно съобразно горната схема. )


Регламентиране на особени случаи:


Студент, който е пропуснал опредените срокове поради форсмажорни обстоятелства, подава молба до Декана на Магистърски факултет, който след преценка на причините разрешава или отказва приемането на молбата. При никакви обстоятелства не се допуска приемането на молби по-късно от петия ден преди началото на изпита.
Аватар
Администратор
 
Мнения: 972

Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта