42. Управление в областта на отбраната

Разработки по Административно право и процес, съобразени с актуалното учебно съдържание.

42. Управление в областта на отбраната

от northern-star » Съб Сеп 08, 2007 6:28 am

42. Управление в областта на отбраната

Закон за отбраната и въоръжените сили – 1995 г.
Отбрана – система от дейности за укрепване на мира и сигурността, запазване на национални ценности и за поддържане на въоръжените сили, икономиката и населението в готовност за действие както и за действие в условие на кризи и във време на война. Целта на отбраната е защита и запазване на независимостта, суверенитета и териториалната цялост на страната.
>> Създаване на вътрешни и външни политически условия за гарантиране на националната сигурност
>> Защита на населението от природни бедствия, промишлени аварии, катастрофи и опасни замърсявания в страната и чужбина.

Субекти по осъществяване на отбраната
>> въоръжените сили (българската армия)
>> държавни органи
>> специализирани служби
>> органи на местно самоуправление
>> организации и граждани

Принципи на организиране и функциониране на отбраната:
>> законност – в съответствие с конституцията, законите и международните договори, по които сме страна
>> съчетаване на публичността и оказването на класифицирана информация (държавна служебна тайна)

Управление
>> Общо – осъществява се от НС, МС и президента. МС осъществява общо ръководство на въоръжените сили и ръководи изграждането, подготовката и всестранното осигуряване на въоръжените сили и поддържането им в бойна мобилизационна готовност
>> Специализирано – министърът на отбраната ръководи и отговаря за провеждането на държавната политика в министерството и българската армия. Подпомага се от началник на генералния щаб на българската армия и заместник министър на отбраната.

Други органи, осъществяващи управление – държавни органи, органите на местно самоуправление, които имат законово задължение да разработват и поддържат готовност за изпълнение план за мобилизация във военно-временен план за превеждане от мирно във военно положение.

Правни положения
>> положение на война
>> военно положение – преди войната
>> извънредно положение
>> мобилизация
Аватар
 
Мнения: 307

Re: 42. Управление в областта на отбраната

от Moving » Съб Яну 24, 2009 7:05 pm

Управление в областта на отбраната

13.01.2009 г.
Проф.Сивков + допълнения


1. Обществените отношения
, които подлежат на упревление са тези в областта на отбраната – система за поддържане на въоръжените сили и стопанството в мирно и военно време. Нейна цел е запазването на независимостта, суверенитета и териториалната цялост на страната, външната и вътрешна сигурност, както и предпазване на населението от аварии и бедствия.
Защитата на отечеството е дълг и чест за всеки български гражданин. Гражданите на Република България са длъжни да вземат участие в отбраната на страната. Държавата се грижи за гражданите военноинвалиди и военнопострадали.

2. Нормативни Актове – КРБ, Закон за отбраната и въоръжените сили

3. Система от органи

- Народно Събрание,
- Президента на РБ,
- Министерски съвет,
- министърът на отбраната ( министърът (еднолочния орган), а не министерството (администрация за подпомагане дейността на едноличния орган)),
- Началник на Генерален Щаб
- Съвет по отбраната към министъра на отбраната

Народно Събрание
Решава въпросите за обявяване на война и сключване на мир и изпраща войски в чужбина.

Президентът на РБ
Той е върховен главнокомандващ в мирно и военно време. Може да обявява война и назначава/уволнява висшия команден състав на въоръжените сили.

Министерският Съвет
МС осъществява общото ръководство на въоръжените сили и ръководи военната политика на страната. Той осъществява привеждането на страната от мирно положение във военно, като се грижи за мобилизацията на въоръжените сили.
Мобилизация - комплекс от мероприятия за преминаване на въоръжените сили и други формирования от мирновременен към военновременен състав и организация.

Министърът на отбраната

Министърът на отбраната е специализиран изпълнителен орган, който отговаря за провеждането на политиката в Министерстовото на Отбраната и на Българската Армия. Той се подпомага от Генерален Щаб на Българската Армия (БА) и от заместник-министрите на отбраната.

Съвет по отбраната – към министъра на отбраната – това е един съвещателен орган, подпомагащ министъра във вземането на решения. Състои се от заместник-министри, началникът на Генералния щаб на БА, заместниците му и други главнокомандващи.

Началник на Генерален щаб на БА
Организира изграждането и поддържането на бойната и мобилизационна готовност в РБ. Грижи се за подготовката и самото извършване на мобилизацията, които се отвърждават от министъра на отбраната. Генералният Щаб го подпомага в ръководството и координирането на българката армия.

Въоръжените сили

Състоят се от формирования, окомплектовани с личен състав,оръжие, бойна и друга техника, имущество и са подготвени да осъществяват възложените им задачи от Конституцията и ЗОВС функции по гарантиране на националната сигурност. Личният им състав се състои от военнослужещи от Българската Армия, Министерството на отбраната и структурите на подчинение към министъра на отбраната.

Има три положения на държавата във връзка с отбраната

Положение на война – при въоръжено нападение и при необходимост от неотложно изпълнение на международни задължения се обявава положение на война. В случай на внезапно нападение то се отблъсква веднага, без да се чака обявяване на военно положение. Обявява се с решение на НС или указ на Президента по всички средства за масово осведомяване.

Военно положение - обявява се на територията на цялата страна при заплаха от война или военно нападение. Обявява се с решение на НС или указ на Президента по всички средства за масово осведомяване.

Извънредно положение - обявява се на територията на РБ или част от нея при опастност от въвличане на държавата във военен конфилкт или военна криза.

4. Актове, подлежащи на обжалване

Част от актовете на министърът на отбраната подлежат на съдебен надзор. Актовете непосредствено свързани с отбраната и външните отношения не подлежат на съдебен надзор.


5. Отговорност - Установяването на нарушения, обжалване и изпълнението на наказателни постановления става по ЗАНН. Принудителните административни мерки ( към обекти и съоръжения(транспортни,енергийни), които застрашават отбраната; или обекти, които не отговарят на изискванията за мобилизационна готовност и др. ) могат да се обжалват по реда на АПК.
 
Мнения: 24

Re: 42. Управление в областта на отбраната

от Moving » Вто Яну 27, 2009 8:08 pm

Президентът може да обяви военно положение, положение на война или извънредно положение, ако не заседава НС. Той обявява обща( на цялата територия) или частична ( при военно положение на част от територията )
 
Мнения: 24

Re: 42. Управление в областта на отбраната

от b_one » Вто Яну 27, 2009 9:46 pm

Доц. Сивков (моите уважения!) сте го повишили в звание или междувременно е станал професор?
 
Мнения: 146Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта