Казус от изпит - юли 2010

Облигационни отношения. Престации. Договори. Съдържание на договорите. Изпълнение и неизпълнение на договорите. Обезпечения. Обективно и субективно основание на гражданската отговорност. Отделни видове облигационни отношения: продажба, наем, поръчка и др. Извъндоговорни източници на облигационни отношения.

Разработки по Облигационно право

Казус от изпит - юли 2010

от Ети » Чет Юли 01, 2010 8:23 pm

А сключил с Б предварителен договор за продажба на притежавания от А недвижим имот - апартамент в град П. Окончателният договор трябвало да бъде сключен в срок от три месеца от сключването на предварителния договор. Б се задължил да заплати на А 50% от цената в срок от два месеца от сключването на предварителния договор. Един месец след сключването на предварителния договор А сключил договор за наем на апартамента с Г за срок от две години, като Г предплатил на Б два месечни наема в размер на 1000лв. всеки.

След изтичането на два месеца след сключването на предварителния договор, понеже Б не бил все още платил 50% процента от цената, А продал на Д апартамента. Д изпратил на наемателя Г уведомление, че е купил апартамента и че предоставя на Г срок от две седмици да освободи имота и да му предаде владението върху него. При това положение Г поискал от Б да му възстанови наема за втория месец, понеже новият собственик на имота Д не е съгласен Г да остава в него.

Въпроси:

1. Какви договори и между кои лица са сключени?
2. Представлява ли продажбата на имота на Д изявление за разваляне на предварителния договор от изправната страна?
3. Ако предварителният договор не е развален, ще отговаря ли А пред Б за вредите, произлезли от продажбата на имота на Д?
4. Има ли погасително действие плащането на наема от Г в полза на Б?
5. С какви правни възможности разполага Г да се защити срещу искането на Д да напусне апартамента?
6. В случай че Г бъде отстранен от имота, на какво основание и в какъв размер бихте обосновали негово право на обезщетение срещу А и срещу Б?
 
Мнения: 7

Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта