Конспект по Право на държавната служба (ПУ)

Административни актове. Издаване и обжалване на административните актове. Компетентност на изпълнителните органи на държавата. Административни нарушения и административни наказания. Принудителни административни мерки. Нормативна уредба.

Разработки по административно право

Разработки по административен процес

Конспект по Право на държавната служба (ПУ)

от Nelly » Съб Сеп 22, 2007 7:46 pm

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ “ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”
ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ


ВЪПРОСНИК ПО ПРАВО НА ДЪРЖАВНАТА СЛУЖБА

Първа част. Общотеоретични положения.

1. Предмет, система и метод на университетската дисциплина “Право на държавната служба”.
2. Понятие за държавна служба.
3. Държавни служители - теоретични понятия. Отграничение на държавните служители от работниците и други служители.
4. Типове системи на държавните служители.
5. Държавни служебни правоотношения. Отграничение от трудовите правоотношения.
6. Основни принципи на държавната служба.
7. Длъжност и длъжностна характеристика в държавната служба.

Втора част. Законови основи на статута на държавните служители в България.

8. Правно-историческо развитие на институцията на държавната служба и държавните служители в България. Закон за държавните служители от 1922 г.
9. Конституционни основи на държавната служба. Органи на управление на държавната служба. Общо и специално законодателство за държавните служители.
10. Закон за държавния служител - общи положения. Понятие и видове държавни служители според ЗДС.
11. Условия за заемане на държавна служба.
12. Възникване на служебно правоотношение: основание, процедури и акт за назначаване.
13. Постъпване на служба. Срок за изпитване. Задължения на органа по назначаването.
14. Задължения на държавния служител.
15. Права на държавния служител.
16. Рангове, длъжности и повишаване в длъжност на държавните служители.
17. Отличия и награди на държавните служители.
18. Срочни служебни правоотношения.
19. Изменение на служебното правоотношение.
20. Прекратяване на служебното правоотношение.
21. Защита срещу незаконно прекратяване на служебното правоотношение.
22. Документи, свързани със служебната дейност.
23. Дисциплинарна отговорност на държавните служители. Основание, дисциплинарни нарушения, дисциплинарни наказания
24. Дисциплинарно наказващи органи. Производство и актове за налагане на дисциплинарни наказания на държавните служители.
25. Имуществена отговорност на държавните служители.
26. Спорове и контрол във връзка с правния статут на държавните служители.

Трета част. Сравнителноправни и приложни аспекти на правния режим на държавната служба и държавните служители.

27. Принципи на държавната служба в Европейския съюз
28. Статут на държавните служители в Европейския съюз.
29. Етика на държавната служба. Инфраструктура на административната етика.
30. Етични кодекси в държавната служба.
31. Корупцията като явление и престъпление в държавната служба.

Уч. 2004-2005 г.
ИЗГОТВИЛ: Проф д-р Емилия Къндева
Аватар
Модератор
 
Мнения: 200

Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта