Въпросник по административно право (2010)

Административни актове. Издаване и обжалване на административните актове. Компетентност на изпълнителните органи на държавата. Административни нарушения и административни наказания. Принудителни административни мерки. Нормативна уредба.

Разработки по административно право

Разработки по административен процес

Въпросник по административно право (2010)

от atanassoff » Пет Юни 24, 2011 3:20 pm

Въпросник по административно право

Обща част

1.Понятие за изпълнителна дейност.
2.Предмет, система и източници на административното право.
3.Административноправни норми и правоотношения.
4.Административноправен статут на физическите лица и организациите.
5.Органи на изпълнителната власт- понятие, видове.
6.Централни органи на изпълнителната власт.
7.Административно- териториално устройство на Р България.
8.Териториални органи на изпълнителната власт.
9.Администрация- организация и принципи на дейност.
10.Държавна служба.
11.Форми и методи на изпълнителната дейност.
12.Административен акт-понятие.
13.Видове административни актове.
14.Действие на адмнистративните актове.
15.Условия за законосъобразност на административните актове- компетентност.
16.Условия за законосъобразност на административните актове-материална законосъобразност и съответствие с целта на закона.
17.Условия за законосъобразност на административните актове- форма и производство.
18. Недействителност на административните актове.
19.Изпълнение на административноправни задължения.
20.Способи за обезпечаване на законосъобразност и правилност в изпълнителната дейност. Контрол на представителните органи.
21.Административен контрол- понятие. Контрол на министерския съвет.
22. Централистичен /ведомствен / контрол.
23. Специализиран административен контрол.
24.Контрол в системата на местното управление.
25.Правораздавателен контрол върху администрацията.
26.Системи на административно правораздаване.
27.Прокурорски надзор върху администрацията.
28.Омбудсман.
29.Адмвинистративна принуда- понятие, видове. Принудителни административни мерки.
30.Административнонаказателна отговорност- обща характеристика.
31.Административно нарушение.
32.Административно наказание- понятие, видове. Административнонаказателно отговорни лица.
33.Отговорност на държавата и общините за вреди от незаконосъобразни актове и действия на администрацията.

Специална част

34.Административноправен режим на земята.
35.Административноправен режим на защита на природата.
36.Административноправен режим на изобретателската дейност.
37.Управление на транспорта, пътищата и съобщенията.
38.Управление на образованието.
39.Управление на териториално-селищното устройство.
40.Управление на здравеопазването.
41.Управление на културата,спорта и туризма.
42.Управление в областта на обществения ред.
42. Управление в областта на отбраната.
43.Управление на правораздаването.
45.Управление в областта на външните отношения.

Катедра Административноправни науки
Януари-2010 г.
Аватар
Администратор
 
Мнения: 972

Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 2 госта