Страница 1 от 1

Въпр.9 Отговорност според МП. Видове отговорност и .....

МнениеПубликувано на: Вто Сеп 25, 2007 2:53 pm
от Annie
По въпрос № 9

ОТГОВОРНОСТ

І. Определение: това са правните последици, настъпващи в резултат на неизпълнение или нарушение от субектите на МП на конкретни международноправни задължения.
ІІ. Видове отговорност:
• Деликтна – при неизпълнение или нарушение на общите принципи на МП;
• Договорна – при нарушаване или неизпълнение на поетите международни задължения, съгласно международен договор.
ІІІ. Основание: основанието за възникване на международноправна отговорност е извършването на нарушение от страна на субект на МП.
ІV. Отговорността бива:
1. материална:
• репарации - при причинени материални щети се възстановяват парични суми, стоки или услуги;
• реституция - възстановяване или връщане в натура неправомерно отчуждено, повредено или унищожено имущество;
• субституция - замяна на повредените имущества със сходни или равноценни предмети.
2. нематериална:
• политическа: санкции – колективни и индивидуални (репресалии) и реторсии.
• морална (сатисфакции), ресторация.

Re: Въпр.9 Отговорност според МП. Видове отговорност и .....

МнениеПубликувано на: Чет Яну 10, 2008 12:42 pm
от Assasiyah
- Държавата не може да се освободи от международноправна отговорност, позовавайки се на неправомерните действия на нейните органи съгласно националното законодателство, тъй като тя извършва действия и бездействие чрез физически лица в качеството си на длъжностни лица.
- Държавите се освобождават от отговорност когато:
>> бъде постигнато съгласие между държавите относно противоправното действие на едната от страните;
>> действията на държавата са били свързани с непреодолима сила;
>> действия с цел самоотбрана
>> действия, предизвикани от противоправните действия на друга държава.