Конспект ФП - Академия на МВР

Финансови правоотношения. Субекти на финансовото право. Нормативна уредба.

Разработки по финансово право

Конспект ФП - Академия на МВР

от Astronomer » Нед Окт 26, 2008 1:23 pm

Конспект по Финансово право

Учебна 2008/2009г.


О Б Щ А Ч А С Т

1.Публични финанси. Правна концпеция за финансите
2.Финансова система. Финансов мениджмънт
3.Устройство и правомощия на финансовата администрация
4.Предмет и метод на финансовото право
5.Разграничение на ФП от другите отрасли на правото
6.Понятие и видове източници на ФП
7.Кодификация на финансовото законодателство
8.Финансови правни норми – понятие , видове , действие.
9.Юридически факти във ФП. Заобикаляне на финансовия закон
10.Финансовоправни актовe. Съотношение с административните актове
11.Видове финансовоправни актове
12.Изисквания за законосъобразност на финансовите актове
13.Недействителност на финансовите актове
14.Финансови правни отношения
15.Организационни финансови правоотношения
16.Субектна оргранизация на финансовите отношения. Солидарна отговорност. Активни и пасивни субекти
17.Финансова правосубектност
18.Публични вземания
19.Изпълнение на финансовите задължения.
20.Способи за погасяване на финансовите задължедния
21.Производството по издаване на финансови актове
22.Митническо производство
23.Съотношение между финансовото и административното производство
24.Административен контрол за законност на финансовите актове
25.Съдебен контрол за законност на финансовите актове
26.Произвоства пред ВАС
27.Контрол за конституционност на финансовите закони
28.Финансово управление и контрол в публичния сектор
29.Вътрешен одит в публичния сектор
30.Финансов контрол
31.Имуществена отговорност – същност, субекти
32.Предпоставки за възникване на имуществената отговорност
33.Реализиране на имуществената отговорност
34.Устройство и правомощия на Комисията за финансов надзор
35.Устройство и контрол, упражняван от Сметната палата
36.Административнонаказателна защита на финансовата система
С П Е Ц И А Л Н А Ч А С Т

37.Възникване на бюджетното право. Понятие за бюджет.
38.Бюджетен процес
39.Бюджетни разходи
40.Бюдни приходи
41.Приходи от данъци. Данък върху доходите на ФЛ
42.Корпоративно подоходно облагане
43.Данък върху добавената стойност (ДДС)
44.Акцизи
45.Местни данъци
46.Приходи от такси
47.Понятие и видове мита
48.Банково дело. Устройство и правомощия на БНБ
49.Банков надзор
50.Видове банкови заеми
51.Валутно законодателство. Понятието валута
52.Международно валутно право
53.Международни валутно-кредитни организации
54.Финансови пазари

Изготвил: проф. д-р Ив. Стоянов
 
Мнения: 9

Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта