14. Действие на административните актове

Разработки по Административно право и процес, съобразени с актуалното учебно съдържание.

14. Действие на административните актове

от sonrisa » Нед Яну 16, 2011 7:23 pm

Това е въпрос 14 от конспекта - Действие на Административните актове ( пак по лекциите на проф. Хрусанов)

Действието на АА е различно за всеки вид.

(->) Действие на Нормативните АА ( НАА)
1. Във времето - според чл.5, ал. 5 от КРБ НАА трябва да бъдат обнародвани в ДВ, като срокът им за влизание в сила ( vocatio legis ) e 3 дни от датата на обнародване. Действието им не може да бъде ограничавано от срокове; характеризират се с повтаряемост.
НАА прекратяват действтието си изрично - когато авторът на акта го отмени, без задължително да издава нов на негово място, или мълчаливо - ако същият орган издаде нов акт, с който преурежда по нов начин същите обществени отношения; Ако НС приеме нов закон, се отменят всички всички АА, издавани във връзка със стария закон
2. Спрямо териоторията - действието им се поражда за цялата територия на страната
3. Спрямо лицата - за всички

(->) Дейстие на Индивидуалните АА ( ИАА)
1. Във времето: Влизане в сила:
Ако актът е облагоприятстващ - влиза в сила от момента на издаването му
Ако е утежняващ - тъй като тези актове подлежат на обжалване, ако сроковете за обжалването на акта и за атакуването му от страна на прокуратурата не са изтекли, ИАА не може да се изпълнява. Срокът за обжалване от страна на адресата започва да тече от датата на връчването му срещу подпис, а за прокурора - от датата на издаването на акта. ИАА не може да влезе в сила и ако в съответния срок е подадената жалба/ протест пред горестоящ орган, а впоследствие и пред съд.
Прекратяване на действието - с изпълнение на задължението.
2. Спрямо лицата - действа само по отношение на лицата/ организациите на граждани, които са индивидуално конкретизирани в акта.
 
Мнения: 17

Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта