Впр. 63 Оспорване на наказателните постановления

Разработки по Административно право и процес, съобразени с актуалното учебно съдържание.

Впр. 63 Оспорване на наказателните постановления

от atanassoff » Нед Авг 12, 2007 12:30 am

Впр. 63 Оспорване на наказателните постановления

Нп-я не подлежат на А контрол, защото са правораздавателни (а не А!) актове, техните автори действат като АН юрисдикции. Те обаче на общо основание подлежат на съд.контрол. Той се осъщ. според разпоредбите на ЗАНН и НПК. Принципът е, че всички Нп-я подлежат на съд обжалване. Изключение-за глоба,конфискация или обезщетение до 10 лв. или отнети в полза на държавата вещи до 10лв.

Основания: незаконосъобразност (материална или процесуална) или необоснованост.

Инициатива: нарушителят - чрез жалба в 7-дн. срок от връчването на Нп-е; гражданският ищец - също; прокурорът - чрез протест в двуседмичен срок от издаването на Нп-е; Ж се подава чрез наказващия орган, издал постановлението, който в 7-дн. срок я изпраща заедно с преписката на съда.

Компетентен е районният съд, в чийто район е извършено или довършено нарушението. За нарушение в чужбина – Софийски районен съд. Състав -1 съдия. Делото се разглежда в открито заседание с призоваване на страните.

Страни са жалбоподателят и органът, издал Нп-е (евентуално гражданският ищец). Ако Ж е допустима, съдът дава ход на делото, дори когато жалбоподателят не е бил намерен на посочения адрес. Съдът разглежда делото по същество. Доказателств. тежест е в/у обвинението (актосъставителя и наказващия орган) - те трябва да докажат всички обстоятелства. Актът няма презумптивна доказателственост! Нарушителят се ползва от презумпцията за невинност! Съдът може с решението си: да отхвърли Ж (протеста) като неоснователна и да потвърди Нп-е - то влиза в сила и подлежи на изпълнение ; да отмени Нп-е изцяло или частично - с това унищожава Нп-е (изцяло или частично) и заличава с обратна сила неговите П последици; да измени Нп-е - в този случай съдът замества АН орган и осъществява ролята на АН юрисцикция по същество; той не може да увеличава наказанието, освен ако е имало протест. с определение да прекрати делото.
Решението на съда има сила на пресъдено нещо. То подлежи на касационно обжалване пред окръжния съд по реда на Закона за Върховния адм. съд (чл.63 ЗАНН).

В АПК отмяната на влезли в сила съдебни актове се основава на сегашната уредба, съдържаща се в ЗВАС и на текстовете от ГПК. С промяната на разпоредбата по чл.63 решението подлежи на обжалване пред административен съд на основания, предвидени в НПК и по реда на чл.12 от АПК. От тогава ще може и да се обжалва определението за прекратяване на производството с частна жалба.Влизат в сила Нп-я, които (чл.64 ЗАНН): а)не подлежат на обжалване; б) не са били обжалвани в законния срок; в)били са обжалвани, но са били потвърдени или изменени от съда.
Аватар
Администратор
 
Мнения: 972

Re: Впр. 61 Оспорване на наказателните постановления

от b_one » Нед Юни 01, 2008 10:56 am

(blush)

Тук ще попитам - когато се говори в АПК и ЗАНН за "административния съд" се има предвид ВАС в различни състави (1-3) или...?
ако някой има желание да обясни малко по-подробно :)
 
Мнения: 146

Re: Впр. 61 Оспорване на наказателните постановления

от sivoko » Нед Юни 01, 2008 7:16 pm

ами зависи, понятието "административен съд" е сборно понятие, което включва районният административен съд и ВАС /в различни състави/, като зависи кой съд е компетентен да гледа делото.
 
Мнения: 27

Впр. 61 Касационно оспорване

от b_one » Съб Юни 07, 2008 8:21 am

Касационно оспорване на СР на районния съд по НП-е

>>> чл.63, ал.1 ЗАНН -
Решението на районният съд, с което потвърждава, изменя или отменя НП-е, подлежи на касационно обжалване/оспорване пред административния съд. Делото се разглежда от 3-членен състав на административния съд* (тук би трябвало да става въпрос за съответния административен съд), в открито заседание с участието на прокурор.
Касационната жалба се подава в 14-дневен срок срок от датата на съобщаването, че решението на районния съд е изготвено. Жалбата се подава чрез съда, който е постановил решението.
Касационен протест има право да подава окръжният прокурор, чрез съда, постановил решението, в едномесечен срок от деня, в който е постановено СР.
Касационните основания са 3 (от чл. 348 НПК):
1. когато е нарушен законът - законът е неправилно приложен или пък е приложен друг закон;
2. когато е допуснато съществено нарушение на процесуални правила;
3. когато наложеното наказание е явно несправедливо.

Административният съд обсъжда само посочените в жалбата или протеста пороци на решението(диспозитивно начало!).
За установяване на касационните основания се допускат само писмени доказателства.
Обвързан от основанието, посочено в касационната жалба или протест, административният съд може да постанови решение в няколко насоки. Правомощията не са тези по АПК, а предвидените в чл.354 НПК:
1. Административният съд може да остави оспореното решение на районния съд в сила, когато установи, че то е постановено при спазване на материалния и процесуалния закон и няма никакви дефекти;
2. Адм.съд има право да отмени решението на районния съд по жалбата срещу НП-е и да прекрати административнонаказателното производство;
3. Адм. съд може да отмени или измени решението и тогава трябва да върне делото за ново разглеждане от друг съдия от районния съд. (това ново производство е всъщност част от касационното производство)
Решението на адм.съд е окончателно, когато е по същество. Ако остави в сила СР на районния съд, то вече може да се изпълни!
 
Мнения: 146


Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 0 госта