Столичен инспекторат - неграмотни , измамници- при прокурор:

Административни актове. Издаване и обжалване на административните актове. Компетентност на изпълнителните органи на държавата. Административни нарушения и административни наказания. Принудителни административни мерки. Нормативна уредба.

Разработки по административно право

Разработки по административен процес

Столичен инспекторат - неграмотни , измамници- при прокурор:

от 0001 » Пон Яну 30, 2012 10:22 pm

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: действия, осъществяващи състава на чл. 290 от НК.

Господин (Госпожо) Прокурор,

На основание чл. 290, ал 1 от НК моля да констатирате че съм жертва на организирана кампания от страна на изброените по-горе лица – служители на „Столичен инспекторат” към Столична община, оформили и подписали в качеството на свидетели, нищожни и лъжесвидетелски документи. Тези лица, в качеството си на директор и служители умишлено са извършили планирани, целенасочени и организирани действия, насочени срещу мен. Съставените официални и клеветнически документи са нищожни от законова гледна точка, злепоставили са ме и поставили в ситуацията, да се защитавам от неизвършени от мен деяния, които деяния не представляват нарушение на законите на страната.
Горните лица са нарушили Конституцията на Република България, като съзнателно и целенасочено са ми съставили нищожни АУАН, лишени от законно основание. Наредбата, приета за основание за изготвянето на АУАН, не е закон, както и не може да ми вменява задължения неизброени в законите на страната или Конституцията. Нещо повече, тези АУАН са в разрез със закона административни нарушения и наказания – чл. 2, ал. 1, който гласи: „Деянията, които съставляват административни нарушения, и съответните за тях наказания, се определят със закон или указ.”
Физическите лица, посочени по-горе са служители (инспектори) в Столичен инспекторат с директор г-жа Веска Георгиева. Под наставлението директор Веска Георгиева, те лъжесвидетелсвуват, като съставят официални документи за това че аз в качеството си на управител на Ем Комплект 33 съм поставял „хоругви” по дърветата.
На първо място: аз – Любомир Димитров Мулетаров към датата на съставяне на АУАН № № 08-19-063/0.07.2008 г. не съм бил и до настоящия момент не съм управител на фирмата Работя по трудов договор в тази фирма и съм в трудово правоотношение с нея. Не познавам лично нито едно от посочените по-горе лица от Столичния инспекторат. Те също не ме познават, което е видно от дадените от тях обяснения по пр.пр. № 37625/2008 г. по описа на СРП.
При съставянето на клеветническите АУАН са извършени следните нарушения:
Актосъставителят Мария Асенова Копрева-Русанова като длъжностно лице, действащо в кръга на службата си е съставила документ с невярно съдържание – посочено е, че на тази дата – 08.07.2008 г. - около 9:30 ч. тя лично ме е видяла да разполагам „хоругви” в гр. София, район „Люлин” на кръстовището на бул. „Европа” и „Околовръстен път” по дърветата. Актът е подписан от нея и лъжесвидетелите Стела Василева Цветкова, Станислав Александров Александров и Ани Янчева Благоева. Те свидетелствуват че съм извършил нарушението, присъствувал съм при съставяне на АУАН и съм отказал да го получа. Това е невярно обстоятелство и осъществява фактическите състави на деянията по смисъла на чл. 290 и 311 от НК. Както ще разберете от обясненията на лицата, които прилагам, не съм извършвал такова деяние и не съм присъствувал на съставянето на акта.
Същото се отнася за всички съставени АУАН, които никога не са ми били връчвани.
Актосъставителите и свидетелите по тези АУАН са лъжесвидетелствували срешу мен, организирано, под давлението на директора на Столичен инспекторат Веска Георгиева. Най-деен от всичи е „свидетелят” Трифон Людмилов Георгиев, който е бил свидетел при „връчването” на четири от общо шест съставени ми АУАН, като лично се е уверил, че аз изобщо не присъствам при съставявнето и връчването им и писмено е удостоверил отказът да ми бъдат връчени. Считам, че обстоятелството, че едно лице физически не присъства при съставянето на даден акт, не е запознат със съдържанието му, никога не е правен опит да му се връчи и не е атказвало да получи акта, не може да се тълкува като отказ да се получи акт или като връчване при отказ и това обстоятелство да се удостоверява с подписа на свидетел. Считам, че такъв „свидетел” с действията си осъществява състава на чл. 290 от НК.
Всички служители на Столичен инспекторат – актосъставители и свидетели при съставянето на актовете – са пряко подчинени и в служебна зависимост от Директора на Столичен инспекторат – Веска Петкова Георгиева и лицето Трифон Георгиев. Тя лично, няколко пъти ми се обажда по личния телефон с твърденията за съставяне на актове и заплахи, че в крайна сметка ще претърпя значителни имуществени вреди под формата на парични санкции. Многократно съм изразявал позицията си, не съм извършвал административни нарушения и е незаконно целенасочено да се възбуждат срещу мен административно-наказателни производства без да съм извършвал административни нарушения и за деяния, които по съществото си не са закононарушения. Въпреки моите възражения дадени писмено, г-жа Веска Георгиева продължи да указва на подчинените си, да ме преследват, даже и към настоящия момент. Тя носи отговорност за всички извършени спрямо мен действия, тъй като макар и да не е била актосъставител или свидетел, всички длъжностни лица са действували с нейно знание и по нейно нареждане и давление.
С деянията си изброените лица са предизвикали основателен страх и страдания в мен и семейството ми, в продължение на години.
Моля за вашата защита , както и за установяване на фактите , които излжих в по горе.

Приложение:
1. Акт № 08-19-063/0.07.2008 г.;
2. Наказателно постановление № 08-19-063/08.08.2008 г.;
3. Обяснение от Мария Асенова Копрева-Русанова;
4. Обяснение от Стела Василева Цветкова;
5. Обяснение от Ани Янчева Благоева;
6. Обяснение от Станислав Александров Александров;
7. Обяснение от Трифон Людмилов Георгиев;
8. Протокол за разпит на Станислав Александров Александров;
9. Протокол за разпит на Трифон Людмилов Георгиев;
10. Обяснение от Трифон Георгиев до директора на Столичен инспекторат Веска Георгиева;
11. Протокол за разпит на Стела Василева Цветкова;
12. Протокол за разпит на Ани Янчева Благоева;
13. Справка за съставените АУАН от служители Столичен инспекторат на Любомир Димитров Мулетаров;
14. Акт № 08-12-010/17.07.2008 г.;
15. Акт № 08-12-024/21.07.2008 г.;
16. Акт № 08-12-019/18.07.2008 г.;
17. Акт № 08-12-029/22.07.2008 г.;
18. Акт № 08-18-052/10.07.2008 г.

С уважение: ___________________
(Любомир Мулетаров)
 
Мнения: 12

Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта