Казус от изпит - юни 2009

Облигационни отношения. Престации. Договори. Съдържание на договорите. Изпълнение и неизпълнение на договорите. Обезпечения. Обективно и субективно основание на гражданската отговорност. Отделни видове облигационни отношения: продажба, наем, поръчка и др. Извъндоговорни източници на облигационни отношения.

Разработки по Облигационно право

Казус от изпит - юни 2009

от Калев » Вто Юни 16, 2009 3:22 pm

А. и Б. работили заедно като дърводелци, като ползвали предоставената от А. работилница и общо своите машини. В. поискал от Б. да му направи скрин като този на дядо му, за което му предоставил снимка. Б. се съгласил и се уговорили за срок от един месец, възнаграждението от 1500 лв. и неустойка за забава в размер на 0,5 на сто от възнаграждението на ден. В. носел и дървен материал, но Б. му казал, че не е достатъчно сух и му предложил собствен материал за сумата от 500 лв. В. помолил донесеният от него материал да остане в работилницата, докато бъде готов скринът, за да ги транспортира заедно. Б. се съгласил и В. му заплатил 500 лв.
Б. казал за договора на А. и той започнал работа по скрина. Неочаквано А. се разболял и в работата му го заместил непълнолетният му син Ц., който бил ученик по дърворезба. Изпълнението се забавило поради ангажиментите на Ц. в училище.
При излизането си от болница А. поканил Б. да се почерпят в близкия ресторант. Ц. останал да затвори работилницата, но забравил да изключи една от машините. Това предизвикало пожар и работилницата, заедно с материалите и готовата продукция, напълно изгорели.
Като разбрал това, В. казал на Б., че разваля договора и си иска обратно дадения аванс, стойността на дадения материал и неустойка от 150 лв. Б. отказал, понеже не бил виновен за забавянето и за пожара. На основание чл. 261, ал.3 ЗЗД В. предявил иск срещу А. и Б. солидарно. Съдът уважил иска само срещу Б. и само за стойността на материала.
Заради пожара А. и Б. се скарали и Б. поискал А. да му плати стойността на собствените му изгорели машини и инструменти. Адвокатът на А. го посъветвал да откаже, понеже пожарът бил случайно събитие.

Въпроси:
1. Какви договори и между кои лица са сключени?
2. Станал ли е В. собственик на материала на Б. и ако да – от кога?
3. Налице ли е забава на длъжника по договора за изработка на скрина?
4. Срещу кого следва да бъде уважен искът на В. и защо?
5. В какъв размер следва да бъде уважен искът и защо?
6. Следва ли А. да заплати на Б. стойността на изгорелите му машини и инструменти?
Аватар
Модератор
 
Мнения: 137

Re: Казус от изпит - юни 2009

от Калев » Вто Юни 16, 2009 3:26 pm

Споделяйте мнения, защото вдругиден ще видим само да/не, но не и решението. :-)
Аватар
Модератор
 
Мнения: 137

Re: Казус от изпит - юни 2009

от raissa707 » Вто Юни 16, 2009 8:53 pm

А. и Б. работили заедно като дърводелци, като ползвали предоставената от А. работилница и общо своите машини. В. поискал от Б. да му направи скрин като този на дядо му, за което му предоставил снимка. Б. се съгласил и се уговорили за срок от един месец, възнаграждението от 1500 лв. и неустойка за забава в размер на 0,5 на сто от възнаграждението на ден. В. носел и дървен материал, но Б. му казал, че не е достатъчно сух и му предложил собствен материал за сумата от 500 лв. В. помолил донесеният от него материал да остане в работилницата, докато бъде готов скринът, за да ги транспортира заедно. Б. се съгласил и В. му заплатил 500 лв.
Б. казал за договора на А. и той започнал работа по скрина. Неочаквано А. се разболял и в работата му го заместил непълнолетният му син Ц., който бил ученик по дърворезба. Изпълнението се забавило поради ангажиментите на Ц. в училище.
При излизането си от болница А. поканил Б. да се почерпят в близкия ресторант. Ц. останал да затвори работилницата, но забравил да изключи една от машините. Това предизвикало пожар и работилницата, заедно с материалите и готовата продукция, напълно изгорели.
Като разбрал това, В. казал на Б., че разваля договора и си иска обратно дадения аванс, стойността на дадения материал и неустойка от 150 лв. Б. отказал, понеже не бил виновен за забавянето и за пожара. На основание чл. 261, ал.3 ЗЗД В. предявил иск срещу А. и Б. солидарно. Съдът уважил иска само срещу Б. и само за стойността на материала.
Заради пожара А. и Б. се скарали и Б. поискал А. да му плати стойността на собствените му изгорели машини и инструменти. Адвокатът на А. го посъветвал да откаже, понеже пожарът бил случайно събитие.

Въпроси:
1. Какви договори и между кои лица са сключени?
2. Станал ли е В. собственик на материала на Б. и ако да – от кога?
3. Налице ли е забава на длъжника по договора за изработка на скрина?
4. Срещу кого следва да бъде уважен искът на В. и защо?
5. В какъв размер следва да бъде уважен искът и защо?
6. Следва ли А. да заплати на Б. стойността на изгорелите му машини и инструменти?

Виждам, че казусът вече е качен...благодаря колега !

Та, аз съм чела много малко...на лекции не съм ходила, само на няколко упражнения .
И...разчитах повече на някаква моя си логика отколкото на знания .
С риск много да се изложа ще кажа на кратко моите отговори.

1.
Между А и Б - за дружество
Б и В - за изработка
В и Б - за влог

2.
Не е станал собственик - родово определени вещи .

3.
Смятам, че има забава ... това че А се е разболял не означава, че Б не може да изпълни...

4.
Мисля, че А и Б би трябвало да носят отговорност солидарно ,
изхождам от това , че са дружество .
Макар че, първоначално мислех над идеята, че който сключва договора - той носи отговорност ( тоест само Б ) ...
и че А и Ц са трети лица по отношение на договора...та стана малка каша, но в крайна сметка избрах солидарна отговорност А + Б .

5.
ммм тук малко пак мармалад...
но мисля, че всички искания на В следва да бъдат уважени...тоест искът - в пълен размер.

6.
Ц действа небрежно...тоест отговорност би следвало да се носи , от А разбира се, като родител.
Но ... от дружеството следва в "добро и зло - 50/50...и също , че вещите им са общи ...
от тази гледна точка не би могъл да иска заплащане...
Но ако се погледна чл. 45 (мисля...) за виновно причинени вреди - евентуално там може да се търси нещо .


Това е на кратко...
 
Мнения: 82

Re: Казус от изпит - юни 2009

от repi-s-lychec » Вто Юни 16, 2009 11:51 pm

Ето и моето мнение, вероятно неправилно в огромна степен, така че ще съм благодарна на всякакви корекции :)

Та по първия въпрос съм съгласна с колежката по-горе - 3 договора, 1-за дружество между А и Б, 2-за изработка между Б и В, 3-за влог между Б и В. Някои колеги май са ги изкарали повече, но лично аз не виждам продажба на материалите за изработката в авансовото плащане, а просто част от договора за изработка.

По втория въпрос мненията ни също до известна степен се покриват. Писах, че отношенията между Б и В са на база договора за поръчка, а ако разглеждаме заплащането на материалите за изпълнението като продажба(което според мен не е продажба, а аванс), то собствеността е преминала само при положение, че е осъществена индивидуализацията на точно определения за изработката дървен материал.

Трети въпрос смятам, че не е достатъчно ясно от текста на казуса дали Ц просто изостава с работата по скрина или изобщо уговорения месец е изтекъл. Написах, че е налице забава, ако е към момента на пожара вече е бил изтекъл уговорения едномесечен срок.

На 4ти въпрос създадох една своеобразна манджа с грозде, но според мен солидарност при всички положения възниква. Дори извън договора за дружество между А и Б, самият факт, че А се е заел с изработката доста наподобява встъпването в дълг, където отговорността е солидарна. Действията на В пък недвусмислено показват, че той не е договарял с оглед на личността на Б и не се е противопоставил на извършването на работата от А. Наистина тук ми е доста мътно, но много неща ми подсказват, че няма как да не възникне солидарност - моля, поправете ме ако бъркам.

За 5ти въпрос, принцип за интегралното обезщетяване, чл. 82 от ЗЗД, всички вреди непосредствена последица от неизпълнението, което за мен значи - връщане на аванса, заплащане цената на погиналите материали от влога, заплащане на неустойка в размер на 0.5% на ден(да се изчисли, защото може да не се покрива със сумата от 150 лв) и разбира се други вреди, ако такива са настъпили и могат да бъдат доказани по надлежния ред. Но посоченото по-горе със сигурност.

За 6ти въпрос малко бих поспорила дали А носи отговорност за непълнолетния си син, на когото успешно обаче може да бъде възлагано изпълнението на определена работа - т.е. може да осъзнава постъпките си. Вредата в случая е настъпила по повод извършвана от него работа и по-скоро за него солидарно отговарят тези, които са му възложили работата - т.е. и А и Б, а в този случай Б не може да претендира обезщетение на 100%.
Но при всички положения съм съгласна за това, че делът му не може да му бъде върнат преди напускането му.

Чакам още идеи :)
 
Мнения: 10

Re: Казус от изпит - юни 2009

от Syrian » Сря Юни 17, 2009 11:01 am

Продажбата за 500лв на дървен материал, не е ли чисто и просто продажба?
Аватар
 
Мнения: 29

Re: Казус от изпит - юни 2009

от repi-s-lychec » Сря Юни 17, 2009 12:16 pm

Syrian написа:Продажбата за 500лв на дървен материал, не е ли чисто и просто продажба?


Както пише в ЗЗД, ако друго не е уговорено при договор за изработка, се влагат материали на изпълнителя. Това, че използването на метериал на изпълнителя оскъпява изработката с 500 лв., не означава че платените 500 лв. са покупка на материала, а не аванс. Както личи от текста на казуса по-долу, В иска връщане на АВАНСА от 500 лв. и стойността на ВЛОЖЕНИТЕ материали, а не стойността на КУПЕНИТЕ материали-500 лв и тази на вложените... За това си мисля, че няма никаква продажба.
 
Мнения: 10

Re: Казус от изпит - юни 2009

от Darkness » Сря Юни 17, 2009 2:35 pm

А. и Б. работили заедно като дърводелци, като ползвали предоставената от А. работилница и общо своите машини. В. поискал от Б. да му направи скрин като този на дядо му, за което му предоставил снимка. Б. се съгласил и се уговорили за срок от един месец, възнаграждението от 1500 лв. и неустойка за забава в размер на 0,5 на сто от възнаграждението на ден. В. носел и дървен материал, но Б. му казал, че не е достатъчно сух и му предложил собствен материал за сумата от 500 лв. В. помолил донесеният от него материал да остане в работилницата, докато бъде готов скринът, за да ги транспортира заедно. Б. се съгласил и В. му заплатил 500 лв.
Б. казал за договора на А. и той започнал работа по скрина. Неочаквано А. се разболял и в работата му го заместил непълнолетният му син Ц., който бил ученик по дърворезба. Изпълнението се забавило поради ангажиментите на Ц. в училище.
При излизането си от болница А. поканил Б. да се почерпят в близкия ресторант. Ц. останал да затвори работилницата, но забравил да изключи една от машините. Това предизвикало пожар и работилницата, заедно с материалите и готовата продукция, напълно изгорели.
Като разбрал това, В. казал на Б., че разваля договора и си иска обратно дадения аванс, стойността на дадения материал и неустойка от 150 лв. Б. отказал, понеже не бил виновен за забавянето и за пожара. На основание чл. 261, ал.3 ЗЗД В. предявил иск срещу А. и Б. солидарно. Съдът уважил иска само срещу Б. и само за стойността на материала.
Заради пожара А. и Б. се скарали и Б. поискал А. да му плати стойността на собствените му изгорели машини и инструменти. Адвокатът на А. го посъветвал да откаже, понеже пожарът бил случайно събитие.


Къде го видяхте договора за дружество?
Къде видяхте че е 500 лева са авансово плащане? В иска дадения аванс но за аванс не се споменава в Казуса че е даден аванс. по точно 500 лева са стойността на материалите на който Б предложил на В на които последния става собственик чрез договор покупка-продажба и заплащане от В стойността на материала в договора на стойност 500лева.

Ц е син на А и то непълнолетен за това А отговаря за Ц.

Вярно че има и договор за влог който аз забравих да посоча. Но Договор за продажба има . И не е посочена сумата на аванса което значи че 500 лева са дадени купуването на материала от В.

Лично се посъветвах с приятел Юрист и той каза това и допълни че казуса е орязан и липсват важни елементи.
За А и Б нищо не се казва. Каква връзка имат помежду си ... нищо Просто че работели заедно в помещението на А ... Б само имал някакъв брой машини и инструменти.


Не може да се каже че има договор за дружество .
Аватар
 
Мнения: 11

Re: Казус от изпит - юни 2009

от b_one » Сря Юни 17, 2009 8:54 pm

Сега като помисля и осъзнавам, че съм попаднал във всички капани, които са заложени в текста на казуса...
Това дружество не знам откъде го измислих, но както и да е. Вярно, че ако един от съдружниците действа от името на останалите като пълномощник (или дори гестия и последващо одобрение от останалите съдружници) ще възникне солидарност между тях. Но в случая изглежда, че чисто и просто Б. е сключил договор за изработка с В. Договорът не е сключен с оглед личността на Б. и следователно може да бъде изпълнен и от ТЛ (в случая А.). Предметът на престацията е изработването и прехвърлянето на индивидуално определена вещ - "скрин като този на дядо му" + снимка на този скрин. Струва ми се, че в случая този скрин е заместима вещ, т.е. винаги може да се изработи и втори, трети и т.н., ако е необходимо, за да се задоволи интересът на кредитора. Но в учебниците заместимостта на една вещ е поставена в зависимост от това дали вещи от едно и също количество и качество се приемат за еквивалентни в оборота. В този случай ми се струва, че е незаместима.
НО, с.176, кожухаров, отделни видове ОО, 2002г.:
"Ако изпълнителят трябва да изработи заместима вещ със свои материали, поставени сме пред една истинска продажба. Поръчващият (...) има право да иска да му се прехвърли изработената вещ в собственост."
"Обратно, ако изпълнителят трябва да изработи една незаместима вещ, налице е договор за изработка, макар изпълнителят да доставя и материала за изработването на същата вещ." - тук ще се прилагат съответно правилата за продажбата. М. Марков говори за индивидуално или родово определена вещ.
Тук вече започват да ми се оплитат мислите и в посока продажба на бъдеща вещ, там и момента на преминаването на собствеността е интересен... но е трудно за аргументиране. Както и ненаименувани контракти... става сложно.
Затова приемам, че е изработка с материали на изпълнителя и вещта ще премине в собственост с момента на създаването или на предаването й (М.М с.298, т.1.2). Следователно рискът от случайното погиване на вещта е за сметка на изпълнителя. Затова 500лв. ми се струват да са цената на тези материали. От друга страна, съгласието за сключването на ДИзр. е постигнато преди изпълнителят да уведоми поръчващия за негодността на материалите на втория. 260, ал.1, изр.1. Но 260, ал.1, изр. последно говори за отказ от договора, следователно той е вече сключен към момента на установяването на негодността на материалите и така уговорената цена от 1500 лв. следва да се редуцира - 266, ал.2.
Мислимо е цената на материалите (500лв.) да е била включена в тези 1500лв, в такъв случай може да се мисли и за авансово плащане.
След тези разсъждения бих отговорил на 2) - В. не става собственик на материала, за него се поражда правно очакване изработената вещ да премине в неговия патримониум (дървените материали се различават от готовия скрин). Но пък ЗС говори, че собственикът на материала става собственик на новата вещ (94, ал.2 ЗС). Тук конкуренцията между ОП и ВП ако може някой да я обясни, на мен не ми е ясно.
Между В. и Б. има договор за влог - чл.250.
Между Б. и А. има договор за изработка - в началото като четох текста останах с впечатление, че и Б. взема участие в процеса, сега ми се струва, че само А. работи.
Ц. замества или всътпва в дълга на А. - 102 ЗЗД. Съгласието на кредитора Б. се предполага да е дадено конклудентно - не се противопоставя. А. се освобождава, ако е заместване (но отговаря за действията на сина си по 48 ЗЗД), или е солидарен длъжник, ако е встъпване.
3) в забава е, това личи от текста. Но неустойката за забава ще се дължи, ако договорът все пак бъде изпълнен, т.е да има забавено изпълнение. Ако се развали - двустранна реституция и неустойката като акцесорно съглашение, ще се погаси.
4) В. ще си води иска срещу този, с когото е уговарял - Б.
5)Б. ще отговаря за това, което е получил по договора за изработка - 500лв, независимо като какво ги приемаме. 89 във вр. с 88 ЗЗД.
По договора за влог Б. отговаря за погиването на вложеното у него. Този договор е едностранен и не се разваля по реда на 87-89 ЗЗД. Вл-пр отговаря за вредите - стойността на вложения материал. Тук не знам дали ще има неизпълнение на ОП задължение по 63, ал.2 вр. 81 вр. 82 или деликт по 45.
Неустойката не може да я иска (вж. 3) )
6) А. следва да заплати - 45-48-51 ЗЗД. Ц. причинява деликт, но не може да формира вина. А. отговаря без да е виновен като родител. 51, ал.2 - Б може да се приеме, че е доприенсъл за увреждането - лош избор на Ц. Оттам съответно намаляване.

Доста дългичко стана, но след като разбрах, че са ме скъсали помислих малко повече върху казуса и ми се струва това да е решението. На самия казус съм засегнал някои от тези неща, аргументирал съм в полза на ДЗЗД, но не остана време да изследвам развалянето и вредите. Сам съм си виновен :) Повече на есен явно (rofl)
Последна промяна b_one на Сря Юни 17, 2009 9:04 pm, променена общо 1 път
 
Мнения: 146

Re: Казус от изпит - юни 2009

от repi-s-lychec » Сря Юни 17, 2009 9:04 pm

Няма ли някой по-образован който всъщност може да ни насочи с решението?
 
Мнения: 10

Re: Казус от изпит - юни 2009

от raissa707 » Сря Юни 17, 2009 9:20 pm

(wink) Не ми се вярва колега, да ви скъсат ...
Според мен, от нас се иска някаква мисъл да тече... (smile) да се види, че е четено, дори да не е перфектно .
При все, че този засукан казус...
на мен лично минало годишният ми се струва доста по - лесен ...

И според мен е орязан за да е по-лек...за да се ползва само ЗЗД , а така е станал доволно неясен .
Та в този ред на мисли , предполагам , че на устния ще ни пита защо сме го решили така и така...
Подгответе се . (tongueout)
 
Мнения: 82

Следваща

Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта