Страница 1 от 1

Казус - учебен

МнениеПубликувано на: Сря Апр 29, 2009 3:53 pm
от sunny_243
С постановеното решение, чиято отмяна се иска, надзорният състав е отменил по реда на надзора влезлите в сила решения на Б. районен и окръжен съд и без да събира нови доказателства, се е произнесъл по съществото на спора, като е приел за установено по отношение на А. (ответница по предявения установителен иск), че собственици на процесния имот – масивна четириетажна стоманенобетонна сграда, намираща се в центъра на гр.Б., са ищците наследници на починалия през 1965 г. техен общ наследодател С.Д. За да направи този извод, решаващият състав е приел, че наследодателят на ищците е придобил имота по давност, т.к. е владял имота като свой в продължение на повече от 20 години, съгласно действащия към този момент Закон за давността за отчуждаването през 1948 г., през което време ответницата, респективно нейните наследодатели, въобще не са се интересували от този имот, нито са упражнявали някакви права по отношение на него.

Въпрос: дали ще се промени решението на съда и в каква посока, ако се установят следните факти: в доказателствената база ще бъдат представени три застрахователни полици, издадени от френското осигурително дружество „Юнион”- дирекцията му за България в гр. С., съответно на 14.09.1942 г., 02.03.1945 г., 30.01.1946 г. От тези полици е видно, че наследодателите на ответницата лично са застраховали процесната сграда и са изплатили застрахователните премии.