обжалваем интерес

Исково производство. Охранително производство. Изпълнително производство. Нормативна уредба.

обжалваем интерес

от b_one » Пет Апр 10, 2009 5:30 pm

ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 5 ОТ 14.01.2009 Г. ПО Ч. ГР. Д. № 2409/2008 Г., Г. К., ІІІ Г. О. НА ВКС

Върховният касационен съд на Република България, Трето гр. отделение, в закрито съдебно заседание на 12.01.2009 г. в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ценка Георгиева
ЧЛЕНОВЕ: Мария Иванова
Илияна Папазова

Като разгледа докладваното от съдия Иванова ч. гр. д. № 2409/2008 г., за да се произнесе, взе предвид следното:
Производството е по чл. 274, ал. 2 от ГПК.
Образувано е по частна жалба на Г. И. срещу въззивното разпореждане на Окръжен съд Ловеч /ОС/ по гр. д. № 93/2008 г. В жалбата се правят оплаквания за неправилност - незаконосъобразност, на разпореждането и се иска отмяната му.
Частната жалба е подадена в срока по чл. 275 от ГПК срещу подлежащо на обжалване пред ВКС въззивно определение и разглеждането й е допустимо.
ВКС на РБ, като разгледа частната жалба, намира следното: С обжалваното въззивно разпореждане е върната като нередовна касационната жалба на Г. И. срещу постановеното по делото въззивно решение. Прието е, че касаторката в дадения й срок не е отстранила нередовностите на жалбата - не е посочила в изложението към нея по чл. 284, ал. 3 от ГПК съществения материалноправен или процесуален въпрос, както и обжалваемия интерес.
Изводите на въззивния съд са незаконосъобразни: С обжалваното въззивно решение, след обезсилване на първоинстанционното по иск с пр. осн. чл. 14, ал. 4 от ЗСПЗЗ, производството по делото е прекратено и исковата молба на касаторката - върната на осн. чл. 100, ал. 2 от ГПК, отм.
В касационната жалба и изложението към нея е посочен същественият процесуалноправен въпрос, който е от значение за точното прилагане на закона /чл. 280, ал. 1, т. 3 от ГПК/ - за съответствие на исковата молба с изискванията на чл. 98 от ГПК, отм., предпоставящо допустимостта и провеждането на исковата защита. Или първото от съображенията на въззивния съд за връщане на жалбата е незаконосъобразно.
Такова е и второто от изложените съображения: посочването на обжалваемия интерес не е сред изискванията за редовност на касационната жалба по чл. 284 от ГПК. Съдът определя обжалваемия интерес по см. на чл. 280, ал. 2 от ГПК при данните по делото за вида и цената на иска, в зависимост от обжалваната част от решението /ако обжалването е частично/.
Обжалваното разпореждане е неправилно, следва да се отмени и делото - върне на въззивния съд, за администриране на касационната жалба.
Поради изложеното ВКС на РБ, трето гр. о.

ОПРЕДЕЛИ:

ОТМЕНЯ въззивното разпореждане на Окръжен съд Ловеч по гр. д. № 93/2008 г. от 5.11.2008 г.
Връща делото на този съд за администриране на касационната жалба на Г. И. срещу въззивното решение по делото.


Определението е окончателно.


>>>ако направите раздел за съдебна практика може да го преместите там...
 
Мнения: 146

Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта