Конспект по Конституционно право (ПУ)

Същност на конституционализма. Конституцията като основен закон. Конституционна уредба на основните права и задължения на гражданите. Конституционни основи на устройството и дейността на държавата. Парламентарно право. Сравнително конституционно право.

Разработки по КП

Конспект по Конституционно право (ПУ)

от Nelly » Пет Ное 09, 2007 6:06 pm

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ “ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”
ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ


ВЪПРОСНИК ПО КОНСТИТУЦИОННО ПРАВО
(Редовно обучение)

1. Предмет, метод и източници на конституционното право.
2. Държавоформиращи елементи: територия, народ, власт.
3. Форми на държавно управление – монархия ; република.
4. Форми на държавно устройство - унитарна държава; федерална държава.
5. Конституция - същност и функции.
6. Принципи на конституцията: разделение на властите; народен суверенитет.
7. Принципи на конституцията: правова държава ; социална държава.
8. Учредителна власт. Създаване и изменяне на конституцията.
9. Конституциите на България.
10. Конституцията на Република България от 1991 г. Характеристики.
11. Конституционализъм. Великобритания. САЩ.
12. Конституционализъм. Франция. Германия.
13. Конституционни основи на икономическата система.
14. Конституционни основи на политическата система. Държава - гражданско общество.
15. Пряка демокрация – референдум и други форми.
16. Избори. Същност и организация.
17. Избирателно право. Същност. Характеристики.
18. Изборни системи. Мажоритарна система.
19. Изборни системи. Пропорционална система.
20. Изборни системи. Смесена изборна система.
21. Система за избиране на народни представители в България 1991-2007 г.
22. Представителна демокрация. Парламентаризъм.
23. Народното събрание. Структура. Легислатура.
24. Парламентарен мандат /правно положение на народния представител/.
25. Сесии и заседания на Народното събрание. Пленарни дебати. Мнозинства.
26. Законодателни правомощия. Законът – акт на парламента. Видове закони.
27. Законодателен процес. Стадии.
28. Контролни правомощия на Народното събрание.
29. Правомощия на Народното събрание извън законодателството и парламентарния контрол.
30. Държавен глава. Президентът на Република България - правно положение.
31. Избиране на президент и вицепрезидент на Републиката
32. Правомощия на президента на Републиката.
33. Правителство/Министерски съвет. Структура и състав.
34. Съставяне на Министерския съвет. Видове правителства.
35. Правомощия и актове на Министерския съвет.
36. Конституционни основи на съдебната власт. “Третата власт” – съдържание и функции.
37. Структура на съдебната власт – съд, прокуратура, следствие.
38. Висш съдебен съвет.
39. Контрол за конституционност – институционализация. Типове правни системи.
40. Конституционният съд на Република България. Правно положение.
42. Абстрактен контрол за конституционност на закони и други актове.
43. Конкретен /инцидентен/ контрол за конституционност на закони.
44. Правомощия на Конституционния съд извън контрола за конституционност на закони.
45. Конституционен процес. Актове на Конституционния съд.
46. Местно самоуправление и местна администрация – конституционни основи и принципи.
48. Община. Същност. Органи.
40. Област. Същност. Органи.
50. Основни/конституционни права на гражданите. Принципи.
51. Видове основни права. Характеристики.
52. Защита на основните права.

.............................................

53. Суверенитет.
54. Държавните символи.
55. Гражданство. Придобиване, загубване, възстановяване.
56. Преамбюл на конституцията.
57. Политически партии.
58. Имунитетът в конституционното право.
59. Метод на Д`Ондт.
60. Метод на Хейр.
61. Правилник за организацията и дейността на Народното събрание.
62. Председател на Народното събрание.
63. Комисии на Народното събрание.
64. Законодателна инициатива.
65. Санкция и обнародване на законите.
66. Решения, декларации и обръщения на Народното събрание.
67. Интерпелация.
68. Импийчмънт.
69. Укази на президента на Републиката.
70. Вицепрезидент на Република България.
71. Видове правителства.
72. Вот на доверие и вот на недоверие.
73. Отговорност на правителството.
74. Конституционен процес.
75. Кмет на община.
76. Общински съвет.
77. Омбудсман.
78. Основни задължения на гражданите.
79. Конституция за Европа.

Уч. 2006-2007 г.
ИЗГОТВИЛИ: Проф. д-р Емилия Друмева, Гл. ас. Христо Паунов
Аватар
Модератор
 
Мнения: 200

Re: Конспект по Конституционно право (ПУ)

от Nelly » Пет Ное 09, 2007 6:14 pm

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ “ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”
ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ


ВЪПРОСНИК ПО КОНСТИТУЦИОННО ПРАВО
(Задочно обучение)

1. Предмет, метод и източници на конституционното право. Държавоформиращи елементи. Учение за трите елемента – територия, народ, власт.
2. Гражданство. Правна природа и принципи. Придобиване, загубване, възстановяване.
3. Суверенитет.
4. Държавни символи.
5. Форми на държавата. Монархия. Република. Унитарна държава. Федерация.
6. Конституция. Същност и съдържание. Функции.
7. Преамбюл на конституцията.
8. Принципи на конституцията. Разделение на властите. Правова държава. Социална държава.
9. Учредителна власт. Създаване и изменяне на конституцията. Опазване на конституцията.
10. Конституции на България.
11. Политически партии.
12. Конституционализъм. Великобритания. САЩ. Франция. Германия.
13. Основните права на гражданите като институт на конституционното право. Правна уредба. Принципи.
14. Основни права. Класификация. Видове.
15. Основни задължения на гражданите.
16. Пряка демокрация – референдум и други форми.
17. Избори. Същност. Функции. Организация на изборите. Избирателно право. Същност. Характеристики.
18. Изборни системи. Мажоритарна система. Пропорционална система. Смесена изборна система.
19. Система за избиране на народни представители в България 1991-2001 г.
20. Метод Д`Ондт. Метод на Хейр.
21. Представителна демокрация. Парламентаризъм. Народното събрание – парламентът на Република България. Структура на парламента. Легислатура.
22. Парламентарен мандат. Правно положение на народния представител.
23. Имунитет на народния представител.
24. Сесии и заседания на Народното събрание. Пленарни дебати.
25. Законодателни правомощия. Законът – акт на парламента. Видове закони.
26. Законодателен процес. Стадии.
27. Контролни правомощия на парламента.
28. Интерпелация.
29. Правомощия на Народното събрание извън законодателството и парламентарния контрол.
30. Решения, декларации и обръщения на Народното събрание.
31. Правилник за организацията и дейността на Народното събрание.
32. Председател на Народното събрание.
33. Президент на Република България. Правно положение.
34. Президент на Република България. Заемане на длъжността.
35. Правомощия на президента към законодателната изпълнителната и съдебната власти. Президентът – върховен главнокомандващ на въоръжените сили.
36. Санкция и обнародване на законите.
37. Импийчмънт.
38. Укази на президента.
39. Вицепрезидент на Република България.
40. Правителството като част от изпълнителната власт и като държавен орган. Съставяне на правителство. Срок на правомощията.
41. Структура и състав на правителството. Министри – правно положение.
42. Правомощия и актове на правителството.
43. Парламентарна отговорност на правителството и на министрите.
44. Конституционни основи на съдебната власт. “Третата власт” – съдържание и функции.
45. Конституционна структура на правораздаването. Инстанционност на съдебната система.
46. Висш съдебен съвет.
47. Контрол за конституционност – институционализация. Типове правни системи/модели. Конституционният съд в България. Структура и състав.
48. Абстрактен контрол за конституционност на закони и други актове. Конкретен /инцидентен/ контрол за конституционност на закони.
49. Правомощия на Конституционния съд извън контрола за конституционност на законите.
50. Конституционен процес.
51. Решения на Конституционния съд. Видове. Характеристики.
52. Местно самоуправление и местна администрация – конституционни основи и принципи.
53. Община. Същност. Органи.
54. Област. Същност. Органи.
55. Конституция за Европа.
56. Изменения на Конституцията на Република България, произтичащи от предстоящото членство в ЕС.

Уч. 2005-2006 г.
ИЗГОТВИЛИ: Проф. д-р Емилия Друмева, Гл. ас. Христо Паунов
Аватар
Модератор
 
Мнения: 200


Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта