Страница 1 от 1

Въпрос 70. Международно трудово право. Понятие, основни цели

МнениеПубликувано на: Нед Яну 31, 2010 2:29 pm
от bassta
Въпрос 70. Международно трудово право. Понятие, основни цели и принципи. Контрол за приложението на действащите актове.

Международното трудово право е система от принципи и норми, пораждащи отношения между държавите за подобряването на условията на труд посредством реглментриране на работното време, боржата с безработицата, и гаранция на работна заплата, осигуряваща нормални условия за живот. Целите и принципити на международното трудово право са въплътени в в устава на МОТ (международна организация на труда, 1919) и са допълнени от Филаделфийскара декларация от 1944 г. Целта на МОТ съглсно филаделфйската декларация е, че тя следва “да способства приемането на програми от държавите в света, ориентирани към достигане на пълна заетост и повишаване на жизненото ниво”
Уникалното за МОТ, отличаващо я от другите международни организации е организационната и структура, основаваща се на тристранен принцип на представителството. В органите на МОТ наред с представителите на представителствата на страните-членки, е предвидено също така и участието на представители на организациитена профсъюзите и на работодателите на тезо държави. Всяка една от трите страни действа независимо една от друга. Това е принцип на тристранното участие - той предвижда участие на заинтересуванете страни (правителства, профсъюзи, работодатели
Вторият основен принцип н МОТ е универсалността - той дава възможност на всички държави да вземат участие в дейността на организаията.
МОТ осъществява контрол в съответствие с уставните си разпоедби, а също така и приложението на международните трудови конвенции още отпреди втората свтовна война.
Може да се приеме, че ратификацията на конвенциите на МОТ и произтичащото приложение на техните разпоредби изцяло зависят от националните законодателства. Държавите сами следят редварителен анализ на международните норми и решават дали те съответсват на националните законодателства и възможно ли е приемането на необходими мерки за ефективното им приложение и едва тогава пристъпват към ратификация. Друго задъжение произтичащо от ратификацията на дадена конвенция е, че “всяка страна-членка се задължава да предоставя ежегодни доклади на МБТ итнисни приетите от тях мерки за прилагането на нормите на коненцията, която са ратифицирали” - това се казва “отчетен доклад”