Принудителен общ дял (при съдебна делба на двор)

Вещи. Вещни права. Способи за придобиване на вещни права. Защита на владението и държането. Право на собственост. Съсобственост. Етажна собственост. Ограничени вещни права. Защита на вещните права - ревандикационен иск, иск за определяне на граници, петиторни и посесорни искове.

Разработки по Вещно право

Принудителен общ дял (при съдебна делба на двор)

от veso » Пет Мар 11, 2011 3:24 pm

В процес по съдебна делба на УПИ, инициирана от съсобственик на 50% ид. части, е установено, че имотът е технически /чл. 201(2) ЗУТ/ поделяем на два нови УПИ. Само на две е поделяем. В УПИ има две самостоятелни жилищни сгради – всяка с различен идентификатор; едната попада в единия новообразуващ се УПИ, другата - в другия. И двете сгради са неподеляеми, т.е всяка сграда е неподеляема. Съсобствеността в изходния УПИ и на собствеността на двете жилищни сгради е възникнала така:
1. Чрез покупко-продажба на недвижим имот (1955 год.)
1.1. Жилищна сграда и 50% ид.ч.от парцела (за единия съсобственик – да го наречем Камен);
1.2. Жилищна сграда и 50% ид.ч. от парцела ( за другия съсобственик – да го наречем Петър);

2. Чрез продажба на недвижим имот от родители на син срещу гледане и издръжка (1990 год.).
2.1. Камен продава 25% ид.ч. от парцела и 50% ид.ч. от жилищната си сграда - на сина си Никола.

3. Чрез покупко-продажба на недвижим имот (2010 год.)
3.1. Петър продава жилищната си сграда и 50% ид.ч. от УПИ-то – купувач е Весо.

В резултат на сделките, собствеността в изходния УПИ понастоящем е както следва:
- за Весо: Жилищна сграда; 50 % ид.ч. от УПИ.
- за Камен: 50% ид.ч от жилищна сграда; 25 % ид.ч. от УПИ.
- за Никола: 50% ид.ч от жилищна сграда; 25 % ид.ч. от УПИ.

Камен и Никола се опитват да възпрепятстват съдебната делба, заявявайки, че УПИ е неподелИм, понеже от него, според СТЕ, технически е невъзможно да се обособят три (по един за всеки съделител) самостоятелни УПИ, а само два. Невъзможността за обособяване на три нови УПИ произтича от факта, че "лицето" на изходния УПИ е такова, че "лице" на евентуален нов УПИ, приблизително равно на 25% от "лицето" на изходния УПИ, е недопустимо от гледна точка на рационалното застрояване.
В този смисъл - Камен и Никола се опитват да възпрепятстват делбата, заявявайки, че е нарушен Основния принцип при извършването на съдебната делба - всеки от съделителите да получи дял в натура. Камен и Никола твърдят, че в производството по съдебна делба е недопустимо принудително отреждане в общ дял на няколко съделители, ако няма съгласие между тях.

Въпроси: Фактът, че семейството на Камен и на семейството на Никола, съжителстват в едно домакинство, съществен ли е по делото? Този факт състоятелен ли е, щото на негова основа, съдът да постанови принудително, групова съсобственост между Камен и Никола в единия дял? И да откаже да постанови публична продан на изходния УПИ (която продан пък е нежелана от Весо! Весо желае дял в натура за себе си, и групов дял за Камен и Никола).
А фактът, че Никола и Камен имат неподеляема съсобствена сграда в припадащото им се ново УПИ, съществен ли е?

Може ли делбата да се осъществи чрез принудително отреждане на дялове в натура – един дял (приблизително 50% от лицето и площта на изходния УПИ) за Весо и един групов (въпреки нежеланието им) - за Камен и Никола? И да се предотврати публичната продан?

Има ли материалноправна основа, единият от евентуалните новообразувани УПИ да се постави принудително в групов (за Камен и Никола) дял?

Благодаря!
 
Мнения: 1

Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта
cron