ПРАВО - План на обучение в ПУ "Паисий Хилендарски"

Повече информация за специалността "Право" в различните юридически факултети. Учебни програми. Тук можете да коментирате и да задавате въпроси за характера, обхвата, ролята и пр. на специалността "Право"...

ПРАВО - План на обучение в ПУ "Паисий Хилендарски"

от Nelly » Чет Авг 23, 2007 4:55 pm

http://uni-plovdiv.bg - Сайт на ПУ
http://law.uni-plovdiv.bg - Сайт на ЮФ на ПУ
ПУ"Паисий Хилендарски"
Изображение
Юридически факултет
Специалност "право"

Настоящият учебен план е за редовна форма на обучение, като срокът на обучение е 5 години (10 семестъра). Актуализираният учебен план е утвърден от Академичния съвет на ПУ "П. Хилендарски", Протокол № 22 от 08.05.2006г.

I. - Задължителни учебни дисциплини по Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността "Право" и професионална квалификация "юрист"

II. - Задължителни учебни дисциплини по решение на Факултетен съвет

III. - Избираеми учебни дисциплини


(->) I курс, I семестър

1.I. Обща теория на правото - 135 (105 + 30)
2.I. История на българската държава и право - 90 (60 + 30)

3.II. Римско частно право - 60 (60 + 0)
4.II. Икономика - 60 (60 + 0)
5.II. Латински език - 60 (60 + 0)
6.II. Западен език - 60 (0 + 60)

ЯНУАРСКА СЕСИЯ

1.I. Обща теория на правото
2.I. История на българската държава и право

3.II. Римско частно право
4.II. Икономика
5.II. Латински език

(->) I курс, II семестър

1.I. Конституционно право - 150 (90 + 60)
2.I. Международно публично право - 90 (60 + 30)
3.I. Гражданско право – обща част - 65 (35 + 30)

4.II. Права на човека - 30 (30 + 0)

ЮНСКА СЕСИЯ

1.I. Конституционно право
2.I. Международно публично право

3.II. Права на човека


(->) II курс, I семестър

1.I. Административно право и административен процес - 135 (90 + 45)
2.I. Наказателно право - 105 (45 + 60)
3.I. Гражданско право – обща част - 70 (40 + 30)

4.III. Антични правни системи - 60 (60 + 0)
5.III. Психология на правото - 60 (60 + 0)
6.III. История на международните отношения - 60 (60 + 0)
7.III. Конституционно правосъдие - 30 (30 + 0)
8.III. Юридически лица с нестопанска цел - 30 (30 + 0)

ЯНУАРСКА СЕСИЯ

1.I. Административно право и административен процес
2.I. Гражданско право – обща част

3.III. Антични правни системи
4.III. Психология на правото
5.III. История на международните отношения
6.III. Конституционно правосъдие
7.III. Юридически лица с нестопанска цел

(->) II курс, II семестър

1.I. Вещно право - 90 (60 + 30)
2.I. Наказателно право - 105 (45 + 60)
3.I. Финансово право - 105 (75 + 30)

4.III. Публична администрация - 60 (60 + 0)
5.III. Криминалистика - 60 (60 + 0)
6.III. Теория на международни отношения - 30 (30 + 0)
7.III. Теория на държавата - 30 (30 + 0)
8.III. Обичайно право - 30 (30 + 0)
9.III. Философия на правото - 30 (30 + 0)
10.III. Дипломатическо и консулско право - 30 (30 + 0)

ЮНСКА СЕСИЯ

1.I. Вещно право
2.I. Наказателно право
3.I. Финансово право

4.III. Публична администрация
5.III. Криминалистика
6.III. Теория на международни отношения
7.III. Теория на държавата
8.III. Обичайно право
9.III. Философия на правото
10.III. Дипломатическо и консулско право

Учебна практика в общината


(->) III курс, I семестър

1.I. Облигационно право - 90 (60 + 30)
2.I. Наказателно процесуално право - 150 (90 + 60)

3.III. Екологично право - 60 (60 + 0)
4.III. Медицинско право - 60 (60 + 0)
5.III. Изборно право - 30 (30 + 0)
6.III. Съдебни експертизи - 30 (30 + 0)
7.III. Законодателна техника - 30 (30 + 0)
8.III. Информация и право - 30 (30 + 0)

ЯНУАРСКА СЕСИЯ

1.I. Наказателно процесуално право

2.III. Екологично право
3.III. Медицинско право
4.III. Изборно право
5.III. Съдебни експертизи
6.III. Законодателна техника
7.III. Информация и право

(->) III курс, II семестър

1.I. Облигационно право - 90 (60 + 30)
2.I. Търговско право - 82 (60 + 22)

3.II. Патентно право, марки и нелоялна конкуренция - 75 (45 + 30)
4.II. Право на държавната служба - 60 (60 + 0)

5.III. Пенитенциарно право - 30 (30 + 0)
6.III. Международно наказателно право - 30 (30 + 0)
7.III. Бежанско право - 30 (30 + 0)
8.III. Политически и правни учения - 30 (30 + 0)
9.III. Международно договорно право - 30 (30 + 0)
10.III. Полицейско право - 30 (30 + 0)

ЮНСКА СЕСИЯ

1.I. Облигационно право

2.II. Патентно право, марки и нелоялна конкуренция
3.II. Право на държавната служба

4.III. Пенитенциарно право
5.III. Международно наказателно право
6.III. Бежанско право
7.III. Политически и правни учения
8.III. Международно договорно право
9.III. Полицейско право

Учебна практика в прокуратурата


(->) IV курс, I семестър

1.I. Трудово право - 150 (90 + 60)
2.I. Право на Европейския съюз - 75 (60 + 15)
3.I. Търговско право - 83 (60 + 23)

4.III. Криминология - 60 (60 + 0)
5.III. Банково право - 30 (30 + 0)
6.III. Съдебна медицина - 30 (30 + 0)
7.III. Съдебна психиатрия - 30 (30 + 0)
8.III. Танатология - 30 (30 + 0)
9.III. Правен режим на международните организации 30 (30 + 0)

ЯНУАРСКА СЕСИЯ

1.I. Трудово право
2.I. Право на Европейския съюз
3.I. Търговско право

4.III. Криминология
5.III. Банково право
6.III. Съдебна медицина
7.III. Съдебна психиатрия
8.III. Танатология
9.III. Правен режим на международните организации

(->) IV курс, II семестър

1.I. Гражданско процесуално право - 90 (60 + 30)
2.I. Семейно и наследствено право - 105 (75 + 30)
3.I. Данъчно право - 75 (45 + 30)

4.II. Авторско право - 45 (45 + 0)

5.III. Преподаване на правни знания на неюристи - 60 (60 + 0)
6.III. Правна етика и юридическа професия - 60 (60 + 0)
7.III. Застрахователно право - 30 (30 + 0)
8.III. Административно правосъдие - 30 (30 + 0)
9.III. Международно трудово право - 30 (30 + 0)

ЮНСКА СЕСИЯ

1.I. Семейно и наследствено право
2.I. Данъчно право

3.II. Авторско право

4.III. Преподаване на правни знания на неюристи
5.III. Правна етика и юридическа професия
6.III. Застрахователно право
7.III. Административно правосъдие
8.III. Международно трудово право

Учебна практика в съда


(->) V курс, I семестър

1.I. Гражданско процесуално право - 90 (60 + 30)
2.I. Международно частно право - 105 (60 + 45)
3.I. Осигурително право - 105 (60 + 45)

4.III. Производство по несъстоятелност - 60 (60 + 0)
5.III. Преподаване на правни знания на неюристи - 60 (60 + 0)
6.III. Правна етика и юридическа професия - 60 (60 + 0)
7.III. Актове за гражданско състояние - 30 (30 + 0)
8.III. Кадастър, имотен регистър и нотариална дейност - 30 (30 + 0)

ЯНУАРСКА СЕСИЯ

1.I. Гражданско процесуално право
2.I. Международно частно право
3.I. Осигурително право

4.III. Производство по несъстоятелност
5.III. Преподаване на правни знания на неюристи
6.III. Правна етика и юридическа професия
7.III. Актове за гражданско състояние
8.III. Кадастър, имотен регистър и нотариална дейност

(->) V курс, II семестър

1.I. Административно право и административен процес - II част - 30 (30 + 0)
2.I. Наказателно право - II част - 30 (30 + 0)
3.I. Наказателно процесуално право - II част - 30 (30 + 0)
4.I. Конституционно право - II част - 12 (12 + 0)
5.I. Финансово право - II част - 6 (6 + 0)
6.I. Международно частно право - II част - 6 (6 + 0)
Аватар
Модератор
 
Мнения: 200

Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта