Конспект по вещно право (СУ)

Вещи. Вещни права. Способи за придобиване на вещни права. Защита на владението и държането. Право на собственост. Съсобственост. Етажна собственост. Ограничени вещни права. Защита на вещните права - ревандикационен иск, иск за определяне на граници, петиторни и посесорни искове.

Разработки по Вещно право

Конспект по вещно право (СУ)

от atanassoff » Сря Ное 28, 2007 10:30 pm

Софийски университет „Св. Климент Охридски”
Юридически факултет


Конспект по
ВЕЩНО ПРАВО


Вещи и вещно право
(i) 1. Понятие за вещно право. Вещното право като част от обективното ГП и като учебна дисциплина. Предмет, система и източници на вещното право. Видове субективни вещни права.
(i) 2. Понятие за вещи (имоти). Видове вещи: недвижими имоти и движими вещи; недвижими имоти: видове – жилищни, вилни, гаражи, ателиета, стопански и др. недвижими имоти. Недвижими имоти в границите и извън границите на населените места.

Владение и държане
(i) 3. Владение и държане. Понятие, разграничение между владение и държане. Видове владения. Придобиване и изгубване на владението и държането.
(i) 4. Добросъвестно владение. Понятие. Правно значение на добросъвестното владение.
(i) 5. Защита на владението и държанието.

Собственост, съсобственост, етажна собсвтеност
(i) 6. Понятие за собственост и право на собственост. Правото на собственост като обективно и субективно право. Видове права на собственост. Съдържание на правото на собственост. Правомощия на собственика. Ограничения на правото на собственост. Съотношение и разграничение между правото на собственост и другите вещни права.
(i) 7. Съсобственост: понятие и видове. Съпритежание на други вещни права. Способи за възникване на собствеността. Права и задължения на съсобствениците. Особености на съсобствеността между държавата и гражданите.
(i) 8. Управление и използване на съсобствената вещ. Особен режим на съсобствените медвижими имоти: застрояване, разделяне на парцели и сгради на самостоятелни обекти. Прекратяване на съсобствеността: понятие и способи.
(i) 9. Изкупуване на дял от съсобствен недвижим имот. Способи за изкупуване по ЗС, ЗУТ, ГПК и Наредбата за държавните имоти. Правна същност на изкупуването.
(i) 10. Етажна собственост (ЕС). Понятие и правен режим. Възникване и прекратяване на ЕС.
(i) 11. Управление на ЕС. Органи на ЕС. Контрол върху решенията на ОС и УС.

Ограничени вещни права.
12. Право на надстрояване. Понятие, предмет и съдържание. Учредяване и упражняване. Вещноправни и облигационноправни последици, възникващи при учредяване и упражняване.
(i) 13. Право на ползване. Понятие, видове, предмет и съдържание. Учредяване, упражняване и прекратяване.

Защита, придобиване и прекратяване на собствеността и другите вещни права.
(i) 14. Защита на правото на собственост и другите вещни права. Видове административна, наказателна, гражданскоправна защита. Вещноправна защита. Разграничаване между посесорна и петиторна защита. Ревандикационен иск.
15. Негаторен иск. Иск за определяне на граници. Установителни искове. Искове за непълноти и грешки в кадастралния план.
16. Права на владелеца и държателя за разноските и подобренията, направени в чужд имот. Права и задължения на владелеца и държателя за добивите и плодовете, които са получили от чуждия имот.
17. Способи за придобиване и прекратяване на вещни права. Видове придобиване чрез правни сделки, правна същност.
18. Придобиване по чл. 78 ЗС. Правна същност.
19. Придобиване по давност. Правна същност.
20. Придобиване чрез конститутивни съдебни решения. Видове. Правна същност. Придобиване по наследство (по закон и по завещание). Правна същност.
21. Продажба от държавата на граждани на недвижими имоти по чл. 117 и чл. 119 ЗТСУ и Наредбата за недвижимите имоти. Правна същност.
22. Придобиване на недвижими имоти чрез извършване на групов строеж.
23. Придобиване на недвижими имоти чрез участие в ЖСК.
24. Регулиране на недвижими имоти с дворищно-регулационен план. Режим на собственост върху дворищно-регулационните парцели (чл. 59, чл. 60 ЗС). Отчуждаване и обезщетение по дворищно-регулационния план. Правна същност.
25. Отчуждаване на имоти за държавна нужда. Общ и специален режим. Правни последици от отчуждаването.
26. Придобиване на недвижими имоти и вещни права върху тях, като обезщетение срещу отчужден недвижим имот. Правен режим по ЗС, ЗУТ и др. актове. Право на парично обезщетение. Право на имотно обезщетение. Предпоставки и ред за упражняването му. Правни последици, възникващи при обезщетение. Правна същност на придобиването.
27. Приращение, преработване, присъединяване.
28. Конфискация и отнемане на движими и недвижими имоти.

Вписвания.
29. Актове за недвижими имоти. Видове актове за придобиване на недвижими имоти и вещни права върху тях. Констативни актове.
30. Вписване на актове в нотрариални книги. Реална и персонална система за вписване: история, цел и обхват. Правен режим на вписването. Актове, подлежащи на вписване: актове за прехвърляне на собственост и други вещни права, други договори и актове; искови молби и съдебни решения, ипотеки и възбрани.
31. Начини за вписване. Книги за извършване на вписването. Правно значение на вписването в нотариалните книги и действието му.

_____________________
* Въпросите от конспекта са групирани в отделни раздели от екипа на форумите.
Аватар
Администратор
 
Мнения: 972

Re: Конспект по вещно право (СУ)

от atanassoff » Нед Сеп 07, 2008 12:04 am

Как са писани разработките...

Колеги, поради важността на предмета и липсата на актуален учебен курс, реших да напиша доста подробни разработки по вещно право. И преди да започнем с вечните дискусии "достатъчни ли са", "по кой учебник са" и т.н. реших да напиша кратко резюме как точно съм се вихрил с вещноправната литература.

Една част от източниците, които използвах са класики: Венедиков (Ново вещно право) и Боянов (Вещно право). Актуалността на тези трудове обаче все повече попада под ударите на законодателните промени. Ето защо на помощ дойде помагалото MODUS STUDENDI на проф. Петров и доц. Марков - и двамата преподаватели в СУ. Титулярът на дисциплината вещно право в СУ е проф. Петров - който е автор на редица интересни книги, от които до момента използвам култовата "Устройство на територията" доколкото в нея са включени части от въпроси от конспекта.

През изминалата година се появи и второто издание на "Вещно право - практически проблеми" на съдиите от ВКС Марио Бобатинов и Красимир Влахов - книга която разкри редица достойнства и бе призната от раз сред практикуващите юристи. Тя придоби такава популярност, че докато събера пари от закуски - тиражът на първото издание беше изчерпан.

И ето го финалният списък от опорните ми източници (по азбучен ред):

1. Бобатинов, М., Влахов, Кр., Вещно право - практически проблеми. С., 2007.
2. Боянов, Г., Вещно право. С., 2004.
3. Венедиков, П., Ново вещно право. С., 1999.
4. Георгиев, Г., Велинов, Л., Юридически речник. С., 2007.
5. Петров, Вл., Марков, М., Вещно право. С., 2007.

Новият ГПК

Поради ограниченото време с което разполагам - въпросите са по ГПК (отм.), но изрично го пиша след всяко цитиране. Смисълът от това е, че при актуализацията на въпросите през първия семестър на идната година смятам да направя съпоставка в производствата и така разработките да бъдат все по-полезни.

Мнения

Основните становища към които се придържам са тези на проф. Петров, който изповядва класически истини в правото - никакъв повод за притеснение. В процеса на подобряване и актуализация смятам да включа и де що статии прочета.

Приноси

Ако искате да допринесете - пишете:
- свои разработки с които по-късно да съпоставяме или
- резюмета на статии, които прочетете - това ще е от голяма полза

От тук нататък

Вдигаме нивото, вдигаме и залога - желанието на всички ни е по-високо ниво на разработките - ами нека го направим, нека малко по малко постигнем един задоволителен акадамичен стил. Мисля, че чрез мненията на всички ни, ще излезем крачка напред пред евтините и изпълнени с грешки източници (ксерокопия, нескопосани учебници и т.н.)

Разчитаме на себе си естествено, но помощта е добре дошла.
Аватар
Администратор
 
Мнения: 972

Re: Конспект по вещно право (СУ)

от ralka » Пон Окт 27, 2008 11:44 am

знаете ли кога е изпитът по вещно право за задочниците?
 
Мнения: 12

Re: Конспект по вещно право (СУ)

от b_one » Сря Окт 29, 2008 9:37 pm

ralka написа:знаете ли кога е изпитът по вещно право за задочниците?


мислиш ли, че точно тук е правилното място да питаш?
 
Мнения: 146

Re: Конспект по вещно право (СУ)

от ralka » Чет Окт 30, 2008 11:29 am

не знам. ти как мислисш? важното е да разбера, а не откъде ще разбера. ако знаеш, ми кажи, а не се прави на остроумен.
 
Мнения: 12

Re: Конспект по вещно право (СУ)

от b_one » Чет Окт 30, 2008 6:39 pm

аз смятам, че не е тук мястото на въпроса ти! не се правя на остроумен, а ти обръщам внимание (или по-скоро на модераторите).
 
Мнения: 146

Re: Конспект по вещно право (СУ)

от northern-star » Пет Окт 31, 2008 2:31 pm

Това с намирането на правилните места за въпросите е много деликатен въпрос. Не се притеснявайте да отваряте нова тема дори да е само с питане; а ако пост-нете нещо, което не е съвсем на място (поне е в секцията на правилната дисциплина в случая), не мисля, че е повод за обмяна на иронични или сходни реплики :)
Не знаем кога е изпитът по Вещно право, но ако някой разбере, ще го пост-не.
Иначе телефонно обаждане до канцеларията понякога се възнаграждава с успех на достоверна информация...
Впрочем още няма изкарани дати за изпитите на задочниците.
Аватар
 
Мнения: 307

Re: Конспект по вещно право (СУ)

от Jantex » Нед Ное 09, 2008 10:00 pm

Ели, всъщност съм забелязал, че "Това с намирането на правилните места за въпросите е много деликатен въпрос. " се отнася само когато на някого му се наложи да пита относно дата за изпит.

За това като изключително рационален вариант предлагам да се направи по една тема във всеки предмет (най-общо казано) със заглавие например "Дати за изпита: 2008-2009" ...като в нея да пишат и задочници и редовни и да е като тези теми означени за важни т.е. да стои отгоре :)

Какво ще кажете ???
Аватар
Модератор
 
Мнения: 254

Re: Конспект по вещно право (СУ)

от northern-star » Пон Ное 10, 2008 5:56 pm

Ако човек не намира темата, нека създаде такава.
Но, Ицо, много рационално предлагаш да създадем такава тема и там да пише всеки по гореспоменатия въпрос! Ще го сторим :)
Аватар
 
Мнения: 307

Re: Конспект по вещно право (СУ)

от Ice_Spirit » Пон Яну 19, 2009 2:46 pm

Кои въпроси отпадат за сесия 2008-2009?
Аватар
 
Мнения: 32

Следваща

Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта
cron