Въпросник по административен процес (2010)

Административни актове. Издаване и обжалване на административните актове. Компетентност на изпълнителните органи на държавата. Административни нарушения и административни наказания. Принудителни административни мерки. Нормативна уредба.

Разработки по административно право

Разработки по административен процес

Въпросник по административен процес (2010)

от atanassoff » Пет Юни 24, 2011 2:59 pm

Въпросник по административен процес

І

(i) 1. Понятие за административен процес.
(i) 2. Принципи на административния процес.
(i) 3. Участници, субекти и страни в процеса.
4. Участие на прокурора в административния процес.
5. Доказването в административния процес.
6. Понятие за индивидуален административен акт.Начало на производството по издаване на индивидуални административни актове.
7. Доказателства и доказателствени средства в производството по издаване на индивидуални административни актове.
8. Ход, движение и приключване на производството по издаване на индивидуални административни актове.
9. Производство по издаване на общи административни актове
10. Производство по издаване на нормативни административни актове.
11. Оспорване на административните актове по административен ред.
12. Възобновяване на производства по издаване на административни актове.
13. Оспорване на административните актове по съдебен ред- обща характеристика.
14. Оспорване на индивидуалните административни актове пред съда.Компетентен съд.Предмет и основания за оспорване. Страни.
15. Ход и движение на производството пред І инстанция.
16. Състав и правомощия на съда в производството пред І инстанция.
17. Оспорване на общите административни актове пред съда.
18. Оспорване на нормативните административни актове пред съда.
19. Касационно производство-приложно поле,касационни основания, състав на съда,страни.
20. Ход и движение на касационното производство. Правомощия на касационната инстанция.
21. Отмяна на влезли в сила съдебни актове.
22. Оспорване на административни актове на основата на специална клауза.
23. Оспорване на откази за разглеждане на искане за издаване на административни актове.
24. Оспорване на определения и разпореждания на съда.
25. Защита срещу неоснователни действия и бездействия на администрацията.
26. Производства за обезщетения за вреди
27. Изпълнително производство- обща характеристика.
28. Изпълнение срещу граждани, организации и административни органи.
29. Обжалване на действията по изпълнението и обезщетяване.
30. Производство по предложенията и сигналите- общи начала.
31. Разглеждане и решаване на предложенията и сигналите.


ІІ

32.Нормативна основа и структура на административно-наказателния процес.
33.Забрани за образуването на административно наказателни производства.Причини за прекратяването им.
34. Съставен акт- значение, функции, реквизити.
35. Актосъставители и правила за съставяне на акта.
36. Административнонаказващи органи. Компетентност.Спорове за компетентност. Принципът за безпристрастност
37. Налагане на административните наказания- ход и движение на производството.
38. Принципи за определяне на наказанията.Наказателно постановление- правна същност, реквизити.
39. Оспорване на наказателните постановления пред съда.
40. Касационно производство.
41. Влизане в сила на наказателните постановления.Възобновяване на административно наказателните производства.
42. Изпълнение на наказателните постановление и решенията на съда.
43. Налагане на имуществени санкции на юридическите лица и еднолични търговци.

Катедра Административноправни науки
Януари-2010 г.
Аватар
Администратор
 
Мнения: 972

Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 2 госта