Конспект по Семейно и наследствено право (ПУ)

Брак. Съпружеска имуществена общност. Брачен договор. Отношения между родители и деца. Осиновяване. Наследяване. Завещание. Запазени части.

Конспект по Семейно и наследствено право (ПУ)

от Nelly » Нед Сеп 23, 2007 6:18 pm

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ “ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”
ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ


Въпросник по Семейно и наследствено право

1. Понятие и предмет на семейното право. Развитие на българското семейно право.
2. Брак - форма и ред за сключване на гражданския брак.
3. Условия и пречки за сключване на брака. Пълнолетието като условие за сключването на брака.
4. Пречки за брака - наличие на друг брак, болест, родство и осиновяване.
5. Лични отношения между съпрузите. Обща характеристика на режима на имуществените отношения между съпрузите.
6. Съпружеска имуществена общност.
7. Лични имущества на съпрузите.
8. Управление и разпореждане с общи и лични имущества.
9. Прекратяване на съпружеската имуществена общност. Дялове при прекратяване на общността.
10. Произход. Общи принципи. Произход от майката.
11. Предположение за бащинство на съпруга.
12. Иск за дирене на бащинство.
13. Припознаване.
14. Родство. Сватовство.
15. Условия за допустимост на осиновяването.
16. Осиновяване - необходими съгласия.
17. Регистри на деца за осиновяване и регистри на осиновяващи.
18. Действие на осиновяването – пълно и непълно.
19. Прекратяване на осиновяването.
20. Закрила на детето според Закона за закрила на детето. Видове закрила и мерки за закрила.
21. Отношения между родители и деца. Права на детето.
22. Ограничаване на родителските права. Лишаване от родителски права.
23. Издръжка - предпоставки и размер. Кръг и ред на задължените и оправомощените лица. Задължения за издръжка между съпрузи.
24. Задължение за издръжка на родителите към децата. Доставяне на издръжка от държавата.
25. Прекратяване на брака. Унищожаемост на брака - обща характеристика на режима.
26. Причини и ред за унищожаване на брака.
27. Развод - същност и основания. Развитие на законодателството.
28. Развод по исков ред.
29. Развод по взаимно съгласие.
30. Лични последици от развода между съпрузите.
31. Имуществени последици от развода.
32. Последици от развода относно децата. Упражняване на родителските права и задължения.
33. Настойничество и попечителство.
34. Наследствено право - понятие, развитие и принципи.
35. Наследяване, наследство, откриване на наследството.
36. Наследодател, наследник.
37. Способност за наследяване, недостойнство.
38. Наследяване по закон - кръг и ред на законните наследници.
39. Размер на наследствените дялове.
40. Наследственоправно положение на съпруга.
41. Наследяване по право на заместване.
42. Особени правила за наследяването по закон.
43. Преминаване на наследственото имущество към държавата.
44. Завещание - понятие и обща характеристика.
45. Съдържание на завещанието.
46. Активна и пасивна способност при завещанието.
47. Нотариално завещание.
48. Саморъчно завещание.
49. Ограничения на завещателната свобода.
50. Възстановяване на запазена част.
51. Отменяне на завещанието.
52. Нищожност на завещанието.
53. Унищожаемост на завещанието.
54. Приемане на наследството.
55. Приемане на наследството по опис
56. Отказ от наследство.
57. Наследствена трансмисия.
58. Отношения между сънаследниците - наследствена общност.
59. Отношения между сънаследниците и третите лица, отговорност за задълженията и заветите.
60. Делба на наследство - общи положения, видове, действие.
61. Доброволна делба.
62. Делба, извършена от наследодателя приживе.

Уч. 2003-2004 г.
Аватар
Модератор
 
Мнения: 200

Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 2 госта