Конспект по Конституционно право (УНСС)

Същност на конституционализма. Конституцията като основен закон. Конституционна уредба на основните права и задължения на гражданите. Конституционни основи на устройството и дейността на държавата. Парламентарно право. Сравнително конституционно право.

Разработки по КП

Конспект по Конституционно право (УНСС)

от Kredik » Вто Май 03, 2011 10:26 am

Конституционно право


ТЕМА I. УЧЕНИЕ ЗА КОНСТИТУЦИЯТА
1. Исторически корени на конституционализма. Основни предпоставки за възникване на конституциите.
2. Понятие за конституция. Юридически характеристики. Конституцията като основен закон. Конституцията като върховен закон. Правна същност на преамбюла.
3. Непосредствено действие на конституционните разпоредби. Отменителен ефект.
ТЕМА II. КОНСТИТУЦИОННО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ
4. Исторически предпоставки за развитието на конституционализма в България. Значение на Търновската конституция. Обща характеристика на българските конституции. Основни принципи на Конституцията от 1991 г. Конституцията и европейските стандарти.
ТЕМА III. ПРЕДМЕТ, ИЗТОЧНИЦИ И СИСТЕМА НА КОНСТИТУЦИОННОТО ПРАВО
5. Правото като единна система. Отрасли на правото и критерии за разграничение. Предмет и метод на конституционното право.
6. Конституционноправни норми - основни белези и особености.
7. Конституционноправни отношения. Субекти на конституционно правните отношения.
8. Източници на конституционното право.
9. Науката конституционно право. Правно - догматичният и социологическият подход на научните изследвания в конституционното право. Принципът "Rule of Law".
ТЕМА IV. ПОЛИТИЧЕСКА СИСТЕМА
10. Понятие за политическа система. Конституционни характеристики.
11. Гражданско общество. Основни принципи на политическата система: Народен суверенитет; Разделение на властите; Законност; Политически плурализъм.
ТЕМА V. ДЪРЖАВНАТА ВЛАСТ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
12. Понятие и същност на държавата. Понятие за държавна власт.
13. Източник и субект на държавната власт. Форма на държавно управление и форма на държавно устройство.
14. Пряко осъществяване на държавната власт - понятие, форма и ред за осъществяване. Национален референдум. Местен референдум. Общо събрание на населението. Подписка.
ТЕМА VI. ДЪРЖАВНИ ОРГАНИ
15. Принципът за разделение на властите. Функции на държавната власт.
16. Понятие за държавен орган. Видове държавни органи. Система на държавните органи в Република България - обща характеристика.
ТЕМА VII. ИЗБИРАТЕЛНА СИСТЕМА
17. Същност и социално предназначение на изборите. Избирателна система и политическо представителство. Обективно избирателно право.
18. Субективно избирателно право. Конституционни принципи на избирателното право: общо избирателно право; равно избирателно право; пряко избирателно право; тайно гласуване.
19. Избирателни системи.
20. Избирателното законодателство на България. Организация и провеждане на изборите.
ТЕМА VIII. КОНСТИТУЦИОННИ ОСНОВИ НА ПРАВНИЯ СТАТУС НА ГРАЖДАНИТЕ
21. Основни принципи на правното положение на гражданите. Равноправие. Хуманизъм. Демократизъм.
22. Българско гражданство. Правна регламентация на българското гражданство.
23. Основни права и основни задължения на гражданите. Класификация на правата и свободите. Лични права и свободи. Политически права и свободи на гражданите. Социални, икономически и културни права. Основни задължения.
ТЕМА IX. НАРОДНО СЪБРАНИЕ
24. Обща характеристика на Народното събрание.
25. Структура на Народното събрание. Конституиране и срок на пълномощията.
26. Правомощия на Народното събрание.
27. Ред на дейност на Народното събрание. Заседания на Народното събрание.
28. Законодателен процес.
29. Парламентарен контрол.
30. Актове на Народното събрание.
31. Правно положение на народния представител.
ТЕМА X. ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТА
32. Държавен глава - правно положение.
33. Избор на президент и вицепрезидент - условия и ред за избиране. Несъвместимост. Срок на пълномощията. Прекратяване. Последици.
34. Правомощия на президента. Отлагателно вето - същност и предназначение.
35. Актове на президента. Политическа отговорност на президента и вицепрезидента.
ТЕМА XI. МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
36. Министерски съвет - правна характеристика.
37. Образуване на Министерския съвет.
38. Конституционноправен статус на министър-председателя и на министрите.
39. Правомощия на МС.
40. Актове на МС.
41. Служебно правителство.
ТЕМА XII. СЪДЕБНА ВЛАСТ
42. Обща характеристика на съдебната власт. Основни принципи на организацията и дейността на съдебната власт.
43. Система на органите на съдебната власт. Съд. Прокуратура. Следствени органи.
44. Правен статут на съдиите, прокурорите и следователите.
45. Висш съдебен съвет.
ТЕМА XIII. КОНСТИТУЦИОНЕН СЪД
46. Контрол за конституционност.
47. Правна характеристика на Конституционния съд. Състав и конституиране. Вътрешна организацияа и аврономност.
48. Правомощия на КС.
49. Ред на дейност на КС и актове. Правен статут на съдиите от КС.
ТЕМА XIV. МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ
50. Местното самоуправление в България.
51. Административно-териториално устройство.
52. Общински съвети. Правен статут на общинските съветници.
53. Органи на изпълнителната власт на общината. Кмет - правно положение.
54. Органи за управление на областта. Областен управител - правно положение.

София, септември 2010
Съставили: проф. Ст. Наумова; проф. В. Цанков
 
Мнения: 6

Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта