Наредбата за реклама в София, отново на съд:

Административни актове. Издаване и обжалване на административните актове. Компетентност на изпълнителните органи на държавата. Административни нарушения и административни наказания. Принудителни административни мерки. Нормативна уредба.

Разработки по административно право

Разработки по административен процес

Наредбата за реклама в София, отново на съд:

от 0001 » Пон Ное 12, 2012 7:43 am

Публикувам тази информация, която се надявам да е полезна.
Същността е , че Наредбата за рекламата / да им имам името на тази наредба- Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационни и монументално-декоративни елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община/ отново е пратена на съд:
Не съм юрист, но помощта на адвокати-професионалисти, сглобих цитирания материал.
Не зная какво ще произлезе , но се надявам наредбата да бъда отменена или променена.
Както става ясно нямам някакъв реален успех, защото не съм член от правителството!
Извинете ме, за това, че нямам реален успех :


ДО
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД СОФИЯ-ГРАДЖ А Л Б АОт Любомир Димитров Мулетаров

Зона Б-18; бл. 1; вх.А;София- 1309;

GSM- 0888710202

e-mail: m01@abv.bgСРЕЩУ

НАРЕДБА за преместваемите обекти за рекламните, информационни и монументални обекти и за рекламната дейност на територията на Столична община


ОСНОВАНИЕ: Нарушение чл 4 и чл,5 от , Чл. 185 и сл. от АПК във връзка с чл. 120 от Конституцията.

Уважаеми Дами и Господа Административни съдии,Жертва съм на незаконосъобразни действие и водя дело в Административен съд 1936/ 2010, 31 състав, ІІ отделение , като пострадал от действия, на база от Наредбата за рекламна дейност на територията на Столична община.

Оспорвам горепосочената Наредба (наричана по-нататък Наредбата), като нищожна и нарушаваща Конституцията.

Наредбата е приета без правно основание и от орган, който няма компетентността да приема такива поднормативни актове, нарушаващи и отнемащи права, дадени по Конституцията и регламентирани в ЗАНН.

Поставянето на рекламни надписи в частни имоти / държавна общинска и собственост на граждани/ е материя, уредена от гражданския закон. Евентуални спорове между собственика на имота и собственика на рекламните материали се уреждат по чл. 109 от Закона за собствеността, а не по административен ред, какъвто е подхода на атакуваната наредба. Изправени сме пред типичен случай на намеса на изпълнителната власт, във работата на съдебната власт.

Нарушен е член 8 от Конституцията, регламентиращ разделението ва властите.

Лисва Закон за рекламната дейност, който да определи понятието „реклама” , както и да криминира и ограничава тази дейност, да въвежда санкции. Няма законно разделение и дефиниция на понятието „реклама” и „информация”. Няма орган който да налага санкците по липсващ закон. Налице е опит за присвояване на права, както и на злоупотреба с тези присвоени „права”.

Съгласно разпоредбите на чл. 4 от Конституцията, Република България се управлява от Конституцията и законите на страната. Липсата на легално определение на реклама, превръща Наредбата в инструмент за административен произвол и намеса на администрацията във вещно-правните отношения, свързани с неприкосновеността на частната собственост – член 17 ал. 3 от Конституцията. Мотив за това очевидно, е получаване на неправомерни приходи от общински предприятия.

Описаните в наредбата нарушения и предвидените наказания не фигурират в закон, изискуемо по чл. 2, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания:

„ деянията, които съставляват административни нарушения и съответните на тях наказания, се определят със закон или указ”.

Наредбата са СОС, не е закон, изготвена е и се прилага от лица, неовластени от Закон, нямащи законови правомощия. Тя регламентира права на Общината, които не са законоустановени, както и задължения на собствениците на частна собственост, които също не са законоустановени. Тези задължения, превръщат собствениците на имоти в зависими и икономически донори на общината.

Наредбата противоречи, ограничава и лишава гражданите, от правото по Конституция, да получават и разпространяват информация.

Наредбата в цялост и отделни нейни текстове, нарушава грубо материалния закон и Конституцията, в частта и, за неприкосновеността на частна та собственост.

Предвид гореизложеното, считам че Наредбата е приета без правно основание и от орган, който няма компетентност да приема такива актове, поради което моля да се прогласи нейната нищожност.ПРИЛОЖЕНИЕ:

1. Искова молба до 1936/2010, 31 състав 2 отделение

2. Постановление от 29.10.2008 на СРП – София

3. Публикация в Медиапол от 22.07.2008 г.

4. Публикация в Градски вестник от 22.07.2008 г.

5. Публикация в. „Новинар”

6. Публикация в „Дарик News” от 22.07.2008 г.

7. Публикация в „Инвестор. Bg” от 22.07.2008 г.

8. Публикация във в. „Нощен труд” от 28.10.2008 г.
 
Мнения: 12

Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 3 госта