Препоръчителна литература по Вещно право

Вещи. Вещни права. Способи за придобиване на вещни права. Защита на владението и държането. Право на собственост. Съсобственост. Етажна собственост. Ограничени вещни права. Защита на вещните права - ревандикационен иск, иск за определяне на граници, петиторни и посесорни искове.

Разработки по Вещно право

Препоръчителна литература по Вещно право

от Nelly » Вто Сеп 18, 2007 11:44 am

Препоръчителна литература по Вещно право (ПУ)

1. "Вещно право" - Венцислав Стоянов
2. "Владение" - Витали Таджер
Аватар
Модератор
 
Мнения: 200

Re: Препоръчителна литература по Вещно право

от atanassoff » Вто Яну 29, 2008 1:43 am

Препоръчителна литература по вещно право (СУ)

1. "Вещно право" - Георги Боянов
2. "Вещно право" - Modus Studendi - Владимир Петров и Методи Марков
3. "Ново вещно право" - Петко Венедиков

4. "Вещно право - практически проблеми" - Марио Бобатинов и Красимир Влахов
5. "Въпроси на българското вещно право" - Стоян Ставру
Аватар
Администратор
 
Мнения: 972

Re: Препоръчителна литература по Вещно право

от Yotov » Нед Авг 29, 2010 3:07 am

Някой ползвал ли е "Въпроси на българското вещно право" на Стоян Ставру? Някакви отзиви?
Аватар
 
Мнения: 36

Re: Препоръчителна литература по Вещно право

от atanassoff » Нед Авг 29, 2010 10:13 am

Аз я имам. Интересна е, но доста авангардна и далеч от практическите проблеми.
Аватар
Администратор
 
Мнения: 972

Re: Препоръчителна литература по Вещно право

от stoyan_stavru » Чет Апр 21, 2011 9:02 am

Здравейте,

Първо бих искал да поздравя администраторите и модераторите на форума за систематизацията, която са успели да приложат.
Влизам за пръв път и съм впечатлен, колко добре е структуриран форумът.
Това изключително улеснява търсенето и създава усещане за систематичност,
така необходима за всяко правно мислене :)

Бих искал и да благодаря за интереса към книгата "Въпроси на българското вещно право".
Позволете ми обаче да не се съглася с твърдението, че тя е далеч от практическите проблеми :)

Всъщност книгата е сборник от статии, част от които публикувани в "Собственст и право", ИК "Труд и право",
посветени на проблеми, възникнали и "родили се" в практиката ми като юрист, ангажиран с конкретни казуси и въпроси.

За да не бъда голословен, ще представя краткото съдържание на "въпросите" в книгата "Въпроси на българското вещно право":

§ 1. Вещите и пространството като обект на права и правни отношения
§ 2. Правен режим на бъдещата вещ
§ 3. Ценната книга като особен вид движима вещ
§ 4. Вещноправен статут на подпокривното пространство при сгради в режим на етажна собственост
§ 5. Покривът и неговото вещноправно значение и режим
§ 6. За границите на поземлените имоти
§ 7. Гражданското дружество – като договор и като имуществена общност

§ 8. Законови ограничения на собствеността
§ 9. Данъчните задължения на прехвърлителя като особена тежест върху имота
§ 10. Възможно ли е съществуването на ограничени вещни права в полза на собственика на вещта
§ 11. Вещно право ли е залогът върху чужда движима вещ
§ 12. Ипотеката като вещно право – специфика и особености
§ 13. Обхваща ли учредената върху земята ипотека построената върху нея сграда
§ 14. Учредяване на ипотека върху новопостроена сграда при съществуваща ипотека върху земята
§ 15. Концесията в българското законодателство
§ 16. За някои специфични разновидности на правото на строеж
§ 17. Вещни права при застрояване над и под открити пространства
§ 18. Сервитути за осъществяване на търговска дейност

§ 19. Свобода на договаряне при учредяване на вещни права
§ 20. Фактически състав при прехвърлянето на вещни права върху недвижим имот
§ 21. Модалитети на вещноправното действие на договора
§ 22. Възможно ли е уговарянето на предаването на вещта като самостоятелен вещноправен акт
§ 23. Правното значение на езика при многоезичните договори
§ 24. Сделки с вещноправно действие при имоти с неуредени сметки по регулация
§ 25. Правни средства за придобиване на “паркоместа”
§ 26. Вещни правоотношения при договора за изработка
§ 27. Придобиване на движими вещи чрез установяване на добросъвестно и възмездно владение върху тях (чл. 78, ал. 1 ЗС)
§ 28. Ловуването като специфичен способ за придобиване на право на собственост
§ 29. Относно някои особености във фактическия състав на придобивната давност
§ 30. Кога се изгубва правото на собственост върху изгубената вещ
§ 31. Приращението
§ 32. Съгласието на собственика на сградата при учредяване на правото на надстрояване
§ 33. Публичната продан като специфичен способ за придобиване на вещни права
§ 34. Вещноправно действие на принудителното отчуждаване
§ 35. Ограничените вещни права и съпружеската имуществена общност
§ 36. Възникване на съпружеска имуществена общност при делба на наследство с уравняване на дял
§ 37. Специфични способи за придобиване на вещни права в търговското право

§ 38. Самозащита на правото на собственост
§ 39. Отнемане на владението чрез насилие или по скрит начин по смисъла на чл. 76 ЗС
§ 40. Особена владелческа защита по чл. 38а ЗЖСК
§ 41. Отговорност на владелеца и държателя при погиване на вещта
§ 42. Премахване на подобрения, извършени в чужд имот
§ 43. Отрицателният установителен иск като основание за прекъсване на придобивната давност
§ 44. Искът за наследство като иск за защита на правото на собственост
§ 45. Петиторни и посесорни искове между съсобственици
§ 46. Ефектът на вписването при прехвърлянето на спорно вещно право върху недвижим имот (чл. 226, ал. 3 ГПК)

Така например темите
"Вещноправен статут на подпокривното пространство при сгради в режим на етажна собственост",
"Покривът и неговото вещноправно значение и режим" (и двете свързани с правните проблеми, възникващи през последните 7-8 години при инсталирането на антените на мобилните опаератори върху сгради в режим на етажна собственост),
"Данъчните задължения на прехвърлителя като особена тежест върху имота",
"Обхваща ли учредената върху земята ипотека построената върху нея сграда", "Учредяване на ипотека върху новопостроена сграда при съществуваща ипотека върху земята" (последните две свързани с "явлението" строителство на зелено чрез кредитиране от банкова институция - много актуална тема до преди 2-3 години, но и днес),
"Сервитути за осъществяване на търговска дейност" (по Закона за електронните съобщения), "Сделки с вещноправно действие при имоти с неуредени сметки по регулация" (по ЗУТ),
"Правни средства за придобиване на “паркоместа” (също "наболял" проблем във връзка с новото строителство и все по-недостигащото пространство за паркиране)
и доста други са посветени на доста актуални и можем да ги наречем "злободневни" :) теми в адвокатската, нотариалната и съдебната практика.

Представяне на някои от тях може да видите на адреса на водения от мен Професионален правен блог: http://challengingthelaw.com/.

До този момент към мен са отправяни най-различни съвети и критики, но рядко съм чувал вързажения относно практическата насоченост на публикациите си.
Разбира се, в сборника има и статии, които са по-теоретични и авангардни - факт, свързан с моето светоусещане като юрист :). Пример за подобна статия е първата в сборника: "Вещите и пространството като обект на права и правни отношения".

Като цяло съм се стрямал към баланс между практическите и теоретичните аспекти при разглеждането на поставените въпроси.

Разбира се, читателят е този, който произнася последната и определящата оценка за труда на автора :)

Така че, ще имам предвид мнението, изразено във форума.

Поздрави!
 
Мнения: 5

Re: Препоръчителна литература по Вещно право

от atanassoff » Чет Апр 21, 2011 10:39 am

Здравейте и добре дошъл във форума, където се надяваме да Ви виждаме често!

След като прочетох собственото си мнение (писано преди няколко години) първият ми инстинкт беше да го изтрия при това не от любезност, а по-скоро защото в последните няколко години ми се е налагало да използвам сборника в търсене на точен отговор на един или друг въпрос и отговорите намирах само в тази книга.

От друга страна, мнението изразено по-горе Ви провокира да обясните на студентите защо да прочетат именно този сборник, а това по мое мнение е ценността на тази дискусия. С течение на времето се убедих, че за да разбереш даден труд, трябва да имаш точната нагласа, с която да го четеш и, благодарение на тази тема, читателите ще придобият тази нагласа.
Аватар
Администратор
 
Мнения: 972

Re: Препоръчителна литература по Вещно право

от quentin_flamel » Чет Апр 21, 2011 7:08 pm

Основна литература:

1. Боянов, Г., Вещно право
2. Венедиков, П., Ново вещно право;
3. Василев, Л., Българско вещно право, нау.ред. акад. Чудомир Големинов, 2001
4. Таджер, В., Вещно право, ч.4, Владение
5. Бобатинов, М., Влахов, К., Вещно право - практически проблеми

Допълнителна литература:


6. Венедиков, П., Систеатичен курс по вещно право
7. Джеров, Ал., Вещно право ("за любители на особени мения" - както каза проф. Боянов (smile) )
Аватар
 
Мнения: 11

Re: Препоръчителна литература по Вещно право

от Yotov » Чет Май 12, 2011 2:59 pm

Аз по-приятни като стил и по-интересни като съдържание трудове по вещно право от тези на Стоян Ставру не съм чел. Това не е книга за всеки, а за тези, на които им е писнало да четат перифрази на едни и същи идеи относно вещноправните институти. За тях "Въпроси на българското вещно право" действително ще представлява изключително полезно и приятно четиво.

Поздравявам д-р Ставру за приноса - смятам, че доста автори имат много да учат от стила и аргументацията му :)
Аватар
 
Мнения: 36

Re: Препоръчителна литература по Вещно право

от stoyan_stavru » Пет Май 13, 2011 10:22 am

Благодаря Ви, Yotov,

Желанието ми винаги е било да обърна внимание на новото, малко познатото и специфичното,
като се ръководя от интереса на читателя и от реалните въпроси, възникващи в практиката.

Ето защо мнението на Читалетя -
моят "съучастник" (wink) във въпросното начинание,
е ценно и важно за мен.

Когато срещна обратна връзка, като споделената по-горе,
разбирам, че въпреки всички трудности (а те не са малко (nod) ),
усилието си е заслужавало (smile)

Поздрави,
 
Мнения: 5


Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта
cron