Конспект по Наказателен процес (ПУ)

Наказателно производство.Видове. Функция и състав на съда в съдебното производство. Съдебни актове. Подсъдност. Мярка за неотклонение и други мерки за процесуална принуда. Частен обвинител. Частен тъжител. Граждански ищец. Доказателствени средства. Разпит, експертиза, оглед, претърсване и изземване.

Разработки по Наказателен процес

Конспект по Наказателен процес (ПУ)

от Nelly » Нед Сеп 23, 2007 11:49 pm

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"
ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

ВЪПРОСНИК ПО НАКАЗАТЕЛНОПРОЦЕСУАЛНО ПРАВО

ОБЩА ЧАСТ

1. Наказателният процес като дейност по разглеждане и решаване на наказателни дела. Функции в наказателния процес. Наказателнопроцесуална форма.
2. Наказателнопроцесуалното право като отрасъл на обективното право. Връзка с други отрасли на правото. Наказателнопроцесуални норми. Действие по предмет, време, място и лица. Източници, тълкуване.
3. Основна и непосредствена задача на наказателния процес.
4. Понятие и система на основните принципи на наказателния процес на Република България. Конституционни основи.
5. Съдоустройствени принципи на наказателния процес: Участие на съдебни заседатели в състава на съда. Равенство на гражданите.
6. Съдоустройствени принципи на наказателния процес: Назначаемост и несменяемост на органите на съдебната власт.
7. Съдоустройствени принципи на наказателния процес: Независимост на органите на съдебната власт.
8. Право на защита.
9. Процесуални гаранции за правото на защита на гражданите.
10. Истината в наказателния процес. Служебно начало.
11. Оценка на доказателствените материали по вътрешно убеждение.
12. Публичност, устност, непосредственост.
13. Състезателност.
14. Субекти на наказателния процес.
15. Съдът – главен субект на процеса.
16. Прокурорът в наказателния процес.
17. Разследващи органи.
18. Пострадал.
19. Частен обвинител.
20. Частен тъжител.
21. Обвиняем.
22. Защитникът в наказателния процес. Повереник.
23. Граждански иск в наказателния процес. Граждански ищец и граждански ответник.
24. Участници в наказателния процес извън субектите на процеса. Свидетели, защита на свидетелите.
25. Мерки за неотклонение. Други мерки за процесуална принуда.
26. Предмет на доказване. Тежест на доказване.
27. Допускане, събиране, проверка и оценка на доказателствения материал в производството по наказателни дела.
28. Същност на доказателствата и на доказателствените средства.
29. Видове доказателства.
30. Видове доказателствени средства: Обяснения на обвиняемия. Свидетелски показания.
31. Видове доказателствени средства: Писмени и веществени доказателствени средства.
32. Способи на доказване.
33. Експертизата като способ на доказване.

СТАДИИ НА НАКАЗАТЕЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО

34. Досъдебно разследване. Общи положения. Образуване.
35. Привличане на обвиняем. Предпоставки.
36. Извършване и предявяване на разследването. Заключително постановление.
37. Действия на прокурора след приключване на разследването: Съставяне на обвинителен акт. Връщане на делото за допълнително разследване.
38. Действия на прокурора след приключване на разследването: Прекратяване и спиране на наказателното производство.
39. Подготвителни действия за разглеждане на делото в съдебно заседание.
40. Съдебно заседание на първоинстанционния съд. Действия по даване ход на делото.
41. Съдебно следствие. Прекратяване на съдебното производство. Прекратяване и спиране на наказателното производство.
42. Изменение на обвинението в първоинстанционното съдебно производство.
43. Съдебни прения. Последна дума на подсъдимия. Протокол на съдебното заседание.
44. Постановяване на присъдата.
45. Въззивна инстанция за проверка на присъдите. Общи положения. Образуване и ред за разглеждане на въззивното дело.
46. Правомощия на въззивния съд.
47. Производство пред въззивната инстанция за проверка на определенията. Частни жалби и частни протести.
48. Касационно производство. Касационни основания. Правомощия на касационния съд.
49. Възобновяване на наказателни дела.
50. Влизане в сила и привеждане в изпълнение на влезли в сила присъди.
51. Особени правила по дела за престъпления, извършени от непълнолетни.
52. Бързо производство. Незабавно производство.
53. Решаване на наказателното производство със споразумение.
54. Освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание.
55. Съкратено съдебно следствие.
56. Производства във връзка с международното сътрудничество по наказателни дела /Глава 36 НПК/
57. Екстрадиция. Европейска заповед за арест.
58. Защита на лица, застрашени във връзка с наказателното производство.

Уч. 2006-2007 г.
ИЗГОТВИЛ: Доц. д-р Никола Манев
Аватар
Модератор
 
Мнения: 200

Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта