ПРАВО - План на обучение ВТУ" Св. св. Кирил и Методий"

Повече информация за специалността "Право" в различните юридически факултети. Учебни програми. Тук можете да коментирате и да задавате въпроси за характера, обхвата, ролята и пр. на специалността "Право"...

ПРАВО - План на обучение ВТУ" Св. св. Кирил и Методий"

от jafiso » Вто Окт 09, 2007 3:02 pm

ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"

http://www.uni-vt.bg/1/?plannumb=200699 ... 0%E0%E2%EE

1.История на българската държава и право
Семестър 1 Л-60 У-30 Кредити-6
2.История на политическите и правни учения
Семестър 1 Л-30 У-0 Кредити-2
3.Римско частно право
Семестър 1 Л-45 У-15 Кредити-4
4.Теория на международните отношения
Семестър 1 Л-45 У-15 Кредити-4
5.Философия
Семестър1 Л-30 У-30 Кредити-5
6.Всеобща история на държавата и правото
Семестър 2 Л-30 У-0 Кредити-2
7.Латински език
Семестър 2 Л-30 У-30 Кредити-4
8.Обща икономическа теория
Семестър 2 Л-45 У-15 Кредити-4
9.Обща теория на правото
Семестър 2 Л-90 У-60 Кредити-10
10.Общо учение за държавата
Семестър 2 Л-45 У-0 Кредити-4
11.Организация на правозащитните институции
Семестър 2 Л-45 У-0 Кредити-3
12.Политология
Семестър 2 Л-30 У-0 Кредити-3
13.Правна психология
Семестър 2 Л-30 У-0 Кредити-2
14.Риторика
Семестър 2 Л-30 У-0 Кредити-2
15.Спорт
Семестър 2 Л-0 У-120 Кредити-2
16.Теория на външната политика
Семестър 2 Л-45 У-0 Кредити-3
17.Държавно регулиране на стопанската дейност
Семестър 3 Л-30 У-0 Кредити-3
18.ЗНОС
Семестър3 Л-30 У-0 Кредити-3
19.Избирателни системи и избирателни процедури
Семестър 3 Л-45 У-0 Кредити-3
20.Информатика /начална компютърна грамотност/
Семестър 3 Л-45 У-0 Кредити-3
21.Криминология
Семестър 3 Л-45 У-0 Кредити-4
22.Международно публично право
Семестър 3 Л-60 У-30 Кредити-6
23.Местно управление
Семестър 3 Л-45 У-0 Кредити-4
24.Административно право и административен процес
Семестър 4 Л-90 У-60 Кредити-11
25.Гражданско право /обща част/
Семестър 4 Л-60 У-60 Кредити-8
26.Западен език
Семестър 4 Л-0 У-120 Кредити-7
27.Защита правата на човека
Семестър 4 Л-30 У-0 Кредити-3
28.Конституционно право
Семестър 4 Л-75 У-60 Кредити-10
29.Международна закрила правата на човека
Семестър 4 Л-30 У-0 Кредити-3
30.Правна логика
Семестър 4 Л-30 У-0 Кредити-5
31.Спорт
Семестър 4 Л-0 У-120 Кредити-2
32.Философия на правото
Семестър 4 Л-30 У-0 Кредити-2
33.Вещно право
Семестър 5 Л-60 У-30 Кредити-6
34.Дипломатическо и консулско право
Семестър 5 Л-45 У-0 Кредити-4
35.Екологично право
Семестър 5 Л-45 У-0 Кредити-4
36.Правен режим на юридическите лица с нестопанска цел
Семестър 5 Л-45 У-0 Кредити-4
37.Финансово право
Семестър 5 Л-60 У-45 Кредити-8
38.Юридическа техника
Семестър 5 Л-30 У-0 Кредити-2
39.Клинично обучение
Семестър 6 Л-90 У-0 Кредити-6
40.Медиация
Семестър 6 Л-45 У-0 Кредити-3
41.Международно наказателно право
Семестър 6 Л-45 У-0 Кредити-4
42.Наказателно право
Семестър 6 Л-90 У-90 Кредити-14
43.Облигационно право
Семестър 6 Л-90 У-75 Кредити-12
44.Териториално и селищно устройство
Семестър 6 Л-45 У-0 Кредити-4
45.Застрахователно право
Семестър 7 Л-45 У-0 Кредити-4
46.Криминалистика
Семестър 7 Л-45 У-15 Кредити-6
47.Семейно и наследствено право
Семестър 7 Л-60 У-45 Кредити-8
48.Съдебни експертизи
Семестър 7 Л-45 У-0 Кредити-4
49.Търговско право
Семестър 7 Л-90 У-75 Кредити-13
50.Данъчно право
Семестър 8 Л-45 У-30 Кредити-5
51.Кооперативно право
Семестър 8 Л-45 У-0 Кредити-4
52.Международна закрила на интелектуалната собственост
Семестър 8 Л-45 У-0 Кредити-3
53.Международно данъчно право
Семестър 8 Л-45 У-0 Кредити-4
54.Международно частно право
Семестър 8 Л-75 У-30 Кредити-8
55.Нотариат
Семестър 8 Л-45 У-0 Кредити-4
56.Право на Европейския съюз
Семестър 8 Л-45 У-30 Кредити-5
57.Трудово право
Семестър 8 Л-90 У-60 Кредити-11
58.Административно правораздаване
Семестър 9 Л-45 У-0 Кредити-4
59.Международно частно, семейно и наследствено право
Семестър 9 Л-45 У-0 Кредити-3
60.Наказателноизпълнително право
Семестър 9 Л-45 У-0 Кредити-4
61.Осигурително право
Семестър 9 Л-60 У-30 Кредити-7
62.Право на интелектуалната собственост
Семестър 9 Л-45 У-0 Кредити-4
63.Банково право
Семестър 10 Л-45 У-0 Кредити-4
64.Гражданско процесуално право
Семестър 10 Л-90 У-90 Кредити-12
65.Наказателно процесуално право
Семестър 10 Л-90 У-90 Кредити-14
66.Правен режим на държавната служба
Семестър 10 Л-45 У-0 Кредити-4
67.Правен режим на международните инвестиции
Семестър 10 Л-45 У-0 Кредити-3
Аватар
 
Мнения: 203

Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта