33. Отговорност на държавата

Разработки по Административно право и процес, съобразени с актуалното учебно съдържание.

33. Отговорност на държавата

от northern-star » Съб Сеп 08, 2007 6:25 am

33. Отговорност на държавата за вреди от незаконосъобразни актове на администрацията

Държавата (администрацията) като власт не отговаря – суверенът не може да бъде държан отговорен за своите постъпки и действия. Отговорност за това носят само служебните лица, които действат от негово име и за негова сметка.
Основната разпоредба е чл.7 К: “Държавата отговаря за вреди, причинени от незаконни актове или действия на нейни органи и длъжностни лица.”.

Според чл.38, ал.2 ЗПСЖМ: “При изпълнението на решението трябва да се премахнат вредните последици, причинени от незаконните или неправилните действия. Когато това не е възможно, засегнатите лица или организации се удовлетворяват по друг законен начин или им се разяснява редът, по който да постъпят.”.

Предпоставки за отговорността:
>> Да е причинена явна вреда – с материален или морален характер
>> Вредата да е в причинна връзка с дейността на администрацията
>> Тези щети да са възникнали от незаконосъобразни административни актове или действия на длъжностни лица по повод осъществяваната изпълнителна дейност

Необходимо е издаденият административен акт да е отменен по административен ред – в границите на самата администрация или по съдебен ред – унищожаемост.

Възможно е административният акт да страда от много съществен порок – тогава ще е налице нищожност и ще се търси не отмяна, а обявяване на нищожността.
Пълно обезщетяване – пълно съответствие с чл.7 К. Не е нужно да има непременно виновно поведение, като при обективната отговорност вината е без значение. Може да се претендира за обезщетенията и от имуществен, и от неимуществен характер, т.е. и за имуществени (могат да се претендират и от наследниците на засегнатия), и за неимуществени вреди (могат да се претендират само ако вече е предявен иск от засегнатия).
Искът се предявява пред районния съд като има задължително присъствие на прокурор, а отмяната и обявяването на нищожността – от Административния съд и ВАС.
Ако има виновни длъжностни лица, държавата има право да предяви претенция към това лице за възстановяване на заплатените резултати – с регресен иск, като задължително трябва да е било налице виновно поведение.
Аватар
 
Мнения: 307

Re: 33. Отговорност на държавата

от DirtyVersion » Пон Фев 01, 2010 10:59 pm

(!) С цел някой да не се обърка, ще вметна ,че
Според чл.38, ал.2 ЗПСЖМ: “При изпълнението на решението трябва да се премахнат вредните последици, причинени от незаконните или неправилните действия. Когато това не е възможно, засегнатите лица или организации се удовлетворяват по друг законен начин или им се разяснява редът, по който да постъпят.”.

Закона за предложенията,сигналите,жалбите и молбите (ЗПСЖМ) е отменен.
Аватар
 
Мнения: 17

Re: 33. Отговорност на държавата

от sonrisa » Чет Яну 20, 2011 2:20 pm

Лекцията на проф. Хрусанов:

Когато говорим за отговорност на държавата, става въпрос за т.нар обективна отговорност - т.е. отговорност без вина.
Държавата отговаря за незаконосъобразните актове и действия на своите служители и органи и трябва да възстанови щетите, породени от отменените АА. Презумпцията тук е, че Държавата е длъжна да понесе отговорност за причинените вреди, тъй като неправилно е подбрала дадения служител.
! За нецелесъобразни актове и действия на свойте органи държавата НЕ отговаря!

Възникване на отговорността на държавата:
Тъй като обжалването на един АА по АПК спира действието му, рядко се достига до вреди, които да бъдат възстановявани. До щета се стига главно в два случая:
- когато АА е издаден по специален закон и съответно специална клауза - т.е. жалбата или протестът не спират действието на акта
- когато сме в хипотезата на чл. 60 от АПК[u][/u] - предварителното изпълнение не се спира с обжалването на акта

По АПК в момента има 3 възможности за търсена на обезщетение ( само пред административните съдилища )
1. Водят се отделно 2 дела - едното е за обжалването на АА, другото за обезщетение
1. Води се 1 дело - подава се жалба за отмяна на АА, а като особено искане се включва това за присъждане на определена сума
1. Делото се разделя на 2 част - първо се обсъжда законосъобразността на акта, а на по-късен етап и въпросът за обезщетението.

Когато се води искане за обезщетението, ти трябва да е срещу държавата или общината ( Закон за отговорността на държавата и общините за щети). Те от своя страна имат задължението да привлекат като отговорно лице автора на акта. Държавата/ общината съответно имат и правото на преценка дали да потърсят парите си от осъдения автор на АА.
 
Мнения: 17


Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта