29.Прекратяване и спиране действието на международния догово

Разработки по Международно публично право, съобразени с актуалното учебно съдържание.

29.Прекратяване и спиране действието на международния догово

от Jantex » Сря Фев 06, 2008 11:13 am

Виенска Конвенция за правото на договорите 1969г.

Член 57

Спиране на действието на договор в съответствие с неговите
разпоредби или със съгласие на страните

Спирането на действието на договора по отношение на всички страни или
по отношение на отделна страна е възможно:
а) в съответствие с разпоредбите на договора или
b) по всяко време със съгласие на всички страни след консултации с
останалите договарящи държави.

Член 58

Спиране на действието на многостранен договор
по споразумение само между някои страни

1. Две или няколко страни по многостранен договор могат да сключат
споразумение за временно спиране на действието на разпоредбите на договора само
между тях, ако:
a) възможността за такова спиране се предвижда от договора или
b) посоченото спиране не се забранява от договора и:
i) не влияе върху ползуването от другите страни на техните права,
произтичащи от дадения договор, нито върху изпълнението на техните задължения;
ii) не е несъвместимо с обекта и целите на договора.
2. Освен ако в случай, попадащ под действието на буква "а" на точка 1,
договорът не предвижда друго, посочените страни уведомяват другите страни за
своето намерение да сключат споразумение и за тези разпоредби на договора,
чието действие те имат намерение да спрат.

Член 59

Прекратяване на договор или спиране на неговото действие,
произтичащи от сключване на последващ договор

1. Договорът се смята за прекратен, ако всичките страни по него сключат
последващ договор по същия въпрос и:
а) от последващия договор произтича или по друг начин е установено
намерението на страните даденият въпрос да се урежда от този договор или
b) разпоредбите на последващия договор дотолкова са несъвместими с
разпоредбите на предидущия договор, че е невъзможно двата договора едновременно
да се прилагат.
2. Действието на предидущия договор се смята само за временно спряно,
ако от последващия договор произтича или по друг начин е установено, че такова
е било намерението на страните.

Член 60

Прекратяване на договора или спиране на действието му
вследствие неговото нарушаване

1. Същественото нарушение на двустранен договор от една от страните в
него дава право на другата страна да се позовава на нарушението като основание
за прекратяване на договора и за спиране изцяло или частично на неговото
действие.
2. Същественото нарушение на многостранен договор от една от страните
по него дава право:
a) на другите страни с единодушно споразумение да спрат действието на
договора изцяло или частично или да го прекратят:
i) било в отношенията между тях и държавата, нарушила договора;
ii) било в отношенията между всички страни;
b) на страна, особено пострадала в резултат на нарушението, да се
позовава на това нарушение като основание за спиране действието на договора
изцяло или частично в отношенията между нея и държавата, нарушила договора;
c) на всяка друга страна освен държавата, нарушила договора, да се
позовава на това нарушение като основание за спиране на действието на договора
изцяло или частично по отношение на себе си, ако договорът има такъв характер,
че същественото нарушение на разпоредбите му от една от страните коренно
променя положението на всяка страна по отношение на по-нататъшното изпълняване
на нейните задължения, произтичащи от договора.
3. Същественото нарушение на договора за целите на този член се състои
във:
a) такова отказване от договора, което не се допуска от тази конвенция
или
b) нарушаване на разпоредба, която има съществено значение за
осъществяване на обекта или целта на договора.
4. Предходните точки не засягат разпоредбите на договора, приложими в
случай на неговото нарушаване.
5. Точки 1, 2 и 3 не се прилагат към разпоредбите, отнасящи се до
защитата на човешката личност, които се съдържат в договори от хуманитарен
характер, и особено към разпоредбите, изключващи всякаква форма на репресалии
по отношение на лица, ползуващи се от защита според такива договори.
Аватар
Модератор
 
Мнения: 254

Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта
cron