Конспект по Вещно право (ПУ)

Вещи. Вещни права. Способи за придобиване на вещни права. Защита на владението и държането. Право на собственост. Съсобственост. Етажна собственост. Ограничени вещни права. Защита на вещните права - ревандикационен иск, иск за определяне на граници, петиторни и посесорни искове.

Разработки по Вещно право

Конспект по Вещно право (ПУ)

от Nelly » Пет Авг 10, 2007 8:54 pm

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ “ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”
ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Конспект по Вещно право

Изображение 1. Вещно право. Понятие, система, видове вещни права
Изображение 2. Понятие за вещи, видове. Движими и недвижими вещи
Изображение 3. Владение, видове владение, държане
Изображение 4. Придобиване, изгубване и защита на владението и държането
Изображение 5. Добросъвестно владение
Изображение 6. Добросъвестен подобрител, видове
Изображение 7. Права на добросъвестния подобрител. Права на обикновения подобрител
Изображение 8. Право на собственост. Нормативна уредба, субекти. Съдържание на правото на собственост
Изображение 9. Държавна и общинска собственост
Изображение 10. Изгубване на правото на собственост. Отказ от право на собственост
Изображение 11. Защита на правото на собственост
Изображение 12. Съсобственост. Уредба, видове
Изображение 13. Използване и управление на съсобствена вещ
Изображение 14. Изкупуване на дял от съсобствен недвижим имот
Изображение 15. Прекратяване на съсобствеността. Доброволна делба. Делба на съсобствен поземлен и жилищен имот
Изображение 16. Право на ползване
(x) 17. Концесии
Изображение 18. Право на строеж
Изображение 19. Разрешение за строителство. Завършване на строежа и разрешение за ползване
Изображение 20. Сервитутни права
Изображение 21. Право на надстрояване и пристрояване
Изображение 22. Актове за недвижими имоти. Констативни актове
23. Придобивни способи
24. Придобиване на вещни права чрез сделки
25. Придобиване чрез конститутивни съдебни решения. Придобиване по наследство
26. Придобиване по чл. 78 ЗС
27. Придобиване по давност
28. Придобиване на държавни и общински имоти по реда на ЗПСК
29. Придобиване по приращение
30. Преработване и присъединяване
31. Придобиване на намерени вещи
32. Придобиване на недвижими имоти чрез участие в ЖСК
33. Вписване, уредба според ЗС и ЗКИР. Системи на вписване
34. Действие на вписването
35. Актове, подлежащи на вписване
36. Етажна собственост, понятие, възникване
37. Управление на етажната собственост
38. Подробни устройствени планове, същност, видове
39. Създаване, одобряване и изменение на влезли в сила устройствени планове
40. Застрояване на населените места. Видове застрояване
41. Отчуждаване на имоти за държавна и общинска нужда. Уредба, основания, процедура
42. Обезщетяване при отчуждаването. Обезщетяване при отпадане на отчуждаването
43. Придобиване на право на собственост и вещни права върху недвижими имоти от чужденци. Условия за придобиването

ИЗГОТВИЛ: Проф. д-р Венцислав Стоянов
Аватар
Модератор
 
Мнения: 200

Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта